Νέο ασύγχρονο σεμινάριο για το παιδικό ιχνογράφημα στο PSYVERSITY, την πλατφόρμα εκπαίδευσης για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία. Αποκτήστε το σεμινάριο και παρακολουθήστε το, από τον δικό σας χώρο, στον χρόνο που εσείς επιλέγετε. Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης, με την επιτυχή συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης.

Το παιδικό ιχνογράφημα είναι η ζωγραφική του παιδιού. Αποδεδειγμένα, το ιχνογράφημα είναι εξαιρετικό μέσο διάγνωσης, επικοινωνίας και ψυχοθεραπείας του παιδιού. Επιπρόσθετα, η διαδικασία είναι απολαυστική για το παιδί.

Το παιδικό ιχνογράφημα στην θεωρία και πράξη

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί πλήρες εγχειρίδιο χορήγησης, ερμηνείας, αξιολόγησης των δυνατοτήτων και δυσκολιών αλλά και ψυχοθεραπείας για τις ψυχικές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει καμία προηγούμενη γνώση του ιχνογραφήματος.

Το σεμινάριο παρουσιάζει ολοκληρωμένα και ενδελεχώς τα σημαντικότερα τεστ του παιδικού ιχνογραφήματος παγκοσμίως: τα τεστ σπιτιού, δέντρου, ανθρώπου και οικογένειας (House-tree-person test, kinetic family drawing test).

Αποκτήστε το ασύγχρονο σεμινάριο του Παιδικού ιχνογραφήματος από την πλατφόρμα του PSYVERSITY.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

Το σεμινάριο απευθύνεται στους πάντες ενδιαφερόμενους (γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοθεραπευτές, εργοθαραπευτές κλπ. ενδιαφερόμενους), είτε έχουν είτε δεν έχουν σχέση με το ιχνογράφημα.

Το σεμινάριο διδάσκει με απλό και συνοπτικό τρόπο την πλήρη θεωρία και πράξη της χορήγησης, της ερμηνείας, της κατανόησης των ψυχικών δυσκολιών και δυνατοτήτων και ειδικά της ψυχοθεραπείας μέσω της ζωγραφικής.

Τι θα κερδίσει όποιος παρακολουθήσει το σεμινάριο;

Οι πάντες μπορούν να επωφεληθούν από το σεμινάριο.

Συγκεκριμένα, οι γονείς θα μάθουν πως να καταλαβαίνουν και να επικοινωνούν με το παιδί τους βαθύτερα με έναν αμοιβαία απολαυστικό τρόπο, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να μπορούν να να χρησιμοποιούν το ιχνογράφημα για να αντιλαμβάνονται τις δυνάμεις και δυσκολίες των μαθητών τους με σφαιρικό τρόπο.

Οι θεραπευτές (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) να μπορούν να πραγματώσουν στοχευμένες και ολοκληρωμένες διαγνωστικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με τους θεραπευόμενους τους.

Λίγα λόγια για τον εισηγητη Δημήτρη Τσουκάλη

Ο Δημήτρης Τσουκάλης είναι Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής παιδιών, ζευγαριών και ενηλίκων. Παρέχει ακόμη υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Master Εφαρμοσμένης Παιδοψυχολογίας, Master Ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής ψυχολογίας.

Δείτε ακόμη το σεμινάριο του εισηγητή: Ψυχολογικές θεωρίες της εφηβείας, με έμφαση στην ψυχανάλυση: κλινικές γνώσεις για όσους εργάζονται με εφήβους

Αλληλεπίδραση με τον Εισηγητή 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εισηγητή, μέσω του ειδικά διαμορφωμένου κλειστού φόρουμ του σεμιναρίου, το οποίο είναι προσβάσιμο αποκλειστικά στον εισηγητή και σε όσους έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο. Στο φόρουμ αυτό, μπορείτε να θέσετε ερωτήματα ή ακόμη να ανοίξετε θέματα προς συζήτηση.