Συναντηθήκαμε διαδικτυακά με την κα Ελένη Λαζαράτου, ομότιμη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα απο την συζήτηση μαζί της, αποκτήσαμε καλύτερη γνώση για την παιδοψυχολογία και την βαρύτητά της ως επιστήμη. Μιλήσαμε ακόμη, για το επερχόμενο σεμινάριο, Εισαγωγής στην Παιδοψυχολογία.

Ακολουθούν οι απαντήσεις που έδωσε στα ερωτήματα μας!

ΕΡ. Ποιο είναι το αντικείμενο της παιδοψυχολογίας;

ΑΠ. H παιδοψυχολογία ασχολείται με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των βρεφών, παιδιών και εφήβων από 0 έως 18 χρονών. Μελετά την φυσιολογικά αναπτυξιακή πορεία του παιδιού αλλά και τις παθολογικές εκφάνσεις της. Παράλληλα εκτιμά τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις του παιδιού με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον.

 

ΕΡ. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού;

ΑΠ. Η οικογένεια αποτελεί για το παιδί το ασφαλές περιβάλλον που του επιτρέπει να καλύψει τις βιολογικές και τις συναισθηματικές του ανάγκες. Όταν οι ενήλικες αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια, σημαίνει ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της γονεϊκότητας και να συνοδεύσουν το παιδί μέχρι την ενηλικίωση του. Η επιρροή τους στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού είναι καθοριστική , είτε προς την θετική , είτε προς την αρνητική κατεύθυνση.

 

ΕΡ. Ποιες είναι οι μέθοδοι διαγνωστικής εκτίμησης στην παιδοψυχολογία;

ΑΠ. Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του παιδιού περιλαμβάνει συνέντευξη με τους γονείς, συνέντευξη με το παιδί, ψυχολογικές δοκιμασίες και πληροφορίες για την τρέχουσα σχολική λειτουργικότητα (επαφή με το σχολείο). Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι παρεχόμενες πληροφορίες συχνά χρησιμοποιούνται ημι-δομημένες και δομημένες συνεντεύξεις και βαθμολογικές κλίμακες. Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τη συλλογή πληροφοριών κατά τη συνέντευξη με το παιδί είναι, ανάλογα με την ηλικία του, το γράψιμο, η ζωγραφική, το παιχνίδι και η αφήγηση ιστορίας.

 

ΕΡ. Τι σημαίνει αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία;

ΑΠ. Η ψυχολογική λειτουργία του παιδιού και στη συνέχεια του εφήβου ακολουθεί μια αναπτυξιακή πορεία που αντανακλά μια διαδοχή προσαρμογών που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.
Η αναπτυξιακή ψυχολογία περιγράφει την τυπική πορεία της ανάπτυξης και τις ατομικές διαφορές. Η αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία δίνει έμφαση στις παθολογικές συμπεριφορές, έτσι όπως διαμορφώνονται διαχρονικά και επηρεάζονται από τις διεργασίες κάθε αναπτυξιακής περιόδου της ζωής του ατόμου.

Η διαταραχή ορίζεται ως μια κατάσταση κακής προσαρμογή και αποτέλεσμα προηγούμενων ανεπαρκών προσαρμοστικών μηχανισμών που οδήγησαν την αναπτυξιακή τροχιά προς μια παθολογική έκβαση.

 

ΕΡ. Ποιες είναι οι κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην παιδοψυχολογία;

ΑΠ. Η ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με την συμβουλευτική γονέων, είναι η κύρια θεραπευτική μέθοδος στην παιδοψυχολογία.

Πολλά και διαφορετικά είδη ψυχοθεραπειών, βασιζόμενα σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για τα παιδιά. Η επάρκεια των γνώσεων και η σωστή εκπαίδευση είναι εφόδια απαραίτητα για τον θεραπευτή. Οι κύριες θεωρητικές κατευθύνσεις είναι η ψυχοδυναμική, η γνωσιακή-συμπεριφορική και η συστεμική. Η παιγνιοθεραπεία χρησιμοποιείται κυρίως με μικρότερα παιδιά με σκοπό τη διερεύνηση και ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων μέσα από το παιχνίδι.

 

ΕΡ. Πείτε μας δύο λόγια για το σεμινάριο Παιδοψυχολογίας που ετοιμάζετε στο BCA College

ΑΠ. Το σεμινάριο "Εισαγωγή στην Παιδοψυχολογία" που διοργανώνουμε στο BCA College απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παιδική ηλικία. Έχει στόχο να δώσει μια συνοπτική εικόνα του επιστημονικού πεδίου και κίνητρα για περαιτέρω εμβάθυνση του. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν στην συναρπαστική πορεία της εξέλιξης του ψυχισμού του ανθρώπινου όντος.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης και να αναγνωρίσουν βασικές νευροαναπτυξιακές διαταραχές, συναισθηματικά προβλήματα και συναισθηματικές δυσκολίες του παιδιού. Θα γίνει αναφορά επίσης στη σημασία της οικογένειας και του ρόλου των γονέων , στις διαφορετικές μεθόδους διαγνωστικής εκτίμησης και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό.

Συνοπτικά, το σεμινάριο προσφέρει μια συνοπτική αλλά ενδιαφέρουσα προσέγγιση της παιδοψυχολογίας σε ένα διαδραστικό πλαίσιο, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναδείξουν νέες προοπτικές στον επαγγελματικό τους χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μεταβείτε στη διεύθυνση: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ .