Το πρόγραμμα προσφέρεται στο Κολλέγιο σε συνεργασία με το κρατικό Πανεπιστήμιο του Central Lancashire και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα Μεταπτυχιακά Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας στην Αγγλία και το μοναδικό Μεταπτυχιακό στην ειδικότητα αυτή στην Ελλάδα!

Το Master εξάλλου έχει ήδη λάβει «Ενδιάμεση Έγκριση» από τον αρμόδιο φορέα πιστοποιήσεων προγραμμάτων και επαγγελματιών Ψυχοσεξουαλικής Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, «College of Sexual and Relationship Therapists» και αποτελεί το μοναδικό Μεταπτυχιακό στην Αγγλία που φέρει αυτή την αναγνώριση/πιστοποίηση.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας ξεκινά στις 22/10/2021

Ψυχοσεξουαλική θεραπεία

Η Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία αποτελεί μία από τις νεότερες και ραγδαίως εξελισσόμενες θεραπείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα μεγάλο πλήθος επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, ιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και ειδικών με σπουδές σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2002) ορίζει την σεξουαλική υγεία ως «μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα».

Οι ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, ως εκ τούτου, συχνά εμποδίζουν το άτομο στο να έχει μία ισορροπημένη σεξουαλική ζωή, με τα αίτια να ποικίλουν.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας που ξεκινά στις 22/10/2021 ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο

Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών και των γνώσεων της ψυχολογίας σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με την σεξουαλική υγεία, τις σεξουαλικές διαταραχές, καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κατά την διαδικασία φοίτησης, οι φοιτητές θα εφοδιαστούν με γνώσεις όσον αφορά στις αρχές της ψυχοσεξουαλικής θεραπείας και την εφαρμογή αυτών σε ένα πρακτικό θεραπευτικό περιβάλλον.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 έτος

Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα/διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια στο αντικείμενο της Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας. Το δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει πρακτική άσκηση καθώς και την διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης, ενώ το τρίτο, αποτελείται από εκπαίδευση στην έρευνα και την υλοποίηση ερευνητικής πτυχιακής εργασίας.

Γιατί να κάνεις το Μεταπτυχιακό Ψυχοσεξουαλικής θεραπείας

  • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε θέματα όπως Διαφορική Διάγνωση, Ψυχοσεξουαλικές Δυσλειτουργίες, Πρωτόκολλα Παρέμβασης κ.α.
  • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση του μοναδικού Μεταπτυχιακού Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας στην Ελλάδα.
  • Θα αποκτήσεις πρακτική εμπειρία με πραγματικά περιστατικά και θα διερευνήσεις τις προσωπικές ψυχοσεξουαλικές σου ανάγκες μέσω της υποχρεωτικής προσωπικής θεραπείας.
  • Θα σπουδάσεις στο κατεξοχήν εξειδικευμένο Κολλέγιο, με εμπειρία 30 ετών, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.
  • Θα εκπαιδευτείς από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη πείρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Θα αποκτήσεις ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό που θα σου ανοίξει δρόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS, της μεγαλύτερης σχολής Ψυχολογίας στην Ελλάδα σε αριθμό προγραμμάτων και του 5ου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Αγγλίας.

Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Αναγνώριση στην Ελλάδα με βάση τις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων όπως ορίζει η νομοθεσία.

Εφαρμοσμένο πρόγραμμα με πρακτική άσκηση και παρατήρηση συνεδριών στο ειδικό εργαστήριο ψυχοθεραπείας του ICPS με μονόδρομο καθρέπτη.

Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών (ψυχολόγοι, ψυχοσεξολόγοι, ψυχίατροι, γυναικολόγοι και άλλοι ιατροί, εγκληματολόγοι με ειδίκευση σε σεξουαλικά εγκλήματα κτλ) με μεγάλη πείρα στην ψυχοσεξολογία και την εφαρμογή της.

Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος