Το τριετές / τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης.

Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο. Το πρόγραμμα διαρκεί τρία χρόνια για την λήψη του διπλώματος στην Συστημική Συμβουλευτική, ενώ η ολοκλήρωση και του τέταρτου έτους φοίτησης οδηγεί στην χορήγηση διπλώματος στην Συστημική Ψυχοθεραπεία.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συστημικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας που προσφέρει το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας) και σε σπουδαστές των προαναφερθέντων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν:

  1. να αποκτήσουν ολοκληρωμένες, υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τομέα της συστημικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας,
  2. να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων και τεχνικών,
  3. να εργαστούν στον κλάδο της Συστημικής Συμβουλευτικής ή και Ψυχοθεραπείας με αναγνώριση από Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εταιρείες.

Στόχοι του προγράμματος Συστημικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  1. την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας,
  2. την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συστημικής Προσέγγισης,
  3. την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών,
  4. την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών και
  5. την κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει την κλινική πράξη.

Πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εν λόγω πρόγραμμα (τριετές) είναι εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν αυτόματα ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.). Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να λάβουν την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation)  από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (E.A.C.). Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμβούλου δίνει την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status) στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP).

Επιπλέον, όσοι παρακολουθήσουν και το τέταρτο έτος σπουδών θα λάβουν το δίπλωμα στην Συστημική Ψυχοθεραπεία. Το εν λόγω πρόγραμμα πληροί τα πανευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως ορίζονται από έγκριτους επιστημονικούς οργανισμούς, όπως ο σύλλογος European Association for Family Therapy (EFTA).

Δομή προγράμματος Συστημικής Συμβουλευτικής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία έτη για την εκπαίδευση στην Συστημική Συμβουλευτική, ενώ παρέχεται και ένα τέταρτο έτος για την λήψη διπλώματος στην Συστημική Ψυχοθεραπεία για όσους σπουδαστές επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση.

Το τριετές πρόγραμμα περιλαμβάνει 400 ώρες θεωρητικής κατάρτισης160 ώρες κλινικής άσκησης60 ώρες εποπτείας200 ώρες ομαδικής θεραπείας (παρέχονται 200 ώρες ομαδικής θεραπείας στο Κέντρο για όσους σπουδαστές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ομαδική τους θεραπεία στο Κέντρο), 50 ώρες ατομικής θεραπείας (η ατομική θεραπεία πραγματοποιούνται εκτός του Κέντρου και μπορεί να αναγνωριστεί προηγούμενη θεραπεία υπό όρους) και 300 ώρες προσωπικής ενασχόλησης μέσα από την μελέτη βιβλιογραφίας και την συγγραφή των εργασιών και των αναφορών της εποπτευόμενης κλινικής άσκησης.

Το τέταρτο έτος περιλαμβάνει 150 ώρες εκπαίδευσης και 100 ώρες προσωπικής ενασχόλησης, ενώ συνεχίζεται η θεραπεία και η εποπτευόμενη κλινική άσκηση με την ανάληψη ενός τουλάχιστον περιστατικού με ατομική εποπτεία.

Η θεωρητική κατάρτιση κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης, εκπαιδευτικές ασκήσεις (παίξιμο ρόλων, προσομοίωση συνεδριών, ανάλυση περιστατικών) και παρακολούθηση εκπαιδευτικών dvd. Κατά την βιωματική εκπαίδευση δίνεται έμφαση στην προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στους σπουδαστές σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για διεξαγωγή συνεδριών.

Λίγα λόγια για το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.) είναι Κέντρο δια Βίου Μάθησης 1 πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας. Ιδρύθηκε το 2006 με την επωνυμία Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής. Μετονομάσθηκε σε Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής το 2011 προς συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας.

Το Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ. προσφέρει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται σε πτυχιούχους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχιατρικούς νοσηλευτές. Τα προσφερόμενα προγράμματα μετεκπαίδευσης περιλαμβάνουν, Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική και Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Προσφέρεται επίσης πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους άλλων κλάδων.

Το Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ. προσφέρει επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ταχύρρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης σε διάφορα θέματα Ψυχικής Υγείας.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης παρέχονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ. είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής, της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (BACP) και του General Hypnotherapy Standards Council (G.H.S.C).