Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για Managers, Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Life & Business Coaches, Μέντορες,Ψυχολόγους, Συμβούλους Προσωπικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Eλεύθερους Επαγγελματίες και αποφοίτους ανωτάτων σχολών.

Το πρόγραμμα Qualified Business and Life Mentor παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα μια πληθώρα γνώσεων που θα μπορεί να χρησιμοποιεί εύκολα στην καθημερινή συμβουλευτική σχέση που έχει με πελάτες / συνεργάτες / υφισταμένους/ συμβουλευόμενους / θεραπευόμενους και εκπαιδευόμενους.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 9 μήνες. Έχει συνολική διάρκεια 121 ώρες, εκ των οποίων οι 58 γίνονται ασύγχρονα και οι 63 σύγχρονα (ζωντανά μέσω zoom) με τον κ. Αγγελάκη.

Οι κεντρικοί άξονες της θεματολογίας του προγράμματος καλύπτουν :

 • Πωλήσεις
 • Επιχειρηματικότητα
 • Ηγεσία
 • Ψυχολογία
 • Προσωπική Ανάπτυξη
 • Συμβουλευτική
 • Μάνατζμεντ
 • Επικοινωνία
 • Παρακίνηση
 • Στρατηγικό Σχεδιασμό
 • Soft Skills

Κάθε ενότητα και μάθημα συνοδεύονται από αναλυτικές σημειώσεις. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν τη Βεβαίωση Σπουδών και τη διεθνή Πιστοποίηση θα συμπληρώσουν γραπτές εξετάσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μετεκπαίδευσης οδηγεί στην χορήγηση πιστοποίησης NOCN – Endorsed Programme – (NOCN : National Open College Network): είναι ένας από τους κορυφαίους αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης στη Μεγάλη Βρετανία) και που δραστηριοποιείται σε 180 χώρες παγκοσμίως.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Επιχειρηματικότητα

 • Μαθήματα Αποτελεσματικότητας 5 Ώρες
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 1 Ώρες
 • Βασικές αρχές διαπραγμάτευσης 2 Ώρες
 • Τα 10 Κλειδιά της επιχειρηματικής επιτυχίας 1 Ώρες
 • Ευ ζην : Οι προδιαγραφές της επαγγελματικής αριστείας 2 Ώρες
 • Στρατηγικές ερωτήσεις επιχειρηματικότητας 2 Ώρες
 • 16 Στρατηγικές επιχειρηματικής επιβίωσης σε καιρούς αλλαγών 2 Ώρες
 • Δεξιότητες επιχειρηματικής επιβίωσης σε εποχές αβεβαιότητας 1 ½ Ώρες

Πωλήσεις

 • Η Ψυχολογία της σχέσης πωλητή και πελάτη 1 ½ Ώρες
 • Ποια είναι τα μυστικά που σας κρύβουν ώστε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας 1 ½ Ώρες
 • B2B Selling Skills 1 Ώρες
 • Τα 5’ πρώτα λεπτά μιας πώλησης και μιας κοινωνικής επαφής 1 ½ Ώρες
 • Selling Skills for Success 2 Ώρες
 • Οι νόμοι της Δύναμης στις πωλήσεις και το MLM Ώρες 2
 • Τεχνικές αύξησης των πωλήσεων για τον ιδιοκτήτη φροντιστηρίου 1 ½ Ώρες
 • Πώς να κερδίζεις το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια των πελατών 1 ½ Ώρες
 • Αντιμετώπιση και Διαχείριση πελατών σε περιόδους αλλαγών 2 Ώρες
 • Adversity Selling, Πωλήσεις σε εποχές κρίσεων και αλλαγών 3 Ώρες
 • Insight Selling 2 Ώρες
 • Οι νέοι κανόνες των πωλήσεων 2 Ώρες
 • Αντιμετώπιση, ψυχολογία και διαχείριση πελατών σε καιρούς μεταβαλλόμενους 1 ½ Ώρες
 • Το μάρκετινγκ του επαγγελματία θεραπευτή/ coach 1 Ώρες
 • Πολύ νέα δεδομένα στις πωλήσεις και την επιχειρηματικότητα 2 Ώρες

Ηγετικές Ικανότητες

 • Οι νόμοι της Ηγεσίας 2 Ώρες
 • Structured Leadership Skills 2 Ώρες
 • Motivational Leadership, Παρακινητική Ηγεσία 6 Ώρες
 • The Leader Manager 2 Ώρες

