Η μη κατευθυντική – Παρεμβατική μέθοδος θεραπείας και εμψύχωσης αναπτύχθηκε από τον Γάλλο καθηγητή Michel Lobrot. Οι ρίζες της βρίσκονται στο μη κατευθυντικό ρεύμα που ξεκίνησε από τον Kurt Lewin , συνεχίστηκε από τον Carl Rogers και πλέον έχει πολλές ανεπτυγμένες παραλλάγες σε όλο τον κόσμο.

Η μη Κατευθυντική –Παρεμαβτική μέθοδος πιστεύει ότι για να αναπτυχθεί το πρόσωπο και να ιαθεί από την ψυχοπαθολογία χρειάζεται ένα περιβάλλον το οποίο θα ελαχιστοποιεί τους εξωτερικούς καταναγκασμούς και θα δίνει το περιθώριο στο άτομο να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο.

Στο πλαίσιο της θεραπείας και της εμψύχωσης η μη Κατευθυντικη-Παρεμβατική μέθοδος δημιουργεί ένα περιβάλλον ελευθερίας, ισοτιμίας και ασφάλειας μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί να δοκιμάσει να εκφραστεί με γνησιότητα και να δοκιμάσει προτάσεις που στόχο έχουν να τον βοηθήσουν να ανακαλύψει τις επιθυμίες και να μάθει να εμπιστεύεται τα συναισθηματά του.

Ο ρόλος του εμψυχωτή - θεραπευτή

Ο ρόλος του εμψυχωτή/θεραπευτή κατεβαίνει από το βάθρο, δεν προσπαθεί από θέση ισχύος να πείσει το άτομο να αλλάξει. Αντίθετα βρίσκεται εκεί για να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τον άνθρωπο να εμπιστευθεί τον εαυτό του, να ανακαλύψει και να ξεστομίσει τις επιθυμίες του, να δοκιμάσει να οργανώσει την ζωή του σύμφωνα με αυτές.

Ο εμψυχωτής μαθαίνει την ενεργητική ακρόαση, η οποία τον κάνει ικανό να αφουγκράζεται προσεκτικά έτσι ώστε να μπορεί να προτείνει στον άνθρωπο ή την ομάδα αυτό που χρειάζονται κάθε στιγμή για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να αναπτυχθούν.

Το σώμα στην μη κατευθυντική –παρεμβατική μέθοδο

Η σωματική θεραπεία που ονομάζεται κράνιο-ιερή θεραπεία χρησιμοποιεί το άγγιγμα των 5 γραμμαρίων και προσεγγίζει τον άνθρωπο μέσα από τις αισθήσεις του σώματος και την μνήμη του σώματος.

Τον οδηγεί στην Σωματοσυναισθηματική απελευθέρωση, τον υποστηρίζει να συνειδητοποιήσει την ύπαρξη του σώματος του και τα πολλαπλά επίπεδα που αυτό έχει. Του δίνει την ευκαιρία να ανασύρει απωθημένες μνήμες και να επουλώσει βαθιά τραύματα.

Τέλος του μαθαίνει να ζει με το άγγιγμα των 5 γραμμαρίων, με άλλα λόγια να ζει ειρηνικά προς το σώμα του και τις επιθυμίες του και να εμπιστεύεται ,σαν τον καλύτερο οδηγό ζωής , την αλήθεια του σώματος του.

Η νέα συνδυασμένη μέθοδος 

Ανάμεσα στις δύο μεθόδους υπάρχουν κοινά στοιχεία πολύ βασικά που οδήγησαν την επιστημονική ομάδα του Κέντρου θεραπείας και εκπαίδευσης ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ στο να συνδυάσει τις δύο μεθόδους και τελικά να δημιουργήσει μια νέα, την Σωματική ψυχοθεραπεία και εμψύχωση μη κατευθυντικής προσέγγισης (N.D.S.P-S.E.R).

Το πιο βασικό τους κοινό χαρακτηριστικό είναι η μη κατευθυντικότητα, καθώς και οι δύο εμπιστεύονται εντελώς την αλήθεια του προσώπου και δημιουργούν ένα περιβάλλον ελευθερίας προκειμένου να ξεδιπλωθεί ο ψυχισμός και η μνήμη του σώματος.

Ένα δεύτερο βασικό και κοινό στοιχείο τους είναι ο ρόλος που έχει ο εμψυχωτής/ θεραπευτής. Απαλλαγμένος από την σκιά της αυθεντίας συνοδοιπορεί με τον κάθε άνθρωπο. Βρίσκεται δίπλα του για να τον υποστηρίξει να ξεδιπλώσει τον ψυχισμό του, να τον ενθαρρύνει να ανακαλύψει τις επιθυμίες του και να τον βοηθήσει να μάθει να ζει σύμφωνα με την αλήθεια του.

Η νέα συνδυασμένη μέθοδος είναι πιο πλήρης και γι΄ αυτό πιο ικανή να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά μια μεγάλη γκάμα διαταραχών.

Το Κέντρο θεραπείας και εκπαίδευσης ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ εφαρμόζει την τελευταία 20ετία τον συνδυασμό των δύο μεθόδων σε θεραπευτικό επίπεδο με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Δείτε στο Portal Σπουδών Ψυχολογίας & Ψυχοθεραπείας, αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μη Κατευθυντικής Εμψύχωσης και Συμβουλευτικής, του κέντρου Χρυσαλλίδα.

Επίσης εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην συνδυασμένη αυτή μέθοδο για όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και για τους επαγγελματίες που χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν την εμψύχωση στην δουλειά τους για την επίτευξη των στόχων τους, είτε σε ομαδικό, είτε σε ατομικό επίπεδο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ γίνονται κυρίως με βιωματικό τρόπο, οπότε είναι κατάλληλα και για όποιον άνθρωπο θα ήθελε να εμβαθύνει στην προσωπική του ανάπτυξη.