Από το 2017 η «Συνάντηση» εξελίχθηκε και σε εκπαιδευτικό κέντρο παρέχοντας εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας πάνω στη συστημική θεραπεία και συμβουλευτική, καθώς επίσης και άλλα σεμινάρια που αφορούν τον συστημικό τρόπο δουλειάς.

Oι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να γίνουν πιστοποιημένοι συστημικοί ψυχοθεραπευτές αν το θελήσουν αργότερα, συνεχίζοντας την εκπαίδευση τους σε πιστοποιημένο κέντρο που συνεργαζόμαστε.

Επίσης παρέχει ατομική και ομαδική συστημική εποπτεία στους ειδικούς.

To Kέντρο - Συνάντηση παρέχει το έτος 2021-22 την παρακάτω εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής εταιρίας συστημικής θεραπείας (EFTA TIC) της οποίας είναι συνεργαζόμενο μέλος (associate member).

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορεί ο ειδικός να εφαρμόσει άμεσα τις γνώσεις από την εκπαίδευση στο χώρο που εργάζεται ή θα εργαστεί.

Η 8μηνη διάρκεια του έχει αξιολογηθεί ως ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες από την μία να έχουν μια αρκετά ολοκληρωμένη αυτοτελή εκπαίδευση που θα την χρησιμοποιήσουν άμεσα τόσο στη δουλειά τους, όπως ανέφερα και από την άλλη να αποκτήσουν πολύ σταθερές βάσεις εάν θελήσουν στο μέλλον να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο κέντρο για να ολοκληρώσουν την κλασσική 4ετή εκπαίδευση.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με πιστοποιημένο κέντρο της κλασσικής 4ετης εκπαίδευσης, εάν κάποιος θελήσει να ακολουθήσει την παραπάνω επιλογή κάποια στιγμή, μπαίνοντας κατευθείαν στο 2ο έτος αυτής.

Ενημερωθείτε λεπτομερώς για τη Συστημική Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο

Γιατί να εκπαιδευτείς στη συστημική μέθοδο;

Η συστημική σκέψη είναι μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση των ψυχολογικών θεμάτων (αλλά και της ζωής) από το παραδοσιακό και κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα που γενικότερα ακολουθεί ο κλάδος της ψυχικής υγείας.

Το παραδοσιακό επιστημονικό μοντέλο προσεγγίζει τα προβλήματα ως ατομικές υποθέσεις και παθογένειες των ασθενών που τα εμφανίζουν, υποτιμώντας έως και αγνοώντας το σχεσιακό πλαίσιο τους καθώς και τα ιδιαίτερα νοήματα που μπορεί να έχουν (τα προβλήματα) μέσα σε αυτό. Αυτή είναι μια ατομοκεντρική οπτική των προβλημάτων η οποία τα κατηγοριοποιεί με όρους παθολογίας και η οποία είναι σε απόλυτη συνάφεια και με τη λογική της εποχής μας, δεν είναι η καταλληλότερη στη θεραπεία.

Αντίθετα το συστημικής εμπνεύσεως μοντέλο εργασίας πάντοτε τοποθετεί το πρόβλημα του θεραπευομένου στο πλαίσιο των σχέσεων του και ποτέ δεν το θεωρεί ως ατομικό χαρακτηριστικό και παθολογία. Aυτή είναι και η καισαρική τομή που διαχωρίζει τη συστημική θεραπεία από οποιαδήποτε άλλη.

Αν μιλήσουμε εδώ για παθολογία αναφερόμαστε πάντα σε μια σχεσιακή παθολογία ή μια παθολογία του πλαισίου (π.χ της οικογένειας, του εργασιακού περιβάλλοντος κλπ) που ανήκει ο ασθενής, ο όποιος την εκφράζει και δεν την κατέχει ατομικά (την παθολογία).

Το πολύ ενδιαφέρον στη συστημική θεώρηση είναι ότι αυτή δεν αφορά απλώς μια συστάδα ιδεών, εργαλείων ή τεχνικών για τη θεραπεία αλλά μια διαφορετική στάση-οπτική ζωής, η οποία είναι αναγκαία να λάβει υπόψιν του ο ειδικός ώστε να είναι αποδοτικός.

Έτσι, η συστημική μπορεί να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ενός διαφορετικού τρόπου προσωπική ανάπτυξη καθώς και θέαση του κόσμου, διευρύνοντας τις οπτικές τους. Πραγματικά τόσο από προσωπικές εμπειρίες θεραπευτών όσο και από έρευνες του κλάδου φαίνεται ότι η αληθινή ζωή είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία (on going process) συστημάτων, παρά μια διαδικασία εξέλιξης ατομικών οντοτήτων.

Διάρκεια Προγράμματος

Έναρξη: Νοέμβριος 2021 (εγγραφές έως 25/11)

Περίοδος εκπαίδευσης: Νοέμβριος 2021- Ιούνιος 2022

Λίγα λόγια τον Δημήτρη Καστριώτη

O Δημήτρης Καστριώτης ψυχολόγος - συστημικός ψυχοθεραπευτής & παρέχει ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική για τα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου στο οποίο παρέχεται συμβουλευτική και θεραπεία ατόμου, ζευγαριού, οικογένειας, group therapy (ομαδική θεραπεία) καθώς και σε ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Ακόμη παρέχονται υπηρεσίες και σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Παράλληλα υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας πάνω στην συστημική θεραπεία, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εταιρίας συστημικής θεραπείας – EFTA- της οποίας είναι συνεργαζόμενο μέλος (Associate member).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος