Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους & τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής «Εμψύχωσις» παρουσιάζει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 3 ετών, το οποίο απευθύνεται σε: ειδικότητες ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, θεραπευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε όσους εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος Συμβουλευτικής & εμψύχωσης ομάδας με συνθετική παιγνιόδραση

Η κατανόηση & η σημαντικότητα της Εμψυχωτικής & Συμβουλευτικής διαδικασίας.
Η απόκτηση τεχνικών & δεξιοτήτων της μεθόδου, η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής & της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης.
Η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής.
Η προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής & εποπτείας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς στην Πύλη μας για το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Συμβουλευτική και εμψύχωση ομάδας με τη συνθετική παιγνιόδραση

Γιατί να επιλέξεις το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβουλευτικής & εμψύχωσης ομάδας με συνθετική παιγνιόδραση;

Το όραμά του Κέντρου Εμψύχωσις ήταν να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και θα συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.

Ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών & απαιτήσεων (εκπαίδευση, προσωπική & ομαδική θεραπεία, μελέτη βιβλιογραφίας, πρακτική άσκηση και εποπτεία, ενθάρρυνση καταγραφής εκπαιδευτικού ημερολογίου, καλλιέργεια συνθετικής σκέψης), όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή που χρειάζεται ένας Σύμβουλος στην πορεία της εξέλιξής του.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η έντονη εστίαση στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή & ειλικρίνεια και μπορεί να γίνει ο μοχλός που θα ωθήσει τον θεραπευόμενο να εκδιπλώσει το δυναμικό του και σε βάθος χρόνου, να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του.

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς ενώ ουσιαστικά κάποιος εκπαιδεύεται για να μπορέσει να λάβει & να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στην ομάδα του, την ίδια στιγμή προωθείται και η προσωπική του εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η βιωματική εμπειρία προηγείται της θεωρίας έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση σε όλα τα επίπεδα. Καθώς αποδεδειγμένα η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι μόνο το νοητικό του πεδίο, όπως οι περισσότερες μορφές εκπαίδευσης, η μέθοδος έρχεται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσα από τη συνθετική εμπειρία να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.) και τον Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

Η εκπαίδευση ανά έτος

1ο έτος: Βιωματική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης και των μεθόδων Συμβουλευτικής, ώστε να βιωθεί η εμπειρία ολιστικά (σώμα, αισθήσεις, συναίσθημα, νους). Βασικές αρχές εμψύχωσης, οργάνωσης & συγκρότησης ομάδων. Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης & εποπτείας.

2ο έτος: Βασικές αρχές και θεωρία της προσέγγισης, ώστε να ασκηθεί η νοητική διαδικασία και η τέχνη της σύνθεσης. Θεωρητική προσέγγιση των σχολών της Συμβουλευτικής. Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής.* Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής (ως εμψυχωτές) & εποπτείας. Σταδιακή ένταξη σε ρόλο Εμψυχωτή – Συμβούλου, στα πλαίσια της πρακτικής. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας. Θα αποκτήσουν τεχνικές & δεξιότητες της μεθόδου & γνώσεις της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης.

3ο έτος: Βιωματικό & θεωρητικό υπόβαθρο των θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσω τέχνης. Ολιστική Θεραπευτική. Το ανθρώπινο σύστημα ως μια οντότητα ενιαία & αδιαίρετη. Η Συμβουλευτική, ως εργασία η οποία δεν ασχολείται μόνο με το επί μέρους σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα αλλά δίνει έμφαση στην ολιστική αποκατάσταση της υγείας. Η σύνθεση των μερών της διδασκαλίας που προηγήθηκε, ως μια διαδικασία γεφύρωσης και η προετοιμασία εφαρμογής της, ως επαγγελματίες Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.
Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής (παρατηρητές – εκπαιδευόμενοι σύμβουλοι) & εποπτείας. Διπλωματική εργασία.

Τι σημαίνει εμψύχωση;

Λέγοντας εμψύχωση, εννοούμε την ενθάρρυνση δημιουργίας αυθεντικών σχέσεων, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας & μετάδοσης του γνωστικού αντικειμένου.

Μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από την κλασσικού τύπου διδασκαλία, που προτείνεται όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπος ζωής. Με την εμψύχωση αναπτύσσεται η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ελευθερία έκφρασης, η αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση. Η πορεία αυτή επιδιώκει τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης και επαφής του εμψυχωτή με τον εαυτό του και την ομάδα, όπως και των μελών της ομάδας με τον εαυτό τους, τον εμψυχωτή και μεταξύ τους.

Η εμψύχωση έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει από τη συνδιαλλαγή όλων όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες. Η μαθητεία στην μεταλαμπάδευση και όχι απλά στην μεταφορά πληροφορίας & γνώσης, σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, την καθιστά ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.

