Πρόκειται για ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης. Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Συμβουλευτικές δεξιότητες

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης. Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομάδα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης. Στην κατανόηση της σημασίας των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής διαδικασίας και στην απόκτηση του υπόβαθρου των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται (Ψυχοδυναμική, Προσωποκεντρική, Υπαρξιστική κ.ά.).

Στην αξιολόγηση & αντιμετώπιση των πιθανών συμβουλευτικών αιτημάτων και την εξοικείωση με τα είδη της Συμβουλευτικής δομής (ατομική, ζεύγους, ομάδας, τηλεφωνική / διαδικτυακή). Στην εκμάθηση των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού Συμβούλου και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησής του. Στην κατανόηση των βασικών αρχών ηθικής & δεοντολογίας, στη δημιουργία & καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβουλευτικές δεξιότητες

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος συμβουλευτικών δεξιοτήτων

Η κατανόηση των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής επικοινωνίας & διαχείρισης και η απόκτηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής.

Προοπτικές εκπαιδευτικού προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής (θεωρία, τεχνικές & μεθόδους της Συμβουλευτικής διαδικασίας). Θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής & και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N. (National Open College Network).

Πλεονεκτήματα εκπαιδευτικού προγράμματος συμβουλευτικών δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης. Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομάδα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης. Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς οι συμμετέχοντες παράλληλα με τις σπουδές τους, εξελίσσονται όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό [Certificate of Counceling Skills], στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης N.O.C.N. με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον, με τον τρόπο που είναι δομημένο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, αν το επιθυμούν, συμπληρώνοντας τις ώρες εκπαίδευσης, θεραπείας, πρακτικής & εποπτείας να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Οι εκπαιδευόμενοι που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσωπική / επαγγελματική τους ανάπτυξη, μπορούν επίσης να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές ομάδες προσωπικής ανάπτυξης / εποπτείας που θα πραγματοποιούνται μία Παρασκευή το μήνα (πριν το Σαββατοκύριακο της βασικής εκπαίδευσης).

Ποιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γιατρούς, Νοσηλευτές, Δικηγόρους, αποφοίτους ή φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Υπάρχει προοπτική συνέχισης των σπουδών μου σε ανώτερο επίπεδο & ποια είναι αυτή;

Οι απόφοιτοι του Μονοετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση. Να συμπληρώσουν τις επιπλέον ώρες της θεωρητικής εκπαίδευσης, προσωπικής / ομαδικής ανάπτυξης & εποπτείας και να πάρουν το Δίπλωμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας με Πιστοποίηση από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Πώς μπορώ να δηλώσω το ενδιαφέρον μου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 θέσεις ανά έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα. Στη συνέχεια θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών του Κέντρου. Η συνέντευξη στοχεύει στη προσωπική γνωριμία με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων (συμφωνία στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες του υποψήφιου). Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώνονται κάθε χρόνο στις 30/9. Δύναται να δοθεί μία μικρή παράταση στις συμμετοχές έως τις 30/11, εφόσον υπάρχουν ακόμα θέσεις διαθέσιμες.

Διάρκεια Προγράμματος

Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια ενός έτους)

Κόστος: 1.200€ / έτος

Το πρόγραμμα κοστίζει 1.200,00€. Για την εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 200,00€. Τα υπόλοιπα 1.000,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 100,00€ / μήνα. Για εγγραφές έως τις 15/7 και προεξοφλήσεις, θα γίνεται έκπτωση 15%.

Εγγραφές όλο το χρόνο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος