Η αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Σταδιοδρομίας οφείλει να στηρίζεται στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος από εξειδικευμένους Συμβούλους Σταδιοδρομίας, με στόχο την αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση των ατόμων κάθε ηλικίας, ώστε να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους πορεία προσαρμόζοντας την στα εκάστοτε δεδομένα της κοινωνικό - οικονομικής πραγματικότητας θεωρείται επιβεβλημένη, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο.

 

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τη δομή της αγοράς εργασίας, τις απαιτήσεις της, καθώς και τη φύση και τις επιπτώσεις του προβλήματος της ανεργίας, για να είναι σε θέση να βοηθήσει τους αποτελεσματικά νέους και ενήλικες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική δραστηριότητα.

Το Ατομικό Προφίλ Επαγγελματικής Ανάπτυξης αποτελεί βασικό εργαλείο στην  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από επαγγελματίες συμβούλους της οργάνωσης και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πορεία και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, αντανακλούν προσωπικά γνωρίσματα που μπορούν να συμπυκνωθούν σε πέντε βασικές περιοχές-διαστάσεις της συμπεριφοράς:

(α) Τρόποι επίλυσης προβλημάτων,
(β) Τρόποι αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων
(γ) Μορφές διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων
(δ) Οργανωτικός ρόλος και προτιμήσεις ως προς το εργασιακό περιβάλλον
(ε) Επαγγελματικά ενδιαφέροντα

Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να βοηθήσει το συγκεκριμένο άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και να προγραμματίσει καλύτερα το μέλλον του.

Αν και οι επαγγελματικά επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά που συμβαδίζουν με τα παραπάνω συμπεριφοριστικά πρότυπα, κανένας τρόπος συμπεριφοράς δε μπορεί να θεωρηθεί ως «ο καλύτερος τρόπος». Διάφοροι τρόποι μπορεί να βοηθήσουν κάποιον να γίνει επιτυχημένος, ευτυχισμένος και παραγωγικός.

Η κατανόηση των προσωπικών γνωρισμάτων του συγκεκριμένου ατόμου για να είναι πλήρης και άρα περισσότερο βοηθητική για το ίδιο, θα πρέπει να λάβει υπόψη και άλλες σημαντικές πληροφορίες γι’ αυτό, όπως η εργασιακή του εμπειρία και οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου του, η μόρφωση και οι ιδιαίτερες ικανότητές του. Έτσι, εάν θέλει να ωφεληθεί πλήρως από την διαδικασία αυτή, θα πρέπει να συζητήσει μ’ έναν ειδικευμένο σύμβουλο ή εκπαιδευμένο επαγγελματία.

Για περισσότερες πληροφορίες για την δημιουργία του ατομικού επαγγελματικού προφίλ, όπως και για την εκπαίδευση επάνω στην χρήση και την ερμηνεία του, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία North Tree, Tσιμισκή 123, Θεσσαλονίκη, στα τηλέφωνα 2310 233883.

Η North Tree είναι το πρώτο κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας στη Β. Ελλάδα που ασχολείται με την επιστημονική σύζευξη ανθρώπων και επαγγελμάτων. 

 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr