Το παρακάτω είναι η Έρευνα και η Μελέτη της Γεωργίας Χατζηνικολάου, Ψυχολόγου-Msc στην Αντιμετώπιση του Πόνου (αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων καταστάσεων πόνου) για τα αποτελέσματα της Expansion Method. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην Expansion Method, και παρουσιάζει την έρευνά μας για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που την εφάρμοσαν.

Δομήσαμε τρία ερωτηματολόγια, που χορηγήσαμε στους συμβουλευόμενους μας την 1η, 3η και 22η μέρα της Expansion Method, προκειμένου να μετρήσουμε με ποσοτικό τρόπο τις αλλαγές στην ένταση των συναισθημάτων, που σχετίζονται με το γεγονός, την εμπειρία, την κατάσταση για την οποία ζήτησαν αρχικά τη βοήθειά μας.

Στο Α μέρος, παρουσιάζουμε την έρευνά μας. Εξηγούμε για ποιο λόγο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγια και όχι κάποια άλλη μέθοδο, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα, και τα συσχετίζουμε μεταξύ τους. Βλέπουμε με στατιστικά δεδομένα την ένταση των συναισθημάτων πριν την Expansion Method και μετά από αυτή.

Στο Β μέρος, όπου επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου μας, συζητάμε τα αποτελέσματα, τα ερμηνεύουμε, κάνουμε την αυτοκριτική μας και προτείνουμε μια νέα ερευνητική προσέγγιση.

Η Expansion Method είναι µια ολοκληρωµένη πρωτοποριακή µέθοδος άµεσης Συναισθηµατικής Ενδυνάµωσης, ταχείας βελτίωσης της καθηµερινότητας, που βοηθάει τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από περιορισµούς, να διευρύνει την αντίληψή του και να εισάγει την αφθονία στη ζωή του. 

Αποδεσµευόµαστε από τους περιορισµούς µας | Πετυχαίνουµε τους στόχους µας | Διευρύνουµε τα όριά µας

 

Α' Μέρος | Ερευνητικός Σκοπός Διαδικασία

Ο ερευνητικός μας στόχος είναι να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της Expansion Method. Καθώς η μέθοδος αυτή βασίζεται στη συναισθηματική μας δημιουργία (δείτε το πρώτο μέρος), μελετάμε τα συναισθήματα που έχει ο συμβουλευόμενος πριν και μετά τη θεραπεία.

Συγκεκριμένα, επιλέξαμε σαν μέθοδο έρευνας την αυτοαναφορά μέσα από ερωτηματολόγια. Θεωρήσαμε πως η χρήση του ερωτηματολογίου είναι κατάλληλη, προκειμένου να δούμε σε ένα εύρος ανθρώπων, με ποσοτικά μετρήσιμο τρόπο, τις αλλαγές που μπορεί να έχουν κάνοντας τη Expansion Method.

Δομήσαμε 3 ερωτηματολόγια, που χορηγήσαμε σε τρεις διαφορετικές φάσεις της θεραπείας. 

 

Το πρώτο ερωτηματολόγιο (βλέπε παράρτημα: Ερωτηματολόγιο Πρώτης ημέρας), χορηγείται την πρώτη μέρα που ο συμβουλευόμενος ζητάει τη βοήθειά μας, όπου καταγράφουμε τα συναισθήματά του, ως προς το γεγονός ή την εμπειρία ή την κατάσταση που είναι το αρχικό αίτημά του.

– Για παράδειγμα, το γεγονός είναι: «έχω χωρίσει πρόσφατα με τον σύντροφό μου και γνωρίζω πως με έχει προδώσει.»

– Εντοπίζουμε τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτή την εμπειρία, όπως: «νιώθω αδικία, προδοσία, εγκατάλειψη, μοναξιά…».

Υπάρχει μια διαβάθμιση από το 1 μέχρι το 5, προκειμένου να μετρήσουμε την ένταση των συναισθημάτων, όπου το 1 είναι Καθόλου, το 2: Λίγο, το 3: Μέτρια, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, το 4: Αρκετά, είδα μερικές θετικές αλλαγές, το 5: Πάρα πολύ.

Το ερωτηματολόγιο της πρώτης μέρας δίδεται πριν την σύνδεση με τις περιοριστικές εμπειρίες του παρελθόντος, και οι σύμβουλοι που το χορηγούν έχουν εκπαιδευτεί, ώστε να το χορηγούν με τον ίδιο τρόπο. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, και οι συμβουλευόμενοι ενημερώνονται πως η συμμετοχή τους σε αυτά εντάσσεται στην έρευνα για τη expansion method, δίνουν τη συγκατάθεση τους και τους ζητείται να απαντούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια.

Αναφέρονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του συμβουλευόμενου, όπως : το φύλο, η ηλικία, ο τόπος διαμονής, η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο.

Ακόμη, ρωτάμε εάν έχει δοκιμάσει άλλους τρόπους για να αντιμετωπίσει αυτό που τον απασχολεί, όπως: Ψυχοθεραπεία, Σεμινάρια Αυτογνωσίας – Διάφοροι μέθοδοι, Εναλλακτική – Συμπληρωματική θεραπεία, Ενεργειακή θεραπεία, Φαρμακευτική αγωγή, ή κάτι άλλο, και κατά πόσο τον βοήθησε η μέθοδος που δοκίμασε (με διαβάθμιση από το 1.(καθόλου) έως το 5.(πάρα πολύ) 

Το επόμενο ερωτηματολόγιο δίδεται την τρίτη μέρα της Expansion Method, στο τέλος της Απελευθέρωσης, λίγο πριν κλείσει η συνεδρία με τον συμβουλευόμενο. (βλέπε ερωτηματολόγιο τρίτης ημέρας).

Ζητάμε από τον συμβουλευόμενο να επαναφέρει στη μνήμη του το αρχικό γεγονός για το οποίο ζητάει τη βοήθειά μας και να εντοπίσει αν έχει κάποια βελτίωση (τώρα) στα συναισθήματα του, με διαβάθμιση από το 1. (καθόλου) έως το 5. (Πάρα πολύ). Ακόμη, πόσο άγχος ή στρες νιώθει τώρα, αν νιώθει πιο ελεύθερος από την πρώτη μέρα, σαν ένα βάρος να έχει σηκωθεί από πάνω του, και τέλος, αν νιώθει ότι τώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το θέμα του αποτελεσματικότερα. Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις με την ίδια διαβάθμιση. (1. (καθόλου) έως το 5. (Πάρα πολύ)).

Μέσα από την εμπειρία μας, βλέπουμε πως ο συμβουλευόμενος νιώθει διαφορετικά την τρίτη μέρα της expansion therapy, με σημαντική βελτίωση στη ζωή του, είναι όμως ακόμη νωρίς, για να τη συνειδητοποιήσει με ακρίβεια.

Το τελευταίο ερωτηματολόγιο χορηγείται στην 22η μέρα της Expansion Method (βλέπε παράρτημα). Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, οι 21  μέρες είναι ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται ο άνθρωπος για να εντάξει στην καθημερινότητά του μια νέα πληροφορία, και να την βιώσει ως συνήθεια. (Μάξουελ Μαλτζ, Jeremy Dean).  Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, για να γίνει μια συμπεριφορά αυτόματη, μιλώντας για περίπου δυο μήνες (66 μέρες) (Φιλίπα Λάλι).  Είναι κοινή αποδοχή πως καθένας  χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής στις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή του.

Στο τρίτο ερωτηματολόγιο, ζητάμε από τον συμβουλευόμενο να θυμηθεί το αρχικό γεγονός, εμπειρία, κατάσταση, και να καταγράψει τα συναισθήματά του ως προς αυτό, όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι τότε. Σε αυτό το μέρος, το ερωτηματολόγιο είναι ίδιο με αυτό της πρώτης μέρας, ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε την αλλαγή στα συναισθήματα του συμβουλευόμενου, που είναι ο πυρήνας της Expansion Method.

Διερευνούμε ακόμη αν υπάρχει βελτίωση σε άλλα πεδία της ζωής του συμβουλευόμενου αυτές τις 22 μέρες, αν θα τον ενδιέφερε να δεχθεί υποστήριξη από κάποια άλλη εναλλακτική ή συμπληρωματική θεραπεία στην περίοδο προσαρμογής,  και τέλος αν  έχει ήδη ή θα σύστηνε την μέθοδο σε φίλους του.  

 

Αποτελέσματα | Έρευνα Expansion Method

Ένας θεραπευτικός κύκλος της Expansion Method γίνεται σε τρεις συνεχόμενες εκπαιδευτικές συνεδρίες, και ακολουθούν άλλοι 2 κύκλοι για να ολοκληρωθεί η μέθοδος. Στο δείγμα μας συμπεριλαμβάνονται όσοι κύκλοι θεραπειών έχουν γίνει από τις 22 Φεβρουαρίου 2015 έως τις 24 Απριλίου 2015 (δηλαδή σε ένα διάστημα δύο μηνών περίπου)

Το δείγμα μας αποτελείται από 120 σετ ερωτηματολογίων (1ης, 3ης και 22ης μέρας).

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά: το δείγμα μας αποτελείται από γυναίκες άντρες.

Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση:  το 44% είναι σε σχέση και το 33,3% ελεύθεροι. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο: το 46,7% έχουν λάβει τριτοβάθμια- πανεπιστημιακή  εκπαίδευση, και ακολουθεί σε ποσοστό το 18,7% που έχουν τεχνολογική εκπαίδευση ΤΕΙ. (Δηλαδή, έχει ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση το 65,4% του δείγματος).

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων της πρώτης μέρας προκύπτει πως:

Το 68% του δείγματος έχουν δοκιμάσει με άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν το θέμα που τους απασχολεί, και οι περισσότεροι έχουν στραφεί σε περισσότερες από μια τεχνικές, όπως κάποια ενεργειακή / εναλλακτική, συμπληρωματική θεραπεία (52% και 50,7% αντίστοιχα), σε σεμινάρια αυτογνωσίας και διάφορα άλλα (34,5%) και ψυχοθεραπεία (25,3%).

Το 32% βοηθήθηκε από άλλες μεθόδους «αρκετά, είδαν μερικές θετικές αλλαγές», και το 29,3 % «μέτρια, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές».

Το γεγονός που οδηγεί τους συμβουλευόμενους μας να ζητήσουν τη βοήθεια της Expansion Method αφορά κατά 60%  τον τομέα της Οικογένειας /των Φίλων, ακολούθως κατά 54,7% την Καριέρα και την Αξία/τα Χρήματα, και  κατά 42,7% την Ερωτική ζωή. Σε αρκετές περιπτώσεις, το αίτημα αφορά σε διαφορετικούς τομείς της ζωή τους.

Ως προς τα συναισθήματα που νιώθουν σε σχέση με το συμβάν – κατάσταση – περιορισμό που τους απασχολεί θα δούμε ένα ένα τα συναισθήματα. Σημειώνουμε πως καταγράφονται με μια διαβάθμιση από το 1 μέχρι το 5, όπου το 1 είναι Καθόλου, το 2: Λίγο, το 3: Σχετικά, αλλά δε με ενόχλησε πολύ, το 4: Αρκετά και 5: Πάρα πολύ.

 

Αποτελέσματα | Ερωτηματολόγιο 1ης Ημέρας

Αδικία: Το 57,3% νιώθουν Αδικία Πάρα πολύ (5) και το 30,7% Αρκετά (4).  (Δηλαδή στις απαντήσεις αυτές βρίσκεται το 88% των συμμετεχόντων)

Απόρριψη:  Το 45,3% νιώθουν Απόρριψη Πάρα πολύ (5), το 29,3% Αρκετά (4) και το 13,3% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3).

Εγκατάλειψη: Το 30,7% νιώθουν Εγκατάλειψη Πάρα πολύ (5), το 26,7% Αρκετά (4) και το 25,3% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3).

Προδοσία: Το 45,3% νιώθουν Προδοσία  Πάρα πολύ (5), το 22,7% Αρκετά (4) και το 14,7% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3).

Ταπείνωση -Εξευτελισμός: Το 56% νιώθουν Ταπείνωση- εξευτελισμό Πάρα πολύ (5), το 17,3% Αρκετά (4) και το 12 % Καθόλου (1).

Φόβος: Το 28% νιώθουν Φόβο  Πάρα πολύ (5), το 28% Αρκετά (4) και το 24% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3).

Θυμός- Οργή: Το 56% νιώθουν Θυμό/οργή  Πάρα πολύ (5), το 29,3% Αρκετά (4). (Δηλαδή στις απαντήσεις αυτές βρίσκεται το 88,3% των συμμετεχόντων)

Ζήλια- Φθόνος: Το 28% νιώθουν Ζήλια/φθόνο  Καθόλου (1), το 24% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3)και 20% Λίγο (2)

Εγκλωβισμός – Ανημπορία: Το 60% νιώθουν Εγκλωβισμό – Ανημπορία  Πάρα πολύ (5) και το 24% Αρκετά (4) (Δηλαδή στις απαντήσεις αυτές βρίσκεται το 84% των συμμετεχόντων)

Απογοήτευση: Το 66,7% νιώθουν Απογοήτευση Πάρα πολύ (5) και το 22,7% Αρκετά (4) (Δηλαδή στις απαντήσεις αυτές βρίσκεται το 89,4% των συμμετεχόντων)

Πανικός – Τρόμος: Το 28% νιώθουν Πανικός – Τρόμος Λίγο (2), το 18,7% Καθόλου (1) και το 17,3% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3)

Ενοχές – Τύψεις: Το 24% νιώθουν Ενοχές – Τύψεις Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3), το 22,7 Πάρα πολύ (5) και 22,7% Αρκετά (4)

Άγχος – Στρες: Το 50,7% νιώθουν Άγχος – Στρες  Πάρα πολύ (5) και το 18 % Αρκετά (4) (Δηλαδή στις απαντήσεις αυτές βρίσκεται το 68,7% των συμμετεχόντων), και το 16% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3)

Μοναξιά: Το 29,3% νιώθουν Μοναξιά Πάρα πολύ (5) το 21,3 % Αρκετά (4), το 18,7% Λίγο (2) και το 17,3% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3)

Παραβίαση: Το 25,3% νιώθουν Παραβίαση Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3), το 24,3 % Αρκετά (4), το 17,3% Πάρα πολύ (5) και εξίσου 17,3% Λίγο (2)

 

Δεν Αξίζω – Δεν με αναγνωρίζουν: Το 50,7% νιώθουν πως Δεν Αξίζουν – Δεν τους αναγνωρίζουν Πάρα πολύ (5), το 25,3 % Αρκετά (4) και το 10,7% Καθόλου(1).

Παρατηρούμε πως τα συναισθήματα που η πλειονότητα των συμβουλευόμενων βιώνει (με ποσοστό πάνω από 50%) είναι: 

Αδικία (57,3% νιώθουν Αδικία Πάρα πολύ (5)), Ταπείνωση- εξευτελισμό  (νιώθουν 56% Ταπείνωση- εξευτελισμό Πάρα πολύ(5)), Θυμός- Οργή:  (56% νιώθουν Θυμό/οργή  Πάρα πολύ (5)), Εγκλωβισμός – Ανημπορία: ( 60% νιώθουν Εγκλωβισμό – Ανημπορία  Πάρα πολύ (5)), Απογοήτευση: (66,7% νιώθουν Απογοήτευση Πάρα πολύ (5)), Άγχος – Στρες: (50,7% νιώθουν Άγχος – Στρες  Πάρα πολύ (5), Δεν Αξίζω – Δεν με αναγνωρίζουν: (50,7% νιώθουν πως Δεν Αξίζουν – Δεν τους αναγνωρίζουν Πάρα πολύ (5)) 

 

Αντίστοιχα στο συναίσθημα της ζήλιας, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν τους ενοχλεί ιδιαίτερα. (28% νιώθουν Ζήλια/φθόνο  Καθόλου (1), το 24% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3)και 20% Λίγο (2))

 

Αποτελέσματα | Ερωτηματολόγιο 3ης Ημέρας

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων της τρίτης  μέρας προκύπτει πως: 

Το 52.7% των συμμετεχόντων  νοιώθουν Πάρα πολύ (5) βελτίωση στα συναισθήματά τους, ξαναφέρνοντας στο μυαλό τους το θέμα που είχανε όταν μας επισκεφτήκανε.  Το 35,1% νιώθουν βελτίωση Αρκετά (4).

Δηλαδή, το 87,8% των συμβουλευόμενων βλέπουν σημαντική βελτίωση.

Το 48,6% νοιώθουν  τώρα άγχος ή στρες  Καθόλου (1) σε σχέση με την πρώτη μέρα, και 31,1% νοιώθουν Λίγο (2) άγχος ή στρες σε σχέση με την πρώτη μέρα.

Δηλαδή, 79,7% νιώθουν λιγότερο άγχος ή στρες σε σχέση με την πρώτη μέρα.

Το 64,9% νιώθουν πιο ελεύθεροι από την πρώτη μέρα, σαν ένα βάρος να έχει σηκωθεί από πάνω τους  Πάρα πολύ (5), και το 24,3% Αρκετά (4).

Δηλαδή, το 89,2% των συμβουλευόμενων νιώθουν πιο ελεύθεροι.

Το 52,7% νιώθουν πως θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα τους αποτελεσματικότερα Πάρα Πολύ (5) και 33,8 Αρκετά (4).

 

Δηλαδή, το 86,5% των συμβουλευόμενων νιώθουν πως μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το θέμα που τους απασχολεί.

 

Αποτελέσματα | Ερωτηματολόγιο 22ης Ημέρας

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων της εικοστής δεύτερης μέρας προκύπτει πως: Ως προς  τα συναισθήματα που νιώθουν σε σχέση με το συμβάν – κατάσταση – περιορισμό που τους απασχολούσε όλο τα διάστημα από όταν ολοκλήρωσαν τον κύκλο της Expansion Method.  (Σημειώνουμε πως καταγράφονται με μια διαβάθμιση από το 1 μέχρι το 5, όπου το 1 είναι Καθόλου, το 2: Λίγο, το 3: Σχετικά, αλλά δε με ενόχλησε πολύ, το 4: Αρκετά και 5: Πάρα πολύ.)

Αδικία: Το 50,7% νιώθουν Αδικία Καθόλου (1) και το 26% Λίγο (2).  Δηλαδή, στις απαντήσεις αυτές βρίσκεται το 76,7% των συμμετεχόντων, που νιώθουν καθόλου έως λίγη αδικία.

Απόρριψη:  Το 64,4% νιώθουν Απόρριψη Καθόλου (1), το 23,3% Λίγο (2). Δηλαδή, το 87,7% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως  λίγη απόρριψη.

Εγκατάλειψη: Το 67,8% νιώθουν Εγκατάλειψη Καθόλου (1), το 24,7% Λίγο (2). Δηλαδή, το 92,5% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγη εγκατάλειψη.

Προδοσία: Το 59,7% νιώθουν Προδοσία  Καθόλου (1), το 26,4% Λίγο (2). Δηλαδή, το 86,1% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγη προδοσία σε σχέση με το συμβάν – κατάσταση – περιορισμό που τους απασχολούσε στην αρχή της Expansion Method.

Ταπείνωση -Εξευτελισμός: Το 67,6% νιώθουν Ταπείνωση- εξευτελισμό Καθόλου (1), το 15,5% Λίγο (2). Δηλαδή, το 83,1% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγη ταπείνωση- εξευτελισμό.

Φόβος: Το 62,9% νιώθουν Φόβο  Καθόλου (1), το 24,3% Λίγο (2). Δηλαδή, το 87,1% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγο φόβο.

Θυμός- Οργή: Το 53,4% νιώθουν Θυμό/οργή  Καθόλου (1), το 28,8% Λίγο (2). Δηλαδή, το 82,2% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγο θυμό/οργή.

Ζήλια- Φθόνος: Το 77,8% νιώθουν Ζήλια/φθόνο  Καθόλου (1), και το 15,3 % Λίγο (2). Δηλαδή, το 93,1%  των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγη ζήλια/φθόνο.

Εγκλωβισμός – Ανημπορία: Το 55,6% νιώθουν Εγκλωβισμό – Ανημπορία  Καθόλου (1) και το 27,8% Λίγο (2). Δηλαδή, το 83,4% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγο εγκλωβισμό/ανημπόρια.

Απογοήτευση: Το 54,2% νιώθουν Απογοήτευση Καθόλου (1) και το 30,6% Λίγο (2). Δηλαδή, το 84,8% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγη απογοήτευση.

Πανικός – Τρόμος: Το 77,8% νιώθουν Πανικός – Τρόμος Καθόλου (1) και 11,1% Λίγο (2). Δηλαδή, το 88,9% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγο πανικό/ τρόμο.

Ενοχές – Τύψεις: Το 70,4% νιώθουν Ενοχές – Τύψεις Καθόλου (1), το 22,5% Λίγο (2). Δηλαδή, το 92,9% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγο ενοχές/ τύψεις.

Άγχος – Στρες: Το 49,3 % νιώθουν Άγχος – Στρες  Καθόλου (1) και το 32,4 % Λίγο (2). Δηλαδή, το 81,7% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγο άγχος/ στρες.

Μοναξιά: Το 75% νιώθουν Μοναξιά Καθόλου (1) το 16,7 % Λίγο (2). Δηλαδή, το 91,7% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως  λίγη μοναξιά.

Παραβίαση: Το 73,6% νιώθουν Παραβίαση Καθόλου (1) και 20,8% Λίγο (2). Δηλαδή, το 94,4% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγη παραβίαση.

 

Δεν Αξίζω – Δεν με αναγνωρίζουν: Το 68,1% νιώθουν πως Δεν Αξίζουν – Δεν τους αναγνωρίζουν Καθόλου (1), το 22,2 % Λίγο (2).  Δηλαδή, το 90,3% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγο πως δεν αξίζουν/ δεν τους αναγνωρίζουν.

 

Αποτελέσματα | Συνοπτικά

1. Από την τρίτη μέρα της Expansion Method παρατηρείται μεγάλη βελτίωση σε όσους συμμετείχαν στην έρευνα μας.

Το 89,2%  νιώθουν πιο ελεύθεροι, το 87,8% βλέπουν σημαντική βελτίωση στα συναισθήματά τους. Το 86,5%  νιώθουν πως μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το θέμα που τους απασχολεί. Και το 79,7% νιώθουν λιγότερο άγχος ή στρες σε σχέση με την πρώτη μέρα.

2. Έχουν αντιστραφεί τα διαγράμματα. Ενώ τα συναισθήματα του συμβουλευόμενου πριν την Expansion Method τείνουν να είναι πολύ έντονα, στις 22 μέρες μετά, τείνουν να είναι πολύ χαμηλά σε ένταση. Η βελτίωση είναι εντυπωσιακή.

-Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο το 81,9% όσων συμμετείχαν στην έρευνα νιώθουν στην 22η μέρα τα συναισθήματα της πρώτης μέρας Καθόλου ή Λίγο.

Η βελτίωση στην ένταση των συναισθημάτων κυμαίνεται από 76,7% (Αδικία) έως 93,1% (Ζήλια/Φθόνος- Μοναξιά).

Θα μπορούσαμε να πούμε όσοι συμμετείχαν στην έρευνα μας είχαν κατά μέσο όρο 81,9% βελτίωση στα συναισθήματά τους.

Ειδικά: Ως προς το συναίσθημα της αδικίας, το 76,9% όσων συμμετείχαν νιώθουν Καθόλου ή Λίγη Αδικία. Το 81,7%  νιώθουν Καθόλου ή Λίγο Άγχος/ στρες, το 82,2%  Καθόλου ή Λίγο Θυμό/οργή, το 83,1 % Καθόλου ή Λίγη Ταπείνωση- εξευτελισμό, το 83,4% Καθόλου ή Λίγο Εγκλωβισμό, Ανημπόρια, το 84,8% Καθόλου ή Λίγη Απογοήτευση, το 84,6% Καθόλου ή Λίγη Προδοσία, το 87,1% Καθόλου ή Λίγο Φόβο, το 87,7% νιώθουν Καθόλου ή Λίγη Απόρριψη, το 88,9% Καθόλου ή Λίγο Πανικό/τρόμο, το 90,3%, Καθόλου ή Λίγο πως Δεν αξίζω/Δεν με αναγνωρίζουν, το 88,9% Καθόλου ή Λίγο Πανικό/τρόμο, το 92,9% Καθόλου ή Λίγο Ενοχές/τύψεις, το 94,4% Καθόλου ή Λίγη Παραβίαση, το 94,4% Καθόλου ή Λίγη Εγκατάλειψη, και το 93,1% Καθόλου ή Λίγη Ζήλια/Φθόνος και  Μοναξιά.

Συγκεκριμένα: 76,9% Αδικία, 81,7% Άγχος/ στρες, 82,2% Θυμός/οργή, 83,1 % Ταπείνωση- εξευτελισμό, 84,8% Απογοήτευση, 84,6% Προδοσία, 87,1%Φόβο, Εγκλωβισμό, Ανημπόρια, 86,2%  Απόρριψη, 87,7% Δεν αξίζω/Δεν με αναγνωρίζουν, 89,2% Πανικός/τρόμος, Ενοχές/τύψεις, Παραβίαση, 90,8% Εγκατάλειψη, 92,3% (Ζήλια/Φθόνος- Μοναξιά).

3. Όπου υπήρχε μεγάλη διασπορά των αποτελεσμάτων στη μέτρηση της πρώτης μέρας, στην 22η μέρα τα αποτελέσματα τείνουν να συγκλίνουν, καταδεικνύοντας εντυπωσιακή βελτίωση.

Για παράδειγμα, στο συναίσθημα της εγκατάλειψης: ο 30,7% νιώθουν Εγκατάλειψη Πάρα πολύ (5), το 26,7% Αρκετά (4) και το 25,3% Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3). Το 12% Καθόλου, και το 2,7% Λίγο.

Στις 22 μέρες μετά την expansion therapy, το 65,8% νιώθουν Εγκατάλειψη Καθόλου (1), το 24,7% Λίγο (2). (Δηλαδή, το 92,5% των συμβουλευόμενων νιώθουν καθόλου έως λίγη εγκατάλειψη). Και, μόλις ένα 5,5% νιώθουν εγκατάλειψη Σχετικά, χωρίς να τους έχει ενοχλήσει πολύ (3), και 4,1% Αρκετά (4) [βλέπε πίνακες]

4.  Όπου τα συναισθήματα της πρώτης μέρας είχαν χαμηλή ένταση (ζήλια/φθόνος) τείνουν να εξαφανίζονται τελείως (93,1% Ζήλια/Φθόνος- Μοναξιά).

5. Αποδεικνύεται, λοιπόν, η αποτελεσματικότητα της Expansion Method.

 

Β' Μέρος | Συζητηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας μας, η Expansion Method επιφέρει εντυπωσιακή βελτίωση στα συναισθήματα του ανθρώπου που την εφαρμόζει, από την τρίτη ήδη μέρα, δηλαδή, από το κλείσιμο του θεραπευτικού κύκλου.

Στις 22 μέρες μετά, τα αποτελέσματα παραμένουν εντυπωσιακά.

Την τρίτη μέρα τα συναισθήματα που μελετάμε είναι πιο γενικά, και στις 22μέρες είναι πιο συγκεκριμένα, και όμοια με της πρώτης μέρας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις.

Παρατηρούμε πως τα συναισθήματα της Αδικίας, του Άγχους και του Θυμού είναι αυτά που αναγνωρίζουν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ως περισσότερο έντονα. Μια πιθανή ερμηνεία αυτού του ευρήματος είναι πως ίσως αυτά τα συναισθήματα είναι πιο εύκολο να τα αναγνωρίσει κανείς. Ακόμη, φαίνεται μια πολιτισμική επίδραση, δηλαδή, η κοινωνία μας είναι εκπαιδευμένη να την απασχολούν θέματα αδικίας (και προδοσίας) και μπορεί να εκφράζει το θυμό (σε σχέση με άλλες πολιτισμικές ομάδες  όπου «απαγορεύεται»). Με άλλα λόγια, πρόκειται ίσως για περιορισμούς που έχουν μια πολιτισμική βάση, και είναι συλλογικοί. Το άγχος από την άλλη είναι μια κατάσταση, που συνοδεύει τη σύγχρονη ζωή σε πολλές εκφάνσεις της, οι άνθρωποι ακούνε πληροφορίες για αυτό από διαφορετικές πηγές, και στην ουσία περιγράφει την αντίδραση του ανθρώπου σε μια απειλή. Εκφράζει δηλαδή με γενικό τρόπο την ύπαρξη ενός περιορισμού, πίσω από τον οποίο βρίσκονται διάφορα συναισθήματα.

Αντίθετα, τα συναισθήματα της Ζήλιας/του Φθόνου και της Μοναξιάς έχουν τα μικρότερα ποσοστά σε ένταση και παρουσιάζουν εντυπωσιακή βελτίωση με την Expansion Method. Μια πιθανή ερμηνεία έχει να κάνει με τη δυσκολία που έχει κανείς να αποδεχτεί το γεγονός πως μπορεί να νιώθει ζήλια ή φθόνο, γιατί είναι ένα συναίσθημα που πολιτισμικά είναι κατακριτέο, ωστόσο μας κυριεύει.

Παρατηρήσεις έρευνας | Expansion Method

Εκπονώντας αυτή την έρευνα, αναγνωρίζουμε τους περιορισμούς της και προτείνουμε τι θα μπορούσε να εφαρμόσουμε σε μια επόμενη έρευνα:

Η παρούσα έρευνα καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Expansion Method στη απελευθέρωση των περιοριστικών συναισθημάτων. Θα μπορούσε να διευρυνθεί έχοντας μεγαλύτερο δείγμα.

Καθώς το ερωτηματολόγιο χορηγείται από τους συμβούλους της Expansion Method, χρειάζεται να χορηγηθεί από έναν ανεξάρτητο ερευνητή, ώστε να αποφευχθούν λάθη, όπως : η επίδραση της θεραπευτικής σχέσης στις απαντήσεις του συμβουλευόμενου.  Δηλαδή ίσως δεν απαντάει απόλυτα ειλικρινά ο συμβουλευόμενος, προκειμένου να ικανοποιήσει τον σύμβουλό του, και ίσως ο σύμβουλος να αναμένει από τον συμβουλευόμενο, να απαντήσει θετικά για την αποτελεσματικότητας της τεχνικής που χρησιμοποιεί. Ένας ανεξάρτητος ερευνητής προσφέρει σε εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Προκειμένου να έχουμε μια σε βάθος ανάλυση της αποτελεσματικότητας της Expansion Method, προτείνουμε τη χρήση της μεθόδου της συνέντευξης, ώστε να διερευνηθούν διαστάσεις της τεχνικής μας και να ακουστεί το προσωπικό βίωμα του συμβουλευόμενου. Ακόμη, θα είχε ενδιαφέρον μια συνέντευξη προς τον δημιουργό της μεθόδου.

Μέσα από την εμπειρία μας η Expansion Method επηρεάζει τη συνολική υγεία του ανθρώπου. Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη έρευνα να συμπεριληφθεί η γενική κατάσταση υγείας.

 

Επίλογος

Η Expansion Method είναι μια ολοκληρωμένη θεωρία για την ανθρώπινη φύση, συνδυάζοντας εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πεδία, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τους περιορισμούς που τον βασανίζουν.

Στην παρούσα έρευνα συσχετίσαμε στοιχεία της Ψυχολογίας με τη θεωρία και την πρακτική της Expansion Method και παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα στα συναισθήματα των συμβουλευόμενων μας, που συμμετείχαν στην έρευνα πριν και μετά τον θεραπευτικό κύκλο της Expansion Method. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.

 

Βιβλιογραφία

1. Atkinson R., Atkinson Rich., Smith Ed., Bem D., Nolen- Hoeksema S. (2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση (Δέκατη Τρίτη αμερικάνικη έκδοση).
2. Χατήρα Κ. (2005). Θεωρίες Προσωπικότητας και Ατομικές Διαφορές, Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης
3. Lise Bourbeau. (2001). Θεράπευσε τα τραύματά σου …και βρες ποιος είσαι. Αθήνα: Εκδόσεις Διόπτρα
4. Nichols, M. P. & Schwartz, R. C. (1991). Family Therapy, Concepts and Methods. 2nd ed. Ally and Bacon.
5. Hoffman, L. (2006). Οικογενειακή Θεραπεία, μια προσωπική ιστορία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
6. Filipa Laily, European Journal of Social Psychology.
7. Goldenberg, I. & Goldenberg, Η. (2005). Οικογενειακή θεραπεία, μια επισκόπηση Αθήνα: Έλλην
8. Παπαδιώτη, Β., & Σόφτα- Nall, Λ. (2006). Οικογενειακή- συστημική θεραπεία, βασικές προσεγγίσεις, θεωρητικές θέσεις και πρακτική εφαρμογή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
9. Σφήκας, Θ. (2002). Οι Αλλαγές στη Συστημική Επιστημολογία και η Εγγραφή τους στο Πεδίο της Ψυχοθεραπείας. Μετάλογος: 1: 4-14.

 

Η έρευνα και το άρθρο είναι της Γεωργίας Χατζηνικολάου, Ψυχολόγου - Msc στην Αντιμετώπιση του Πόνου (αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων καταστάσεων πόνου), πιστοποιημένης Συμβουλου Expansion Method. 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων
Προέδρος του International Council of Expansion Method (ICEM), ψυχολογικής μεθόδου άμεσης συναισθηματικής απελευθέρωσης.
Ιστοσελίδα: ExpansionMethod | Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.