Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές ψυχολογίας. Παρατηρήθηκε πτώση σε όλες τις βάσεις των σχολών ψυχολογίας η οποία κυμαίνεται από 414 μόρια (Ψυχολογία Παντείου Πανεπιστημίου) έως και 1591 μόρια (Ψυχολογία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), συγκριτικά πάντοτε με τις βάσεις του έτους 2021.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τις βάσεις στη γενική σειρά εισαγωγής για τα έτη 2022, 2021 και 2020.

Βάσεις εισαγωγής στις σχολές ψυχολογίας

Οι βάσεις στη γενική σειρά εισαγωγής για το έτος 2022 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

 • Ψυχολογία Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων - 18.395 μόρια
 • Ψυχολογία Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - 17.420 μόρια
 • Ψυχολογία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου - 16.985 μόρια
 • Ψυχολογία Παντείου Πανεπιστήμιου - 17.170 μόρια
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 16.625 μόρια
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 15.185 μόρια
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Κρήτης - 15.905 μόρια

Οι βάσεις στη γενική σειρά εισαγωγής για το έτος 2021 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

 • Ψυχολογία Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων - 19.039
 • Ψυχολογία Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - 17.754
 • Ψυχολογία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου - 17.136
 • Ψυχολογία Παντείου Πανεπιστήμιου - 17.509
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 17.134
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 16.709
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Κρήτης - 16.800

Οι βάσεις στη γενική σειρά εισαγωγής για το έτος 2020 είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 • Ψυχολογία Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων - 18.400
 • Ψυχολογία Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - 17.875
 • Ψυχολογία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου - 17.725
 • Ψυχολογία Παντείου Πανεπιστήμιου - 17.550
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 17.350
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 17.075
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Κρήτης - 16.657

Όπως κάθε χρονιά, το PSYCHOLOGY.GR, η Πύλη της Ψυχολογίας στο ελληνικό διαδίκτυο, εύχεται καλή σταδιοδρομία σε όλους τους νέους φοιτητές των τμημάτων ψυχολογίας! Είθε τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν!

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr