Οι κατατακτήριες εξετάσεις ψυχολογίας πραγματοποιούνται κάθε Δεκέμβριο. Ωστόσο, λόγω Covid-19 δεν πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και η εξέταση των μαθημάτων μεταφέρθηκε για τον Μάϊο του 2021, με τις προϋποθέσεις τήρησης των μέτρων προστασίας καθώς και απόδειξη αρνητικού τέστ Covid-19.

Κατατακτήριες ψυχολογίας

Τα τμήματα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ήδη ανακοινώσει την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για το έτος 2021-2022.

Η ύλη των κατατακτηρίων για το τμήμα ψυχολογίας Παντείου παραμένει ίδια κάθε χρόνο. Ωστόσο, αναμένουμε την σχετική τυπική ανακοίνωση του νέου κύκλου κατατακτηρίων.

Ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στο τμήμα ψυχολογίας του ΕΚΠΑ αναμένεται, αφού πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των αρχών του τμήματος ψυχολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Το τμήμα Ψυχολογίας στη Φλώρινα έχει ανακοινώσει πως δε θα πραγματοποιήσει κατατακτήριες ψυχολογίας για το έτος 2021-2022.

Και τέλος, ανακοίνωση αναμένεται και από το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με το αν θα διεκπειραιωθούν κατατακτήριες εξετάσεις ή όχι, καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι.

Κατατακτήριες Ψυχολογίας ΑΠΘ

Τα μαθήματα εξέτασης των κατατακτηρίων για το τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για το έτος 2021-2022 είναι τα ακόλουθα:

  • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
  • Θεωρίες προσωπικότητας
  • Μεθοδολογία έρευνας Ι

Εξεταστέα ύλη «Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι»

1. Βασικά ζητήματα στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μέθοδοι έρευνας. Η δεοντολογία στην έρευνα.
2. Στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με Piaget, Freud, Erikson, Vygotsky.
3. Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης.
4. Γενετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
5. Προγενετική ανάπτυξη και γέννηση.
6. Τα νεογνά. Η βρεφική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική & κοινωνική ανάπτυξη.
7. Πρώτη παιδική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική ανάπτυξη.
8. Προκοινωνική συμπεριφορά & επιθετικότητα. Συνομήλικοι και παιχνίδι, συναισθηματική ρύθμιση, κατανόηση του εαυτού & των άλλων.

Εξεταστέα ύλη «Θεωρίες προσωπικότητας»

1. Ψυχοδυναμική θεωρία
2. Φαινομενολογική Θεωρία
3. Θεωρία των Χαρακτηριστικών
4. Συμπεριφορικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις μάθησης
5. Θεωρία Προσωπικών Εννοιολογικών Κατασκευών της Προσωπικότητας
6. Κοινωνικογνωστική θεωρία
7. Βιολογικές βάσεις της προσωπικότητας
8. Κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες και προσωπικότητα

Επισκεφθείτε την ενότητα Θεωρίες Προσωπικότητας του Psychology.gr και μελετήστε σχετικά άρθρα

Εξεταστέα ύλη «Μεθοδολογίες έρευνας Ι»

1. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας.
2. Φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας.
3. Ζητήματα δεοντολογίας.
4. Είδη επιστημονικής έρευνας.
5. Ποιοτικές-Ποσοτικές προσεγγίσεις.
6. Κριτήρια επιλογής του δείγματος της έρευνας.
7. Η έννοια της μεταβλητής-Είδη Μεταβλητών.
8. Ερευνητική Υπόθεση.
9. Αρχές κατασκευής ερευνητικών εργαλείων. Δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μετρήσεων.
10. Παρατήρηση, Συνέντευξη, Ερωτηματολόγιο.
11. Πειραματική έρευνα. Τύποι πειραματικών σχεδίων.
12. Μελέτες σύγκρισης (συγχρονικές- διαχρονικές, διαπολιτισμικές).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία κατατακτηρίων ψυχολογίας ΑΠΘ

Για τις παραπάνω θεματικές ενότητες δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις επιμέρους ενότητες των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά- πανεπιστημιακά συγγράμματα τα οποία διατίθενται και προς δανεισμό, με έκδοση κάρτας δανεισμού, από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας.