Προσωπική Ανάπτυξη

 • Keep Walking 2 ½ Ώρες
 • Restart your Life – Επανεκκίνηση Ζωής 1 ½ Ώρες
 • Το μανιφέστο της δύναμης 3 Ώρες
 • Μηδένισε το δείκτη μοναξιάς 1 ½ Ώρες
 • Λόγια δύναμης – Ζεις ή υπάρχεις; 1 Ώρες
 • Το μονοπάτι της αλλαγής 2 Ώρες
 • Αυτοπεποίθηση και αυτο-παρακίνηση 2 Ώρες
 • Νόμος της έλξης : Η άλλη άποψη 1 Ώρες
 • Τα συστατικά της ψυχής του νικητή 2 Ώρες
 • Self Coaching – Αυτοδιαχείριση στην κρίση 1 Ώρες
 • Μηνύματα ζωής! 1 Ώρες
 • Συμβουλές που θα θυμάσαι για πάντα 2 ½ Ώρες

Θετική Ψυχολογία

 • Το κυνήγι της ευτυχίας 2 ½ Ώρες
 • Η Αρχιτεκτονική για μια καλύτερη ζωή: Mindfulness, Self-Compassion 3 Ώρες
 • Η δύναμη του «εδώ και τώρα» : Mindfulness – Vipasana 1 ½ Ώρες
 • Resilience : Ψυχική ανθεκτικότητα 3 Ώρες

Ψυχολογία

 • Γυναίκα και δύσκολα συναισθήματα 2 Ώρες
 • Νίκησε το φόβο της απόρριψης 2 ½ Ώρες
 • Η δυναμική της ελπίδας 1 ½ Ώρες
 • Η θεραπευτική δύναμη της συγχώρησης 1 Ώρες
 • Η δύναμη της θέλησης 1 Ώρες
 • Η ψυχολογία της Αναβλητικότητας 1 ½ Ώρες
 • Assertiveness Training – Μάθε να βάζεις τα όρια σου 2 Ώρες
 • Η καταστροφική δύναμη της αρνητικής σκέψης 1 ½ Ώρες
 • Φόβος, Θυμός, Άγχος και Θλίψη 1 Ώρες
 • Τεχνικές αντιμετώπισης του stress 1 ½ Ώρες
 • Παγίδες του μυαλού 2 Ώρες
 • Όραμα ζωής 1 ½ Ώρες
 • Βασικές αρχές ψυχολογίας στο μάνατζμεντ και την παρακίνηση συνεργατών και πωλητών 4 Ώρες
 • Αποτελεσματική Διαχείριση θυμού 2 Ώρες
 • Αποτελεσματική διαχείριση άγχους, ευθυνών και προβλημάτων 2 Ώρες
 • Η ψυχολογία του επιτυχημένου ανθρώπου 1 Ώρες
 • Η ψυχολογία της οργής 2 Ώρες
 • Business and Life Mentor Τεχνικές, στρατηγικές, ασκήσεις 5 Ώρες
 • Συμβουλευτική Τεχνικές Επικοινωνίας στη Συμβουλευτική 2 Ώρες

Ακούστε πληροφορίες για το πρόγραμμα, από τον Εκπαιδευτή, Ακη Αγγελάκη

Τι είναι το Mentoring

Mentoring είναι ένα σύστημα συμβουλευτικής που βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δύο ατόμων, του μέντορα και του καθοδηγούμενου. Συχνά, ο μέντορας είναι κάποιος με πείρα και γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή δραστηριότητα, και προσφέρει συμβουλές και καθοδήγηση στον καθοδηγούμενο για να βοηθήσει τον να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητές του.

Το mentoring μπορεί να γίνει μέσω πραγματικών συναντήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μορφών επικοινωνίας. Σκοπός του mentoring είναι να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες, να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις της επαγγελματικής του ζωής και να επιτύχει τους στόχους του.

Το mentoring μπορεί να είναι χρήσιμο για να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν προοπτική καριέρας και να αποκτήσουν επαγγελματική επάρκεια. Οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να αποκτήσουν γνώση και ικανότητες όπως η διαχείριση χρόνου, η διαχείριση πελατών και η συνεργασία με άλλους επαγγελματίες.

Συνολικά, το mentoring μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της επαγγελματικής επάρκειας, καθώς και για τη διαχείριση των προκλήσεων της επαγγελματικής ζωής.

Επίσης, μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας και να αποκτήσετε την επαγγελματική επάρκεια που χρειάζεστε για να προχωρήσετε στην καριέρα σας.

Ο στόχος της σχέσης ανάμεσα σε μέντορα και καθοδηγούμενο είναι να δυναμώσει τα επίπεδα επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του δεύτερου, σε συνδυασμό με ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αποτελεσματικότητας του.

Η ποιότητα της σχέσης ανάμεσα σε αυτούς τους δυο είναι καθοριστικός παράγοντας της επιτυχημένης εξέλιξης της συνεργασίας και της προόδου του καθοδηγούμενου μέσα από το mentoring.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα : Qualified Business and Life Mentor Course

Εκδήλωση ενδιαφέροντος