Ο Φρόυντ σε μία από τις πρώτες του παρατηρήσεις εντός της ψυχοθεραπευτικής συνθήκης, αναγνώρισε πως οι αναλυόμενοι συχνά ένιωθαν έντονα συναισθήματα για εκείνον που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν μέσα από την αποστασιοποιημένη σχέση που είχε μοιραστεί ο αναλυτής με τον αναλυόμενο.

Τότε, η έννοια της μεταβίβασης ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά καθώς ο Φρόυντ κατέληξε στο ότι ο θεραπευόμενος κατά τη διάρκεια των συνεδριών φέρνει μαζί του ένα σύνολο από ασυνείδητες και απωθημένες επιθυμίες και συναισθήματα που προβάλει στο πρόσωπο του θεραπευτή.

Η περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου από τους ψυχαναλυτές του τότε μέχρι τους ψυχαναλυτές του σήμερα, οδήγησε στο συμπέρασμα πως υπάρχει ένα έντονο ερωτικό στοιχείο που εμφανίζεται μέσω του οιδιποδειου συμπλέγματος στη σχέση με τους γονείς και μετουσιώνεται στους ερωτικούς συντρόφους καθώς και στη θεραπευτική σχέση.

Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη έρευνα έχει εμφανίσει δεδομένα εκατοντάδων μελετών που δείχνουν ξεκάθαρα πως η σχέση με τους γονείς μας λίγο-πολύ μας προδιαθέτει ως προς έναν συγκεκριμένο τύπο δεσμού τον οποίο θα επαναλάβουμε στις ερωτικές μας σχέσεις.

Συνοπτικά, οι τύποι δεσμού που έχουν παρατηρηθεί είναι οι παρακάτω:

  • Ο ασφαλής τύπος δεσμού, κατά τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και να ενισχύει την αυτονομία του συντρόφου σε ένα καθεστώς αποδοχής και αγάπης όντας παρών για το σύντροφο.

  • Ο τύπος εμμονής που περιγράφει τη συμπεριφορά περιορισμένης αυτονομίας κατά την οποία το άτομο τείνει να είναι ιδιαίτερα αγχώδες, απαιτητικό και συγκρουσιακό ως προς τον σύντροφο.
  • Ο απορριπτικός τύπος, ο οποίος ενώ εμφανίζεται χωρίς άγχος λειτουργεί υπερβολικά αυτόνομα και αποφευκτικά χωρίς να στηρίζεται και να συνδέεται βαθιά με το σύντροφο.
  • Ο αγχώδης- αποφευκτικός, ο οποίος αναζητά την εγγύτητα, ωστόσο υπεραγχώνεται και απομακρύνεται έχοντας για τους άλλους μία απρόβλεπτη συμπεριφορά και έντονες εναλλαγές στη διάθεση.


Μέσω μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό πληθυσμό από το Ε.Κ.ΚΛΙ.ΨΥ. (Ελληνικό Κέντρο Κλινικής Ψυχολογίας) μελετήθηκε εις βάθος το κατά πόσο ο ερωτικός δεσμός που συνάπτει ένα άτομο στη ζωή του συνδέεται με τη φύση της προμεταβίβασης, δηλαδή με τον τρόπο που προβλέπεται ο άνθρωπος να επιθυμεί να βιώσει τον ψυχοθεραπευτή του.

Τα ευρήματα ήταν συναρπαστικά, καθώς φάνηκε πως ο τύπος δεσμού στην ερωτική σχέση συνδέεται ιδιαίτερα βαθιά με τις προσδοκίες του ατόμου από τον ψυχοθεραπευτή.

Ο ασφαλής τύπος δεσμού όπως και ο αποφευκτικός φάνηκε να έχουν τις λιγότερες απαιτήσεις από τον ψυχοθεραπευτή (όπως συμβαίνει και με τους ερωτικούς συντρόφους ). Ο ασφαλής τύπος έδειξε να επιθυμεί έναν γονεϊκό ρόλο με καλή επιστημονική κατάρτιση από την πλευρά του θεραπευτή ενώ ο αποφευκτικός αναζητούσε έναν θεραπευτή με πιο αυστηρό-επιστημονικό χαρακτήρα.

Ο τύπος εμμονής εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαιτητικός ως προς όλους τους πιθανούς ρόλους (όπως και στις ερωτικές σχέσεις) που μπορεί να έχει ο ψυχοθεραπευτής στη ζωή του και τέλος

ο αγχώδης αποφευκτικός επιθυμούσε επίσης έναν γονεϊκό ρόλο ωστόσο με χαρακτηριστικά “γκουρού”, δηλαδή έναν θεραπευτή που θα του έδινε εντολές και αλάνθαστες συμβουλές (δηλαδή έναν ανιφατικό ρόλο, όπως αντιφατικά βιώνει και τις ερωτικές του σχέσεις).

Η έρευνα στο πεδίο φαίνεται ιδιαίτερα προσοδοφόρα, ωστόσο εγείρονται θέματα ως προς την ψυχοθεραπευτική πρακτική. Για παράδειγμα, ένας θεραπευτής γκουρού με γονεϊκά χαρακτηριστικά για έναν αγχώδη-αποφευκτικό άνθρωπο είναι πράγματι αυτό που το αγχώδες-αποφευκτικό άτομο φαίνεται να προτιμά, ωστόσο σαν ρόλος θα είναι ιδιαίτερα επιβλαβής ως προς την αυτονομία του και την ομαλή του ωρίμανση. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως τα ψυχοθεραπευτικά χαρακτηριστικά που αναζητάμε έντονα είναι τα ίδια με εκείνα που δε θα μας βοηθήσουν να μάθουμε σε ένα νέο, υγιές πρότυπο σχέσης.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Άννα Αλβανού - Ψυχολόγος

Άννα Αλβανού: έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology”, σημαίνει ότι το Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
  • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια, ατομική- ομαδική ψυχοθεραπεία. Δίπλωμα στην Κλινική Ύπνωση με εξειδίκευση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις - Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας στην Ψύχωση.