Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, φορέας λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - Ιθάκης, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, προκηρύσσει τέσσερις(4) θέσεις προσωπικού μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας της Κινητής Μονάδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας

- Μια (1) θέση Ψυχίατρου πλήρους απασχόλησης ή, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μερικής απασχόλησης ή, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, με σύμβαση έργου εξωτερικού συνεργάτη, για κάλυψη των αναγκών στα νησιά Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΚΩΔ. 01)

- Μια (1) θέση Παιδοψυχίατρου πλήρους απασχόλησης ή, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μερικής απασχόλησης ή, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, με σύμβαση έργου εξωτερικού συνεργάτη, για κάλυψη των αναγκών στο νησί της Κεφαλονιάς (ΚΩΔ. 02)

- Μια (1) θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης για κάλυψη των αναγκών στανησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης (ΚΩΔ. 03)

- Μια (1) θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης για κάλυψη των αναγκών στονησί της Κεφαλονιάς, με ειδίκευση / εμπειρία στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων (ΚΩΔ. 04)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου) – από τον ιστότοπο: www.metavasi.gr.
  • Φωτοτυπία Πτυχίων
  • Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπάρχουν)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (προαιρετικά)
  • Αποδεικτικά Γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφόσον υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και η συμμετοχήτων υποψηφίων σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στελέχωση κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος«ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα προσλήψεων του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση, σημειώνονταςστο φάκελο «Για την πρόσληψη προσωπικού της Κινητής Μονάδας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης».

Διεύθυνση: Βούρβαχη 6Α, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, τηλ. 26710 24437

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίδονται από την ιστοσελίδα www.metavasi.gr και τηλεφωνικά από την γραμματεία της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο τηλέφωνο 26710 24437 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 15:00