Σκοπός: Οι αντίστοιχες προϋπάρχουσες κλίμακες έχουν αξιολογήσει τη συναισθηματική έκφραση με βάση ποσοτικές παραμέτρους (π.χ πόσο συχάν εκφράζεται το συναίσθημα, σε ποιό βαθόμ κτλ.). Αντίθετα, η παρούσα κλίμακα αξιολογεί την ποιότητα της έκφρασης συναισθημάτων. Η ποιότητα αναφέρεται αφενός στο πλαίσιο, τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η συναισθηματική έκφραση, και αφετέρου στη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα και την αντίδραση του ακροατή.

Σύντομη Περιγραφή: Η κλίμακα αποτελείται από 24 ερωτήσεις, 12 θετικές και 12 αρνητικές. Οι εξεταζόμενοι εκφράζουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε ερώτηση σε μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων, τύπου Likert.

Τρόπος βαθμολόγησης: Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι αθροιστικός, με αντιστροφή ορισμένων ερωτήσεων.

Εγκυρότητα: Η κλίμακα συσχετίζεται θετικά με μετρήσεις κοινωνικής στήριξης και αρνητικά με μετρήσεις αρνητικής διάθεσης(negative affect). Δεν έχει καμία σχέση με την ποσότητα της συναισθηματικής έκφρασης. Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων έδωσε δύο κύριους παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αφορούσε ερωτήματα σχετικά με το πλαίσιο της συναισθηματικής έκφρασης. Ο δεύτερος παράγοντας συγκέντρωσε ερωτήματα σχετικά με τις αντιδράσεις στη συναισθηματική έκφραση.

Αξιοπιστία: Η κλίμακα έχει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cron-bach's α 0,81).

Κύρια βιβλιογραφική πηγή: Panagopoulou, E. & Maes, S. (in press). Emotional expression in anticipation of cardia surgery. Effects of preoperative distress. Journal of Health Psychology.
Panagopoulou, E, (2001). Matters of the heart. Emotional expression in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Enschede, The Netherlands: Print-partners Ipskamp.
 
Πηγή άρθρου: Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα - Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Α.Σταλίκας, Σ.Τριλίβα, Π.Ρούσση

 

 

google news iconΗ Πύλη Ψυχολογίας είναι εγκεκριμένος εκδότης (Publisher) στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση σε όλη την αρθρογραφία καθώς και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα που αφορούν την επικαιρότητα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας: Πύλη Ψυχολογίας - Google News

Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

0
Shares