Κατάθλιψη

Τα συμπτώματα της Κατάθλιψης είναι τα εξής:

1. Καταθλιπτική διάθεση που διαρκεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και σχεδόν κάθε ημέρα. Η καταθλιπτική αυτή διάθεση μπορεί να προσδιοριστεί είτε από το ίδιο το άτομο είτε από άλλους που το παρατηρούν.

2. Έντονη μείωση ή απώλεια της ευχαρίστησης και του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που στο παρελθόν μας ευχαριστούσαν. Η απώλεια αυτή της ευχαρίστησης μπορεί να προσδιοριστεί είτε από το ίδιο το άτομο είτε από άλλους που το παρατηρούν.

3. Διαταραχές της όρεξης για φαγητό, σχεδόν καθημερινά (ελάττωση ή αύξηση της όρεξης). Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οδηγήσουν είτε σε απώλεια βάρους - όταν δεν βρισκόμαστε σε δίαιτα – είτε σε αύξηση βάρους (π.χ. η μεταβολή του βάρους να είναι μεγαλύτερη από το 5% του βάρους του σώματος σε ένα μήνα).

4. Διαταραχές του ύπνου, σχεδόν καθημερινά (αϋπνία ή υπερυπνία ή πολύ πρωινή αφύπνιση, όπου δυσκολευόμαστε να ξανακοιμηθούμε).

5. Άγχος που εκδηλώνεται με τη μορφή εσωτερικής δυσφορίας ή φόβου.

6. Κόπωση, εξάντληση, απώλεια ενέργειας που οδηγεί συχνά σε αδράνεια.

7. Αισθήματα και σκέψεις διαρκούς ενοχής, αναξιότητας και χαμηλής αυτοεκτίμησης.

8. Δυσκολία στη συγκέντρωση, τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων.

9. Εμμονή με σκέψεις θανάτου κι αυτοκτονίας, που προέρχονται από αισθήματα απελπισίας. Στην περίπτωση της βαριάς κατάθλιψης, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αυτοκτονίας.

Διάγνωση Κατάθλιψης

Προκειμένου να δοθεί η διάγνωση της Κατάθλιψης, χρειάζεται να εκδηλώνονται τουλάχιστον πέντε από τα παραπάνω συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένου του 1ου ή του 2ου, για συνεχόμενη περίοδο 2 εβδομάδων (DSM-V). Η Κατάθλιψη συνοδεύεται συνήθως από ένα γενικευμένο αίσθημα ανημπόριας, έλλειψης ελπίδας κι απαισιοδοξίας για το μέλλον, μείωση της σεξουαλικής διάθεσης ή ψυχοσωματικά συμπτώματα, που δεν έχουν οργανική αιτία, π.χ. πονοκέφαλοι, πόνοι στη μέση ή στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή, ναυτία, κλπ.

Τα συμπτώματα της Κατάθλιψης προκαλούν σημαντική ενόχληση και επηρεάζουν όλους τους τομείς της λειτουργικότητάς μας, όπως είναι οι προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές ή κοινωνικές μας σχέσεις. Μπορεί να είμαστε περισσότερο ή λιγότερο λειτουργικοί, ανάλογα με την ένταση και τη συχνότητα των συμπτωμάτων. Όπως και να έχει, η Κατάθλιψη είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο, το οποίο μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί με επιτυχία, μέσω της ψυχοθεραπείας.

Κατάθλιψη και Ψυχοθεραπεία

Αν έχουμε Κατάθλιψη αναμένεται ότι θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στον κλειστό κι απομονωμένο τρόπο ζωής μας, ο οποίος μας είναι οικείος. Κι αυτό θα αποτελέσει μια δυσκολία στη θεραπεία, την οποία θεραπευτής και θεραπευόμενος χρειάζεται να αντιμετωπίσουν. Επιπλέον, καθώς η σκέψη ενός ανθρώπου με κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από απαισιοδοξία, σε σχέση με το μέλλον, είναι αναμενόμενο να μην είναι αισιόδοξος ούτε για την έκβαση της θεραπείας. Ο θεραπευτής χρειάζεται να είναι υποστηρικτικός και να ενισχύει τα δυνατά σημεία του ατόμου που θα προσέλθει στη θεραπεία, με τέτοιο όμως τρόπο, που να του επιτρέπει να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του, και να αρχίσει να αντιμετωπίζει το μέλλον του ως λιγότερο ζοφερό.

Ο άνθρωπος που έχει καταθλιπτικά στοιχεία έχει συνήθως πολύ κακή εικόνα για τον εαυτό του. Θεωρεί ότι δεν αξίζει, ότι δεν τα καταφέρνει κι αισθάνεται ακινητοποιημένος. Συγκρίνεται με τους άλλους και βρίσκει ότι είναι πάντοτε κατώτερος σε όλα. Μπορεί να απαριθμήσει δεκάδες λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι ανάξιος. Είναι χαρακτηριστική η έντονη επικριτική στάση με την οποία αντιμετωπίζει τον εαυτό του. Ένας πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι το άτομο να αρχίσει, με τη βοήθεια του θεραπευτή, να αποκτά μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τον ίδιο. Έτσι θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται σιγά σιγά ότι η κύρια ταυτότητά του δεν απαρτίζεται μόνο από τις αδυναμίες του, αλλά ότι διαθέτει κι άλλα κομμάτια, πιο υγιή και λειτουργικά.

Εξαιτίας αυτής της γενικευμένης αίσθησης αδυναμίας, συχνά ένας άνθρωπος με Κατάθλιψη αισθάνεται ότι είναι παρατηρητής της ζωής του, κι όχι ότι συμμετέχει σε αυτήν. Επιπλέον αναμένει ότι θα εισπράξει απόρριψη από τους άλλους και τελικά τα καταφέρνει. Όταν αναμένει κανείς ότι θα απορριφθεί, το πιθανότερο είναι ότι θα φερθεί με τέτοιο τρόπο, που θα επιβεβαιώσει την αρχική του προσδοκία. Για παράδειγμα μπορεί να εξαφανίζεται ή να αποσύρεται και να μην εκφράζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις επιθυμίες του, το οποίο πιθανότατα θα προκαλέσει θυμό, έντονη επίκριση ή και πραγματική απόρριψη από τους άλλους.

Στόχος, μέσω της θεραπείας, είναι το άτομο να βγει από το φαύλο κύκλο: φόβος απόρριψης – απόσυρση – επιβεβαίωση της απόρριψης και να αρχίσει να αντιμετωπίζει το περιβάλλον του με ένα διαφορετικό τρόπο, που θα του επιτρέψει να εκφράσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ανάγκες του και να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του.

Συνήθως πίσω από την Κατάθλιψη βρίσκονται τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, τις οποίες δεν καταφέραμε να επεξεργαστούμε. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος της θεραπείας είναι η συναισθηματική επεξεργασία των καταστάσεων αυτών, έτσι ώστε ο άνθρωπος να καταφέρει να προχωρήσει ελεύθερος στη ζωή του.

Θεραπεία με Αντικαταθλιπτικά

Αναφορικά με τη λήψη ή όχι φαρμάκων, διευκρινίζεται ότι ο Ψυχολόγος δεν χορηγεί αντικαταθλιπτικά ή οποιασδήποτε άλλης μορφής φάρμακα. Σε σοβαρές περιπτώσεις Κατάθλιψης, όπου υπάρχει κίνδυνος αυτοκτονίας, είναι απαραίτητη, εκτός από την ψυχοθεραπεία, και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής, η οποία χορηγείται από ψυχίατρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν το άτομο δεν αντέχει το αίσθημα δυσφορίας που συνοδεύει συνήθως την κατάθλιψη ή αν υπάρχει μεγάλη έκπτωση της λειτουργικότητάς του, μπορεί, παράλληλα με την ψυχοθεραπεία, να λάβει και φαρμακευτική αγωγή, για κάποιο διάστημα.

Από την άλλη, αν κάποιος αρκεστεί μόνο στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, δεν θα έχει επεξεργαστεί τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα καταθλιπτικά του συμπτώματα, τον εαυτό του γενικότερα, αλλά και τα αίτια που βρίσκονται πίσω από την κατάθλιψη, κι επομένως είτε θα είναι πάντοτε επιρρεπής σε καταθλιπτικά επεισόδια, είτε δέσμιος της φαρμακευτικής αγωγής. Η φαρμακευτική αγωγή άλλωστε, από μόνη της, δεν είναι σε θέση να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας ή να βελτιώσει πραγματικά τη χαμηλή αυτοεκτίμησή μας – το οποίο βρίσκεται πάντοτε σχεδόν πίσω από την Κατάθλιψη.

Συμπερασματικά για την κατάθλιψη

Συμπερασματικά τα συμπτώματα της Κατάθλιψης είναι συγκεκριμένα, αλλά μπορεί να διαφέρουν σε ένταση ή συχνότητα. Η θεραπεία της Κατάθλιψης περιλαμβάνει μια πολύπλευρη αντιμετώπιση του θέματος, σε επίπεδο τόσο νοητικό, όσο και συναισθηματικό και μπορεί να αποφέρει σημαντικές αλλαγές στον άνθρωπο, σε όλους τους τομείς της ζωή του.

Συγγραφή Άρθρου

Αρετή Δρακάκη - Ψυχολόγος

Αρετή Δρακάκη: έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology”, σημαίνει ότι το Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
  • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Ψυχολόγος, MSc - Ψυχοθεραπεύτρια - ειδίκευση στη Συστημική Θεραπεία / Σύμβουλος Καριέρας - Εργασιακή Ψυχολόγος. Ατομική & Ομαδική Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία ζευγαριού & οικογένειας, Συμβουλευτική καριέρας & επαγγελματικός προσανατολισμός.

google news iconΗ Πύλη Ψυχολογίας είναι εγκεκριμένος εκδότης (Publisher) στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση σε όλη την αρθρογραφία καθώς και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα που αφορούν την επικαιρότητα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας: Πύλη Ψυχολογίας - Google News

Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status

Περισσότερα άρθρα του ειδικού συνεργάτη

Κρίσεις πανικού: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται
Κρίσεις πανικού

Τι είναι η κρίση πανικού.

Η κρίση πανικού ή διαταραχή πανικού είναι μια ξαφνική εκδήλωση άγχους ή φόβου σε υπέρμετρο βαθμό. Πρόκειται για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία συνήθως εντείνουν περαιτέρω το άγχος και τον πανικό. Ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές και, μαζί με τις φοβίες και την ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, αποτελούν τις συνηθέστερες εκδηλώσεις παθολογικού άγχους.

Διαφοροποίηση: το κλειδί για την αυτογνωσία και την ψυχική μας υγεία
Διαφοροποίηση οικογένεια

Η Διαφοροποίηση είναι μια σπουδαία έννοια και, όπως θα περιγράψω παρακάτω, ο διαφοροποιημένος άνθρωπος μοιάζει να είναι ο «τέλειος» άνθρωπος, μολονότι το τέλειο δεν υφίσταται στη ζωή. Για να ακριβολογούμε πρόκειται για έναν αυθεντικό, ισορροπημένο και ψυχικά υγιή άνθρωπο.

Εξάρτηση από το Διαδίκτυο & τα Smartphones
Εξάρτηση Διαδίκτυο

Είναι η εξάρτηση από το internet και τα smartphones η νέα τάση της εποχής; Η απάντηση είναι μάλλον ναι. Άνθρωποι είναι σε ένα μέρος μαζί και ταυτόχρονα χώρια, ο καθένας στην οθόνη του κινητού, του tablet ή του υπολογιστή του. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό συνέβαινε και παλαιότερα, με τα βιβλία ή τις εφημερίδες; Συνέβαινε.

Η μελαγχολία των Χριστουγέννων και σύντομος οδηγός επιβίωσης

Οι εορτές των Χριστουγέννων προκαλούν, σε πολλούς, αισθήματα θλίψης. Είναι η περίοδος, κατά την οποία ερχόμαστε περισσότερο αντιμέτωποι με τις ελλείψεις της ζωής μας. Το αίσθημα μοναξιάς, αδιέξοδου ή αποτυχίας, που προσπαθούμε να κρύψουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, ξεχύνεται ανεξέλεγκτο τις γιορτές. 

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

0
Shares