Είναι εφικτή η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εκτός Αθήνας;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν εύκολα όσοι διαμένουν εκτός Αττικής, καθώς και όσοι έχουν ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα για 10 μήνες (Οκτώβριος έως Ιούλιος). Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και εποπτείας, πραγματοποιούνται μία Παρασκευή & ένα Σάββατο το μήνα (τα ίδια με αυτά της βασικής εκπαίδευσης). Το κομμάτι του προγράμματος που αφορά την προσωπική εξέλιξη (ατομικές συνεδρίες) μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω συνεδριών τηλεδιάσκεψης (Skype), ή από συναδέλφους που πληρούν τις προδιαγραφές και διαμένουν στην πόλη του εκπαιδευόμενου, υπό την εποπτεία του Κέντρου μας.

Ποιες είναι οι πιστοποιήσεις & οι προοπτικές επαγγελματικής κατοχύρωσης στο χώρο της Ψυχικής Υγείας;

Οι απόφοιτοι του Κέντρου μας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επαρκώς όλα τα επίπεδα των σπουδών τους (βασικές ώρες θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής άσκησης & εποπτείας, τήρηση ημερολογίου καταγραφής εκπαιδευτικής εμπειρίας, διπλωματική εργασία), μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Συμβούλου – Εμψυχωτή με τη μέθοδο ‘Συνθετική Παιγνιόδραση’.

Εκτός από το Πιστοποιητικό Σπουδών που θα λάβουν από το Κέντρο μας, θα λάβουν Πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) & την European Association of Counseling (E.A.C.) και θα μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας: 86901802) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί επίσης σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης N.O.C.N. με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναφορικά με την κρατική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, το Κέντρο Εμψύχωσις θα σας ενημερώσει για τις ισχύουσες νομικές διατάξεις & προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή από το Ελληνικό Κράτος και βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη.

Ποια είναι η διαφορά της Συνθετικής Παιγνιόδρασης από την Παιγνιοθεραπεία ή το θεατρικό παιχνίδι;

Η Συνθετική Παιγνιόδραση έχει πολλά κοινά με την Παιγνιοθεραπεία και το θεατρικό παιχνίδι, καθώς τεχνικές των παραπάνω εμπεριέχονται σ’ αυτήν. Η βασικότερη διαφοροποίηση είναι πως η μέθοδος συνθέτει. Και ενώ χρησιμοποιεί πολυάριθμες τεχνικές από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, τις τέχνες και το παιχνίδι, το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά μοναδικό γιατί μπορεί να μετασχηματίζεται διαρκώς, ανάλογα με το πλαίσιο, το στόχο εμψύχωσης, το βασικό γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτή και το συνδυασμό τεχνικών που χρησιμοποιεί.

Μία άλλη βασική διαφοροποίηση είναι πως η μέθοδος αυτή είναι η μόνη που δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν αποκλειστικά με παιδιά αλλά αφορά και παιδιά & ενήλικες.

Λίγα λόγια για το Κέντρο Εμψύχωσις

Το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Εμψύχωσις – παιχνίδι – τέχνη – τρόπος ζωής είναι μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 από τη Φρόσω Μπενετή και έχει ως αντικείμενο τη Βιωματική Εκπαίδευση Ενηλίκων & τη Συμβουλευτική σε άτομα και ομάδες.

Έχοντας πάντα στον πυρήνα της φιλοσοφίας του τον άνθρωπο και την ομάδα, βασικός του στόχος είναι η δημιουργία αυθεντικών σχέσεων, μέσα από τη χαρά της σύνθεσης, του παιχνιδιού & της εμψύχωσης, όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπο ζωής.
Μέσα από την πολύτιμη εμπειρία 18 ετών, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων & τεχνικών, στοχεύει στην ανάπτυξη, την εκτενή μελέτη, την προώθηση και την καθιέρωση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης στο χώρο της Εκπαίδευσης & της Ψυχικής Υγείας.

Το Κέντρο Εμψύχωσις είναι το μοναδικό κέντρο που διδάσκει, εφαρμόζει και εκπαιδεύει Εμψυχωτές & Συμβούλους με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης και είναι πλήρες μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) με αριθμό μητρώου 01704.

Γιατί να επιλέξετε την εκπαίδευσή σας στο Κέντρο Εμψύχωσις;

  • Η ομάδα του Κέντρου αγαπά πολύ αυτό που κάνει & αυτό είναι ζωτικής σημασίας.
  • Είναι μία δραστήρια και πετυχημένη ομάδα.
  • Συνδυάζει το βίωμα με τη θεωρία με ένα τρόπο μοναδικό.
  • Διατηρεί σύγχρονη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
  • Θεωρεί τον άνθρωπο & την ομάδα, πηγή της δύναμής του.
  • Βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία, μετατρέποντάς τη σε μια δημιουργική, βιωματική εμπειρία.
  • Πιστεύει σε αυτό που κάνει ως τρόπο ζωής, φιλοσοφία και κουλτούρα.
  • Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αξία μεγαλύτερη από την τιμή του & πάντα σε υπηρεσία που ωφελεί την ανθρωπότητα.
  • Μένει κοντά σας και μετά το τέλος της εκπαίδευσης, δίνοντας σας πάντα την υποστήριξή του.