Σκοπός: Ο σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η μέτρηση του σωματικού πόνου.


Περιγραφή
:
Πρόκειται για ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κλινικό και ερευνητικό εργαλείο το οποίο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Αποτελείται από 20 υποκατηγορίες περιγραφών πόνου οι οποίες περιλαμβάνουν τις αισθητηριακές, τις αξιολογικές και τις συναισθηματικές διαστάσεις.

Σημειώνουμε ότι για την προσαρμογή του σε διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, απαιτείται αυστηρή προσήλωση στη μεθοδολογία. Μια απλή μετάφραση του αρχικού ερωτηματολογίου είναι αδύνατο να συλλάβει όλες τις διαστάσεις της γλώσσας που χρησιμοποιεί ένας λαός για να περιγράψει τον πόνο.


Τρόπος βαθμολόγησης
:
Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται σε μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων (από το 1 έως το 5).


Διαθεσιμότητα:
Τ.Αναγνωστοπούλου, Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας, Θεσσαλονίκη 

Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

0
Shares