Ωστόσο, τα συγγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται ή και προτείνονται στις Πανεπιστημιακές παράδοσεις (χωρίς να αποτελούν τις μοναδικές επιλογές) είναι τα ακόλουθα:

1. Tο μάθημα «Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι» διδάσκεται από το βιβλίο: Η ανάπτυξη του ανθρώπου, Graig J. Grace & Baucum D. τόμος Α' εκδόσεις Παπαζήση

2. Το μάθημα «Θεωρίες Προσωπικότητας» διδάσκεται από το βιβλίο: Θεωρίες Προσωπικότητας, Cervon & Pervin, εκδόσεις Gutenberg

3. Για το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας Ι» προτείνονται τα βιβλία: 

Ερευνητικές μέθοδοι στην ψυχολογία, Shaugnessy & Zechmeister, εκδόσεις Gutenberg

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας, Brylan Alan, εκδόσεις Gutenberg

Κοινωνική Έρευνα: Μια ξενάγηση στις μεθόδους και στις τεχνικές, Adler E. & Clark R, εκδόσεις Τζιόλα

Η ερευνητική μεθοδολογία στον πραγματικό κόσμο Gray, David E., εκδόσεις Τζιόλα

Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα, Christensen B. Larry, εκδόσεις Παπαζήση

Κατατακτήριες Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Τα μαθήματα εξέτασης των κατατακτηρίων για το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το έτος 2021-2022 είναι τα ακόλουθα:

  • Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς
  • Στοιχεία Μεθοδολογίας & Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες
  • Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εξεταστέα ύλη «Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς»

1. Τα κύτταρα του νευρικού συστήματος: Νευρώνες και νευρογλοιακά κύτταρα
2. Λειτουργική νευροανατομία
3. Νευροφυσιολογία: Δημιουργία, αγωγή και ολοκλήρωση νευρικών σημάτων
4. Συναπτική διαβίβαση
5. Νευροδιαβιβαστές
6. Συνάψεις, φάρμακα και συμπεριφορά
7. Ορμόνες και εγκέφαλος
8. Ομοιόσταση
9. Βασικές αρχές γενετικής.
10. Αλληλεπίδραση γενετικών παραγόντων & εμπειρίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία μαθήματος:

1. Breedlove, M., Rosenzweig, M.R., Watson, N.V. (2011). Βιολογική Ψυχολογία. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.

2. Kolb, Β. & Whishaw I.Q. (2009). Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (2η έκδ.). Λευκωσία: Broken Hill Publishers Ltd.

3. Pinel, J.P. (2011). Βιοψυχολογία (7η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.

4. Widmaier, Ε., Raff, H., & Strang, K. (2016). Vander’s Φυσιολογία του Ανθρώπου: Μηχανισμοί της Λειτουργίας του Οργανισμού (2η έκδοση στα
Ελληνικά). Λευκωσία: Broken Hill Publishers

5. Παναγής, Γ. (2002). Νευροεπιστήμη της Συμπεριφοράς: Βασικές Αρχές, Μέθοδοι, Τεχνικές & Εργαστηριακές Ασκήσεις. Λευκωσία: Broken Hill
Publishers

Εξεταστέα ύλη «Στοιχεία Μεθοδολογίας & Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες»

Ενότητα Στατιστικής

1. Κλίμακες Μέτρησης
2. Μεταβλητές
3. Οργάνωση και παρουσίαση Ποσοτικών/Κατηγορικών δεδομένων - Πίνακες και Διαγράμματα.
4. Δείκτες κεντρικής τάσης
5. Δείκτες διασποράς
6. Έλεγχος Υποθέσεων

Ενότητα Μεθοδολογίας

1. Πειραματική Μέθοδος
2. Δεοντολογία
3. Σχεδιασμός, Μεταβλητές, Έλεγχος
4. Απλά και Σύνθετα Πειραματικά Σχέδια

Ενδεικτική Βιβλιογραφία μαθήματος:

1. Ρούσσος, Π., & Τσαούσης, Ι. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση SPSS. Αθήνα: Τόπος.

2. Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Στατιστικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Τόπος.

3. Χλουβεράκης, Γ. (2012). Εισαγωγή στη Στατιστική: Περιγραφικές μέθοδοι και εφαρμογές στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Πεδίο.

