Προς Τα Μέλη Του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση: Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Οκτωβρίου 2019 στις 06.00 π.μ.! Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, ώρα 4.00 μ.μ. το απόγευμα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Α. Ενημερώσεις μελών συλλόγου:

Επαγγελματικά Θέματα

1. Ενέργειες για την κατάργηση και αντικατάσταση του «Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων» - Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Π. Πολάκη αρ.Γ5β/Γ.Π.οικ.42984, ΦΕΚ αρ. Φύλλου 2344, Ιούνιος 2019. Αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων της διαβούλευσης. Αντιστρατεύεται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και γι’ αυτό προτείνουμε αντικατάστασή του από «Κώδικα Δεοντολογίας» επεξεργασμένο από τον ΣΕΨ. 

2. Ενέργειες για την μονομερή και δίχως διαβούλευση με τον ΣΕΨ, γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για το Έργο και τα Προσόντα του Κλινικού Ψυχολόγου. Το περιεχόμενο της γνωμοδότησης τροποποιεί τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και περιορίζει ασφυκτικά την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

3. Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων–ΣΑΕΠ. 

4. Ειδική Αγωγή – ΕΟΠΥΥ:. Ακόμη διατηρείται η ωριαία αποζημίωση των Ψυχολόγων με 1,28€ και 2,26€ . 

5. Συνεργασία του ΣΕΨ με το Υπουργείο Παιδείας για την σύσταση και συγκρότηση ομάδας εποπτών Ψυχολόγων στο πρόγραμμα: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ».

 

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς σχέσεις 

6. Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης, Memorandum of Understanding (MOU) στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με τον American Psychological Association (APA), Μόσχα, Ιούλιος 2019

7. Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EuroPsy EFPA.

8. Εκπροσώπηση ΣΕΨ σε Επιτροπές EFPA: EFPA Presidents' Council, Board of Ethics,Board on Human Rights, Board on Prevention and Intervention, SC on Disaster and Crisis Psychology,SC on Psychology in Education,TF on Clinical Neuropsychology. 

9. EFPA Γενική Συνέλευση, Μόσχα, Ιούλιος 2019.

10. Αριστοτέλειο Βραβείο Ψυχολογίας, EFPA, Μόσχα, Ιούλιος 2019.

11. Διεθνές Συμπόσιο «Ethics and Psychology in media» στα πλαίσια της συνεργασίας του ΣΕΨ με την EFPA, Αθήνα, Μάιος 2019. Επιτροπές – Εκπαίδευση - Συνέδρια 

12.Προσκλήσεις προς τον ΣΕΨ σε Επιτροπές, Συνέδρια και Ημερίδες.

13.Χορήγηση Αιγίδας από τον ΣΕΨ σε Συνέδρια. 

14.Επιτροπή Δεοντολογίας ΣΕΨ. 

15.Θέματα Φοιτητών Ψυχολογίας. 

16. Πρόγραμμα «Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας, ACT-MMMΕ Βία». 

17.Σεμινάριο «Seven-Step-Program for Treating Traumatized People», Εκπαιδευτής: Georg Pieper

18. Νέα ιστοσελίδα ΣΕΨ. 

19.Τα Νέα της Γραμματείας. 

20. Άλλα θέματα.


Β. Οικονομικός Απολογισμός.
Γ. Προγραμματισμός
Δ. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογής νέου ΔΣ, Τρίτη 19/11/2019