Ξεκινούν δυο από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα του μοναδικού Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα, ICPS. Ενημερωθείτε λεπτομερώς και δηλώστε τη συμμετοχή σας!

Το πρωτοπόρο μονοετές Μεταπτυχιακό, συνδυάζει τη θεωρία, με τη βιωματική εκπαίδευσητην πρακτική άσκηση και την ερευνητική εφαρμογή με βάση τις αρχές της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας.

Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Carl Rogers και αποτελεί την «τρίτη δύναμη» στην ψυχολογία και εναλλακτική στις άλλες δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις, την ψυχανάλυση και τον συμπεριφορισμό.

«Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης…» έλεγε ο Rogers «…δεν είναι να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά να βοηθήσει το άτομο να αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα… Βασίζεται πολύ περισσότερο στην τάση του ατόμου προς την ανάπτυξη, την υγεία και την προσαρμογή… Αυτή η νέα θεραπεία τονίζει περισσότερο τα συναισθηματικά στοιχεία…παρά τις νοητικές διαδικασίες…Τονίζει περισσότερο την παρούσα κατάσταση παρά το παρελθόν του ατόμου… Τέλος αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στην ίδια την θεραπευτική σχέση ως μια αναπτυξιακή εμπειρία».

Σήμερα, η Προσωποκεντρική αναγνώρίζεται από όλες τις προσεγγίσεις ως η βάση της οποιαδήποτε θεραπευτικής σχέσης και ως συνώνυμο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Μεταπτυχιακό στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

Το Μεταπτυχιακό στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών και των γνώσεων της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης τόσο σε περιστατικά καθημερινής συναισθηματικής πίεσης, όσο και σε αυτά της ψυχολογικής δυσπροσαρμοστικότητας. Κατά τη διαδικασία φοίτησης, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια στις αρχές της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και στην εφαρμογή της σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

Μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Τη θεωρία και τα ευρήματα που διέπουν την εφαρμογή της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
 • Ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για την δημιουργία μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης.
 • Εξειδικευμένη κατάρτιση στην προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας μέσα από το πρίσμα της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας.
 • Ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων στις Θεραπευτικές Συνθήκες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.
 • Προσωπική ανάπτυξη και διευρυμένη αυτογνωσία μέσω βιωματικής έκθεσης και ομαδικής διαδικασίας.
 • Εξειδίκευση σε περιστατικά πένθους και απώλειαςδιατροφικών διαταραχώνοικογενειακής βίας και συγκρούσεωνπαιγνιοθεραπείας και άλλων.
 • Πρακτική άσκηση σε φορείς ή με επαγγελματίες μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισης (ΠΕΕΠΒΙΠ).
 • Εκπαίδευση σε ερευνητικά πρωτόκολλα στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία.

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
 • Το εντατικό και εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει συγχρόνως βιωματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα με βάση τις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων όπως ορίζει η νομοθεσία.
 • Εφαρμοσμένο πρόγραμμα με πρακτική άσκηση και παρατήρηση συνεδριών στο ειδικό εργαστήριο ψυχοθεραπείας του ICPS με μονόδρομο καθρέπτη.
 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών με εμπειρία στην συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, και πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας αλλά και την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισης (ΠΕΕΠΒΙΠ).
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το MSc Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS

MSc στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Το πρωτοπόρο αυτό μονοετές Μεταπτυχιακό, συνδυάζει τη θεωρία, με τη βιωματική εκπαίδευσητην πρακτική άσκηση και την ερευνητική εφαρμογή με βάση τις αρχές της Συστημικής Ψυχοθεραπείας, ενώ πρόκειται για το πρώτο Μεταπτυχιακό Βρετανικού Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο αντικείμενο που λειτουργεί στη χώρα μας.

Η Γενική Θεωρία των Συστημάτων, όπως την παρουσίασε ο Ludwig von Bertalanffy, βρήκε γόνιμο έδαφος στην Ψυχοθεραπεία, καταργώντας την αντίληψη της γραμμικής σχέσης και αιτιότητας και στρέφοντας το ενδιαφέρον στη μελέτη της συμπεριφοράς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένα πρόσωπο, υπό τη διάσταση του συστήματος που το περιβάλει, στο οποίο αλληλοεπιδρά (π.χ. οικογένεια) και αναπτύσσει σχέσεις. Κάθε αλλαγή που συντελείται, δεν είναι πλέον αποτέλεσμα της αλλαγής αποκλειστικά του συγκεκριμένου μέλους, αλλά αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας του συστήματος μέσα στο οποίο το μέλος λειτουργεί. Η διάσταση αυτή, ξεκλείδωσε μια τεράστια νέα δυναμική αλλαγής της ζωής των ανθρώπων και επιτυχημένης αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Το Μεταπτυχιακό στην Συστημική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της Συστημικής Προσέγγισης, τόσο σε περιστατικά καθημερινής συναισθηματικής πίεσης, όσο και σε αυτά της ψυχολογικής δυσπροσαρμοστικότητας. Κατά τη διαδικασία φοίτησης, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια στις αρχές της Συστημικής Ψυχοθεραπείας και στην εφαρμογή της σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

Μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Τη θεωρία και τα ευρήματα που διέπουν την εφαρμογή της Συστημικής Ψυχοθεραπείας στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
 • Ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για την δημιουργία μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης.
 • Εξειδικευμένη κατάρτιση στην προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας μέσα από το πρίσμα της Συστημικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.
 • Ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων στις θεραπευτικές διαδικασίες της Συστημικής Προσέγγισης: Ατομική Θεραπεία, Θεραπεία Ζεύγους, Θεραπεία Ομάδας.
 • Προσωπική ανάπτυξη και διευρυμένη αυτογνωσία μέσω βιωματικής έκθεσης και ομαδικής διαδικασίας.
 • Εξειδίκευση σε περιστατικά διαζυγίου, πένθους και απώλειας, διατροφικών διαταραχών, οικογενειακής βίας και συγκρούσεων, αλλαγών ζωής (π.χ. ανεργίας).
 • Πρακτική άσκηση σε φορείς ή με επαγγελματίες πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές της Συστημικής Προσέγγισης.
 • Εκπαίδευση σε ερευνητικά πρωτόκολλα στη Συστημική Ψυχοθεραπεία.

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
 • Το εντατικό και εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό στη Συστημική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει συγχρόνως βιωματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα με βάση τις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων όπως ορίζει η νομοθεσία.
 • Εφαρμοσμένο πρόγραμμα με πρακτική άσκηση και παρατήρηση συνεδριών στο ειδικό εργαστήριο ψυχοθεραπείας του ICPS με μονόδρομο καθρέπτη.
 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών με εμπειρία στην συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, και πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το MSc Συστημική Ψυχοθεραπεία του Κολλεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS

Εκδήλωση ενδιαφέροντος