Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους & τεχνικές. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαθιάς γνωριμίας με το βιωματικό θεατρικό παιχνίδι, την εμψύχωση & τις τέχνες που αφορά αυτούς που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής που μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, αξιοποιώντας τα δημιουργικά στην διδακτική διαδικασία. Να εξασκήσει τεχνικές εμψύχωσης & να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης του παιχνιδιού στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος

Η κατανόηση & η σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης & τρόπου ζωής. Η απόκτηση θεωρητικών & βιωματικών και δεξιοτήτων της μεθόδου.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N. (National Open College Network), με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διάρκεια προγράμματος εμψύχωσης ομάδας

Διάρκεια προγράμματος: 240 ώρες (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια 2 ετών)

Θέσεις: 15 / έτος

Κόστος: 900€* / έτος (δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Το Κέντρο Βιωματικής εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής - Εμψύχωσις απαντά στις ερωτήσεις σας

Η Συνθετική Παιγνιόδραση ξεκίνησε το ταξίδι της το 2002 από τη Φρόσω Μπενετή. Τα πρώτα χρόνια λειτούργησε με τη μορφή εμψυχωτικών δράσεων σε παιδιά και στη συνέχεια με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ενήλικες. Το Κέντρο μας είναι το μοναδικό κέντρο που διδάσκει, εφαρμόζει και εκπαιδεύει Συμβούλους & Εμψυχωτές με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.

Σήμερα, λειτουργούν στο Κέντρο Εμψύχωσης δύο Μεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία έχουν στόχο να συνθέσουν την Εκπαίδευση, τη Συμβουλευτική & την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες:

 1. Διετής Εκπαίδευση στην Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση με πιστοποίηση από τον Αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.
 2. Τριετής Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση με πιστοποίηση από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή (E.A.C.) Εταιρεία Συμβουλευτικής και τον N.O.C.N.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος;

Το όραμά μας ήταν δημιουργήσουμε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και θα συνθέσει την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.
Ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που θα δώσει υπόσταση στο ρόλο του εμψυχωτή και θα καλλιεργήσει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται στην πορεία της εξέλιξής του.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η έντονη εστίαση στην καλή σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή & ειλικρίνεια και μπορεί να γίνει ο μοχλός που θα ωθήσει τον εκπαιδευόμενο να εργαστεί με τον εαυτό του και να εκδιπλώσει το δυναμικό του.

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς ενώ ουσιαστικά κάποιος εκπαιδεύεται για να μπορέσει να λάβει & να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στην ομάδα του, την ίδια στιγμή προωθείται και η προσωπική του εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η βιωματική εμπειρία προηγείται της θεωρίας και έτσι ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση σε όλα τα επίπεδα. Καθώς αποδεδειγμένα η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι μόνο το νοητικό του πεδίο, όπως οι περισσότερες μορφές εκπαίδευσης, η μέθοδος έρχεται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσα από τη συνθετική εμπειρία να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Ποιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ειδικευτεί στις ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, σε όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης (δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, θεατρολόγους) καθώς και όσους εργάζονται με ομάδες.

Πώς διαμορφώνεται η εκπαίδευση ανά έτος;

1ο έτος: Βιωματική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης ώστε να βιωθεί η εμπειρία ολιστικά (σώμα, αισθήσεις, συναίσθημα, νους). Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο στο τέλος του έτους.

2ο έτος: Θεωρητική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης, ώστε να ασκηθεί η νοητική διαδικασία και η τέχνη της σύνθεσης. Σύνθεση βιωματικής εμπειρίας & θεωρίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης και θα αποκτήσουν τεχνικές & δεξιότητες της μεθόδου.

 • Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο στο τέλος του έτους.
 • Συμμετοχή σε ομάδα πρακτικής άσκησης & εποπτείας.
 • Σταδιακή ένταξη σε ρόλο εμψυχωτή στα πλαίσια της πρακτικής.

Τι είναι η Συνθετική Παιγνιόδραση;

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους & τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο. Μια τέτοιου είδους σύνθεση σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, καθιστά τη μέθοδο αυτή ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο. Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής και μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία. Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον εμψυχωτή ομάδας να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές δεξιότητες & γνώσεις, να βελτιώσει τη μεταδοτική του ικανότητα. Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την βαθύτερη & ουσιαστικότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Βάση της μεθόδου είναι το παιχνίδι και κύρια χαρακτηριστικά της η σύνθεση και η εμψύχωση.

Τι εννούμε με τον όρο εμψύχωση;

Λέγοντας εμψύχωση (μετάδοση ζωής, ζωογόνηση) εννοούμε την ενθάρρυνση δημιουργίας αυθεντικών σχέσεων, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο μετάδοσης του γνωστικού αντικειμένου. Μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από την κλασσικού τύπου διδασκαλία, που προτείνεται όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπος ζωής.

Με την εμψύχωση αναπτύσσεται η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ελευθερία έκφρασης, η αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση.
Η πορεία αυτή επιδιώκει τη δημιουργία μιας αυθεντικής σχέσης και επαφής του εμψυχωτή με τον εαυτό του και την ομάδα, όπως και των μελών της ομάδας με τον εαυτό τους, τον εμψυχωτή και μεταξύ τους. Η εμψύχωση ως όρος, έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει από τη συνδιαλλαγή όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες. Η μαθητεία στην μεταλαμπάδευση και όχι απλά στην μεταφορά πληροφορίας ή γνώσης, σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, την καθιστά ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.

Η μέθοδος είναι συνθετική καθόσον επιχειρεί να συνθέσει ταυτόχρονα διαφορετικές βιωματικές τεχνικές & μεθόδους από το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τη συνθετική ψυχολογία & συμβουλευτική, την παιγνιοθεραπεία, τη δραματοθεραπεία, την εικαστική θεραπεία και τη λογοτεχνία.

Η σύνθεση αυτών των τεχνικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική δυναμική, απ’ ότι η κάθε μια απ’ αυτές μεμονωμένα.

Είναι ανοιχτή να υποδεχτεί τις υπάρχουσες τεχνικές & μεθόδους καθώς και μελλοντικές που ενδεχομένως θα προκύψουν. Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μετασχηματίζεται και να εξελίσσεται διαρκώς και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το πλαίσιο, το βασικό γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτή, το στόχο εμψύχωσης και το συνδυασμό τεχνικών που χρησιμοποιεί. Η μέθοδος λειτουργεί ολιστικά στο ανθρώπινο σύστημα, καθώς μέσα από την καλλιέργεια της βιωματικής & συνθετικής εμπειρίας, αναπτύσσεται το σύνολο της ανθρώπινης προσωπικότητας (σώμα – νους – συναίσθημα – ψυχή) και όχι αποκλειστικά το νοητικό πεδίο, όπως στις περισσότερες μορφές εκπαίδευσης. Έτσι, μπορεί να καλλιεργήσει την αυτεπίγνωση και να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Συνθετικής Παιγνιόδρασης;

Βασικοί στόχοι της μεθόδου είναι:

 • Η μαθητεία στη βιωματική εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό τρόπο κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
 • Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.
 • Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση τεχνών & τεχνικών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.
 • Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θεάτρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.
 • Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.
 • Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου • συναισθήματος • σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.
 • Η αέναη εξέλιξη και ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.
 • Η παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να οργανώσουν και να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ευαισθησίες.

Σε ποιους απευθύνεται η μέθοδος της Συνθετικής Παιγνιόδρασης;

 • Όσους έχουν ειδικευτεί στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Λογοθεραπευτές,
 • Εργοθεραπευτές, Εναλλακτικούς Θεραπευτές, Νοσηλευτές.
 • Στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & του Management.
 • Σε όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Θεατρολόγους.
 • Σε καλλιτέχνες και σε ανθρώπους κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Ποιες μεθόδους και τεχνικές χρησιμοποιεί η Συνθετική Παιγνιόδραση;

Χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές από:

 • Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, διαφραγματική αναπνοή, σωματική δράση.
 • Θεατρικό παιχνίδι: Παντομίμα, δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, έκθεση, φαντασία, παρατηρητικότητα, αισθήσεις.
 • Μουσική • μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, η ανθρώπινη φωνή ως μουσικό όργανο και εργαλείο επικοινωνίας, ήχοι & δονήσεις.
 • Χορός • χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, διαδοχή της κίνησης, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα
 • Συνθετική ψυχολογία • συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, απουσία κριτικής, αύξηση επίγνωσης, ανατροφοδότηση.
 • Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.
 • Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.
 • Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.
 • Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

Ποιες είναι οι προοπτικές επαγγελματικής κατοχύρωσης που έχω μετά το πέρας των σπουδών μου;

Οι απόφοιτοι του Κέντρου μας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επαρκώς όλα τα επίπεδα των σπουδών τους (βασικές ώρες θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης, τήρηση ημερολογίου καταγραφής εκπαιδευτικής εμπειρίας, διπλωματική εργασία), μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Εμψυχωτή με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.

Εκτός από το Πιστοποιητικό Σπουδών που θα λάβουν από το Κέντρο μας, μπορούν να λάβουν επίσης ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N. (National Open College Network), με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπορούν να εργαστούν σε σχολεία & εκπαιδευτήρια, χώρους πολιτισμού, περιβάλλοντα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, να ιδρύσουν το δικό τους κέντρο κ.ά.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ διαμένω εκτός Αθήνας;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν εύκολα όσοι διαμένουν εκτός Αττικής, καθώς και όσοι έχουν ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται για δύο χρόνια, ένα Σαββατοκύριακο το μήνα για 10 μήνες (Οκτώβριος έως Ιούλιος).