• Οι κατατακτήριες εξετάσεις ψυχολογίας πραγματοποιούνται κάθε Δεκέμβριο. Ωστόσο, λόγω Covid-19 δεν πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και η εξέταση των μαθημάτων μεταφέρθηκε για τον Μάϊο του 2021, με τις προϋποθέσεις τήρησης των μέτρων προστασίας καθώς και απόδειξη αρνητικού τέστ Covid-19.

  • Ο ρόλος αποτελεί εκείνο το κοινωνικά καθορισμένο υπόστρωμα επί του οποίου το κάθε άτομο χτίζει τις δικές του σχέσεις και βιώνει την ένταξή του στον ανθρώπινο κόσμο.

  • Εάν αναλογιστούμε πόσα χρόνια ζωής είμαστε ενήλικοι και τα συγκρίνουμε με την κατά πολύ μικρότερη περίοδο που είμαστε παιδιά, θα νιώσουμε έκπληξη διαπιστώνοντας πόσες λίγες έρευνες υπάρχουν για αυτή την περίοδο της ώριμης ηλικίας.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