Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που σχεδίασε το ΚΕΘΕΑ και θα υλοποιήσει μέσα στο 2020, φιλοδοξεί να δώσει στις οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες τη θέση που τους αξίζει στο πλαίσιο της θεραπείας απεξάρτησης.

Το σχέδιο «Reintegration Through Sport Plus»

Βασικός στόχος του σχεδίου «Reintegration Through Sport Plus» είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα του αθλητισμού και να προωθήσει την αξιοποίησή του στη διαδικασία απεξάρτησης ως σημαντικού συμπληρωματικού θεραπευτικού εργαλείου που εφαρμόζεται συστηματικά και με επιστημονικά κριτήρια.

Η χρονική διάρκεια του νέου σχεδίου είναι 3 χρόνια και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών θεραπευτικών οργανισμών.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία που απέκτησε το ΚΕΘΕΑ από το προηγούμενο σχέδιο «Reintegration Through Sport», το οποίο ολοκληρώθηκε το 2019, τεκμηριώνοντας τα θετικά αποτελέσματα του αθλητισμού σε σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης.

Το νέο, διευρυμένο Reintegration Through Sport Plus αποτελεί το επόμενο βήμα στην προσπάθεια συστηματικής και οργανωμένης αξιοποίησης του αθλητισμού στους οργανισμούς απεξάρτησης, ως μέσου με αποδεδειγμένη συμβολή στην ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας και στη βιώσιμη κοινωνική επανένταξη.

Το σχέδιο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ υψηλή βαθμολογία (91/100) και χρηματοδοτήθηκε με το συνολικό ποσό των 386,235.00€.

Eίναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η προώθηση του αθλητισμού στην απεξάρτηση βάσει επιστημονικών δεδομένων, ενώ το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί τη μοναδική παρέμβαση που έχει χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Erasmus+ Sport στο πεδίο των εξαρτήσεων.

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας.

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και την εργασία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα. Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Σκοπός λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ

Σκοπός της λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ  είναι επίσης ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και τις τοπικές κοινωνίες. Το ΚΕΘΕΑ είναι, επίσης, ένας από τους κύριους ελληνικούς φορείς έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των εξαρτήσεων, με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.