Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει τρία προγράμματα ειδίκευσης σε συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία μέσω e-learning. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δια βίου μάθηση σε ενδιαφερόμενους από όλη την επικράτεια και σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες, τεχνολογικές δυνατότητες προσφέρει την ευκαιρία για εξ’ αποστάσεως φοίτηση στο εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική.

Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική

Το μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική μέσω e- learning παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη διαδικασία της Συμβουλευτικής.

Στόχοι του Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • την κατανόηση της σημασίας, των τεχνικών και των μεθόδων της συμβουλευτικής διαδικασίας,
 • την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στη Συμβουλευτική (όπως, Προσωποκεντρική, Υπαρξιακή, Συστημική, Γνωσιακή- Συμπεριφορική, Gestalt),
 • την εξοικείωση με όλα τα πιθανά συμβουλευτικά αιτήματα, την αξιολόγησή τους και τη συμβουλευτική αντιμετώπισή τους,
 • τη γνωριμία με όλα τα είδη συμβουλευτικής δομής (ατομική, ζεύγους, οικογένειας, ομάδας),
 • την κατάκτηση των απαραίτητων επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συμβουλευτικών τεχνικών
 • και την εξάσκηση των σπουδαστών εντός του μαθήματος μέσα από βιωματική πρακτική όλων των δεξιοτήτων και τεχνικών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μονοετούς αυτού προγράμματος, οι σπουδαστές μελετούν αρχικά το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται πριν από κάθε νέα εκπαιδευτική ενότητα και κατόπιν παρακολουθούν διαδικτυακά το βιωματικό τριήμερο μάθημα, το οποίο διεξάγεται εξ’ αποστάσεως σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στους σπουδαστές σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για διεξαγωγή συνεδριών. Οι προσομοιώσεις παρακολουθούνται, με την πλήρη συναίνεση των σπουδαστών, από το υπόλοιπο τμήμα και τον συντονιστή του μαθήματος μέσα από μονόδρομο καθρέφτη.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Επιπλέον προσφέρεται μέσω e-learning το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη, επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ποιοτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές με δεξιότητες και γνώσεις, ώστε ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται διαδικτυακά ζωντανά μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια e-learning περιλαμβάνουν:

 • θεωρητικές εισηγήσεις
 • αναλυτικές σημειώσεις
 • προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών
 • παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου
 • επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων
 • προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο

Τα βιωματικά εργαστήρια e-learning περιλαμβάνουν:

 • βιωματική προσέγγιση εφαρμογών του μοντέλου
 • πρακτική άσκηση πάνω σε τεχνικές
 • ενίσχυση θεραπευτικών δεξιοτήτων
 • ομαδικές παρουσιάσεις επιστημονικής (ή ερευνητικής) βιβλιογραφίας

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική άσκηση, με στόχο την εφαρμογή των τεχνικών του μοντέλου κατά την ανάληψη περιστατικών, την ανάλυσή τους σε πλαίσιο στενής εποπτείας και την τήρηση αρχείου.

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ώρες προσωπικής ενασχόλησης των σπουδαστών μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας, την προετοιμασία για την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων και την προσωπική ψυχοθεραπεία με στόχο την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για την ειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

 Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει συνολικά:

 • την θεωρητική, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (810 ώρες)
 • τα εργαστήρια βιωματικής εφαρμογής (180 ώρες) και την αξιολόγηση των σπουδαστών (45 ώρες) που πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου στην Αθήνα με φυσική παρουσία των σπουδαστών.
 • την προσωπική θεραπεία (150 ώρες), την κλινική άσκηση (160 ώρες) και την εποπτεία (40 ώρες) που μπορούν να πραγματοποιούνται στον τόπο διαμονής κάθε σπουδαστή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και σπουδαστές ανθρωπιστικών επιστημών και επαγγελματίες άλλων σχετικών κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 1. την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας,
 2. την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συμβουλευτικής,
 3. την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών και
 4. την εμπέδωση του κώδικα δεοντολογίας.

Πιστοποίηση του προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής. Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν αυτόματα ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), από όπου μπορούν να λάβουν και την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation). Τέλος, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status) στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP).

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για την τριετή εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

Λίγα λόγια για το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.) είναι Κέντρο δια Βίου Μάθησης 1 πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας. Ιδρύθηκε το 2006 με την επωνυμία Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής. Μετονομάσθηκε σε Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής το 2011 προς συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας.

Το Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ. προσφέρει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται σε πτυχιούχους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχιατρικούς νοσηλευτές. Τα προσφερόμενα προγράμματα μετεκπαίδευσης περιλαμβάνουν, Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική και Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Προσφέρεται επίσης πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους άλλων κλάδων.

Το Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ. προσφέρει επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ταχύρρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης σε διάφορα θέματα Ψυχικής Υγείας.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης παρέχονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ. είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (BACP) και του General Hypnotherapy Standards Council (G.H.S.C).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος