Πρόσκληση για συμμετοχή σε πτυχιακή έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί το υλικό από το οποίο θα προκύψει η πτυχιακή έρευνα που αφορά τη σχέση ανάμεσα σε γνωστικά και συναισθηματικά σχήματα.  

Τα παρόντα ερωτηματολόγια αποτελούν το υλικό από το οποίο θα προκύψει η πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Όπως βλέπετε και από τον τίτλο, αφορά τη σχέση ανάμεσα σε γνωστικά και συναισθηματικά σχήματα (τον λίγο-πολύ σταθερό τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και νιώθουμε για τον εαυτό μας και τους άλλους) και τη συναισθηματική ρύθμιση, καθώς και μια σειρά από παραμέτρους που μπορεί να συνδέονται (όπως τον τρόπο που κάποιος σχετίζεται με τους άλλους ή το άγχος και την κατάθλιψη).

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμμετοχή σας εθελοντική.

Για κάθε επιμέρους σύνολο ερωτήσεων παρακαλώ ακολουθείστε τις επιμέρους οδηγίες.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα σας πάρει περί τα 30 λεπτά.

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε όλα τα ερωτηματολόγια.

Για συμμετοχή στην έρευνα, κάντε click στην παρακάτω διεύθυνση, που θα σας ανακατευθύνει στην υπηρεσία surveymonkey: Έρευνα

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr