• Η ενσυναίσθηση έχει θεωρηθεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που μεσολαβεί ή συμβάλλει στη θετική ανθρώπινη αλληλεπίδραση και την αλτρουιστική συμπεριφορά.

  • Ο σύγχρονος κόσμος ολοένα και απομακρύνεται από τον αλτρουισμό. Ο ανταγωνιστικός εγωκεντρισμός, που χαρακτηρίζει τους καιρούς μας, αρχίζει να μας καθιστά σταδιακά ουσιαστικά μόνους.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