4. Christensen, L. B. (2007). Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

5. Σίμος, Π., & Κομίλη, Α. (2003). Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία και τη Γνωστική Νευροεπιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

6. Sarris, V. & Reiss, S. (2009). Μεθοδολογία Έρευνας και Πειραματική Ψυχολογία. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

Εξεταστέα ύλη «Εισαγωγή στην Ψυχολογία»

1. H ψυχολογία ως επιστήμη
2. Ανάπτυξη από τη βρεφική έως την γεροντική ηλικία
3. Θέματα ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε βρέφη και παιδιά
4. Αισθητηριακές διεργασίες και αντίληψη
5. Μάθηση
6. Ζητήματα μνήμης
7. Αναπαραστάσεις
8. Γλώσσα και σκέψη
9. Νοημοσύνη
10. Συνείδηση
11. Κίνητρα
12. Συναισθήματα
13. Προσωπικότητα
14. Ατομικές Διαφορές
15. Ενδο-ατομικές και Δι-ατομικές διαδικασίες
16. Ψυχικές διαταραχές και θεραπείες

Ενδεικτική Βιβλιογραφία μαθήματος:

1. Βοσνιάδου, Σ. (2011). Εισαγωγή στη Ψυχολογία-(Ενιαίο). Αθήνα: Gutenberg.

2. Hayes N. (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία Τόμος Α’, Εισαγωγή στην ψυχολογία Τόμος Β’. Αθήνα: Πεδίο

3. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S. (2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. (Τόμος Α’, Τόμος Β’). Αθήνα: Παπαζήσης

4. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner. D. M. (2011). Ψυχολογία. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

Κατατακτήριες ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τα μαθήματα εξέτασης των κατατακτηρίων για το τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για το έτος 2021-2022 είναι τα ακόλουθα:

  • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
  • Μεθοδολογία Έρευνας
  • Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

Εξεταστέα ύλη «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία»

1. Ιστορική και επιστημολογική προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας
2. Κλασσικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας: της ισορροπίας, της κοινωνικής σύγκρισης, της γνωστικής ασυμφωνίας, της ψυχολογικής αναδραστικότητας, της κοινωνικής απόδοσης
3. Κοινωνική νόηση, κοινωνική σκέψη, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική μνήμη, ιδεολογία
4. Εαυτός και ταυτότητα
5. Στάσεις, πειθώ, αλλαγή στάσεων
6. Κοινωνική επιρροή
7. Κοινωνικά στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις, διομαδική συμπεριφορά και διομαδικές σχέσεις
8. Διαπροσωπική έλξη και διαπροσωπικές σχέσεις
9. Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο του πολιτισμού, της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των οργανισμών και της πολιτικής.

Επισκεφθείτε την ενότητα Κοινωνική Ψυχολογία του Psychology.gr και μελετήστε σχετικά άρθρα

Ενδεικτική βιβλιογραφία μαθήματος:

1. Baron R., Branscomde N., Byrne D. (2012). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος

2. Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

3. Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

4. Lippa, R. (2003). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος

5. Martin, R., & Hewstone, M. (2001). Μειονοτική επιρροή και καινοτομία. Αθήνα: Πεδίο

6. Mαντόγλου, Ά. (2010). Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη, έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης. Αθήνα: Πεδίο

7. Γαρδικιώτης, Α. (2008). Κοινωνική επιρροή, επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg

8. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω

9. Κορδούτης, Π. & Παυλόπουλος, Β. (2011). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Διάδραση

10. Παπαστάμου, Στ (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Β’: Η Παράδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

11. Παπαστάμου, Στ. (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Α’: Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

12. Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτη, Γ., & Παυλόπουλου (2010). Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανακρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο

13. Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο

14. Μαντόγλου, Α., Μελέτη, Κ., 2013 Επιστημονικός Λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και ιδεολογιών. Αθήνα: Παπαζήση

Εξεταστέα ύλη «Μεθοδολογία έρευνας»

