Σκοπός:
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό τη μελέτη των ατομικών διαφορών στο ναρκισσισμό ως σταθερού χαρακτηριστικού της προσωπικότητας, με βάση την απουσία ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας κατά DSM-III.


Περιγραφή
:
Στην αρχική του μορφή το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 ζεύγη προτάσεων αναγκαστικής επιλογής, που μπορεί να ενταχθούν σε επτά παράγοντες (Εξουσιαστικότητα, αυτάρκεια, υπεροχή, επιδειξιομανία, τάση για εκμετάλευση, ματαιοδοξία, απαιτητικότητα). 

Στην ελληνική μορφή, απμακρύνθηκαν δέκα ζεύγη ώστε η τελική μορφή του NPI να περιλαμβάνει 30 ζεύγη.

Τρόπος βαθμολόγησης:
Η βαθμολόγηση προκύπτει από την άθροιση των βαθμών στις προτάσεις που υποδηλώνουν την παρουσία του χαρακτηριστικού της ναρκισσιστικής προσωπικότητας.

Εγκυρότητα: Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων υποδεικνύει ότι η κλίμακα έχει καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή:
Κοκκώση Μ., Βασλαματζής Γ., Αναγνωστόπουλος Φ., Μακρίδης Μ. (1998). Το ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας NPI: Προσαρμογή και μελέτη των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του Ψυχιατρική, 9, 119-133. 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :