Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (E.Π.Ι.Ψ.Υ.), την Α ́ και τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και την «Υγιεία», τεχνοβλαστό του Ε.Π.ΙΨ.Υ., ανακοινώνουν την έναρξη του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση», το οποίο αποτελεί το μοναδικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων μορφών του.

Το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» αποτελεί το μοναδικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων μορφών του.

Δείτε αναλυτικά το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση στην Πύλη Ψυχολογίας Psychology.gr

Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, φροντιστές σε δομές ψυχικής υγείας) και τελειόφοιτους/απόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Οι διδάσκοντες είναι επίλεκτα και έμπειρα μέλη της Α’ και της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, καθώς και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανάμεσά τους και οι ειδικοί που στελεχώνουν την υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και στο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Επιπλέον, το σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Με την ολοκλήρωση του Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος, η επιτυχής συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, και η κατάθεση διπλωματικής εργασίας.

Έναρξη Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου: 21/10/2019

Διάρκεια: 9 μήνες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευστράτιος Πατσούρης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αναπληρωτής Διευθυντής Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Κριτήρια και Προϋποθέσεις για το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Το Κόστος Συμμετοχής του Σεμιναρίου ορίζεται στα 1.500 € και θα καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

  • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 25% (1125,00€)
  • Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 35% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων. (975,00 €)
  • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 35%. (975,00 €)
  • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 10% (1350,00€)

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17 Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ενημερωθεί μέχρι 18 Οκτωβρίου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί στο τηλέφωνο 210 61.41.000