1. Επιστημολογία
2. Δημιουργία ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων
3. Το ερευνητικό σχέδιο
4. Σύσταση Ερευνητικής ομάδας
5. Κατηγορίες μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός, ζητήματα μέτρησης, ερευνητικά πλαίσια.
6. Διαφορετικά είδη αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας
7. Τα θεμέλια της μέτρησης
8. Η παρατήρηση: η συμμετοχική παρατήρηση, η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο.
9. Ο πειραματισμός: πειραματική μέθοδος, πειραματικοί σχεδιασμοί (μεταξύ ομάδων, εντός ομάδας), οιονεί πειράματα, παραγοντικοί σχεδιασμοί, χρονολογική σειρά, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.
10. Ζητήματα δειγματοληψίας
11. Η μη πειραματική έρευνα
12. Φιλοσοφικές βάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (ιδεαλισμός, ρεαλισμός, κτλ).
13. Φιλοσοφικά μοντέλα και μέθοδοι έρευνας (εμπειρισμός, δομισμός κτλ).
14. Ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (συνέντευξη, ποιοτικά μοντέλα ανάλυσης κτλ)
15. Σύσταση ομάδων ελέγχου.
16. Ανάλυση περίπτωσης.
17. Ζητήματα δεοντολογίας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία μαθήματος:

1. Grawitz, M.(2006). Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών, Τόμος Α & Β (Επιμ. Γ. Κατερέλος). Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.

2. Robson C. (2007), H έρευνα του πραγματικού κόσμου, Αθήνα: εκδ. Gutenberg (Μιχαλοπούλου Κ. επιμ.)

3. Babbie E. (2018), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα: εκδ. Κριτική (Ζαφειρόπουλος Κ. επιμ.)

4. Σταλίκας, Α., Ρούσση, Π., & Τριλίβα, Σ. (2012). Τα Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: Πεδίο.

5. Christensen, L.B. (2007). H πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα. (Επιμ. Μ. Ντάβου). Αθήνα: Παπαζήση.

6. Σταλίκας, Α. (2011). Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Αθήνα: Τόπος

7. Σταλίκας, Α. & Κυριάζος, Θ. (2019) Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική Με την χρήση R, Αθήνα : Τόπος

8. Hock, R. (2009). 40 μελέτες που άλλαξαν την ψυχολογία.Αθήνα: Τόπος,

Εξεταστέα ύλη «Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία»

1. Θεωρητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία
2. Αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας στην κλινική ψυχολογία
3. Η συνέντευξη στην κλινική ψυχολογία
4. Ψυχομετρική αξιοπιστία και εγκυρότητα
5. Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική: Ψυχαναλυτική προσέγγιση, Συμπεριφοριστική προσέγγιση, Γνωσιακή προσέγγιση, Προσωποκεντρική προσέγγιση
6. Προκαλούμενη συμπεριφορά στην κλινική πρακτική
7. Συντελεστική συμπεριφορά στην κλινική πρακτική
8. Ο κλινικός ψυχολόγος στα πλαίσια του γενικού νοσοκομείου, του ψυχιατρικού νοσοκομείου, των κέντρων απεξάρτησης από ουσίες, των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας, των καταστημάτων κράτησης.
9. Ψυχοπαθολογία

Ενδεικτική βιβλιογραφία μαθήματος:

1. L. Heiden & M. Hersen (2011) Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

2. P. Bennett (2010) Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

3. Γ. Ποταμιάνος & Φ. Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2012) Προσωπικότητα: Θεωρίες, κλινική πρακτική & έρευνα (2η βελτ. έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

4. Ρ. Mέλλον (2013) Ψυχολογία της συμπεριφοράς (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

5. Ρ. Μέλλον (2010) Κλινική ψυχομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

6. Γ.Ποταμιάνος & Φ.Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2011) Κλινική ψυχολογία στην πράξη: Όψεις της Ελληνικής πραγματικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Δικαιολογητικά για τις κατατακτήριες

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Γενικές πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις

1. Ο αριθμός των θέσεων εισαγωγής, θα προκύψει μετά τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων για το ακαδ.έτος 2021-2022 και σε ποσοστό 12%

Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 1 «Ποσοστά - Κατηγορίες κατατασσομένων»:

§1 «Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

§3. «Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των κατατάξεων έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα».

2. Ως εξάμηνο κατάταξης ορίζεται το 1ο (Α' Εξάμηνο Σπουδών)

Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων»

§2. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης.

3. Απαλλαγή από μαθήματα

Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2, §9 «Απαλλαγή από μαθήματα»

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή
τη Σχολή προέλευσης.

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Η ομάδας της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους κατατακτηρίων εξετάσεων!

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr