Σας παρουσιάζουμε την έρευνα με θέμα «Οι ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις: Κατάθλιψη, άγχος και στρες, από την προβληματική χρήση του Instagram και η ύπαρξη για Νομοφοβία στην νεαρή ενηλικίωση».

Η έρευνα εκτελείται στα πλαίσια διπλωματικής διατριβής από την φοιτήτρια Παναγιώτα Μαστροσαββάκη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Παρακαλώ όπως αφιερώσετε λίγα λεπτά στην ανάγνωση των παρακάτω πληροφοριών, για την συμετοχή σας. Έπειτα από την συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην παρούσα έρευνα.

Στα πλαίσια της έρευνας που απευθύνεται σε Κύπριους/ες και Έλληνες/ίδες νεαρούς/ες ενήλικες 18-25 ετών, θα κληθείτε να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν πτυχές όπως:

- Προβληματική χρήση του Instagram

- Ψυχοπαθολογικές Επιπτώσεις: Κατάθλιψη, άγχος και στρες

- Νομοφοβία [Ερμηνεύεται ως «ο φόβος έλλειψης επαφής με το κινητό τηλέφωνο». Ο όρος αυτός, αποτελεί την συντομογραφία/αρτικόλεξο της αγγλικής ορολογίας Νomophobia: No mobile phobia (Mail, 2008)].

Σε ποιους απευθύνεται η έρευνα;

Η έρευνα απευθύνεται σε νεαρούς ενήλικες χρήστες της εφαρμογής Instagram ηλικίας 18 έως 25 ετών. Η συμμετοχή σας θα συμβάλει στην καλύτερη αντίληψη των ψυχοπαθολογικών επιπτώσεων: Κατάθλιψη, άγχος και στρες που επιφέρει η προβληματική χρήση του Instagram και η ύπαρξη για Νομοφοβία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην έρευνα

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 10 με 15 λεπτά, δεν υπάρχει περιορισμός στα δημογραφικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τρία κριτήρια: να μιλούν την ελληνική γλώσσα, το ηλικιακό τους εύρος να είναι από 18 έως 25 ετών, και να είναι χρήστες της εφαρμογής Instagram.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορείτε να αποσυρθείτε όποια στιγμή το θελήσετε. Επιπλέον, όλες οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και εμπιστευτικές. Για τον σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ερωτήσεις και απαντήσετε με ειλικρίνεια.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα ακολουθώντας τον σύνδεσμο: Οι ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις από την προβληματική χρήση του Instagram και η ύπαρξη για Νομοφοβία στην νεαρή ενηλικίωση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες για αυτή την έρευνα:

Υπεύθυνη για την παρούσα έρευνα είναι η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Παναγιώτα Μαστροσαββάκη και την εποπτεία της έρευνας έχει αναλάβει ο Δρ. Κώστας Φάντης.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες για την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ερευνήτρια Παναγιώτα Μαστροσαββάκη  ή/και με τoν επόπη της έρευνας, Δρ. Κώστα Φάντη.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr