Το Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης (Κε.Ψυ.Π.Υ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και το Ινστιτούτο Υγείας του Λουξεμβούργου, καθώς και άλλους Ευρωπαίους εταίρους, διεξάγει μια συγκριτική έρευνα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία) σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την δυνατότητα ανάπτυξης δικτύων επαγγελματιών, προς όφελος των ηλικιωμένων με
προβλήματα ψυχικής υγείας (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARPA).

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε από την Isabelle Tournier, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη γεροντολογία και την ψυχολογία

του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου και τη Μαργαρίτα Μωραΐτου, Ψυχολόγο, MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής - παιδοψυχι/κής, που εκπονούν την εν λόγω έρευνα, ένα σύντομο ερωτηματολόγιο διάρκειας  περίπου 10-15 λεπτών (διαθέσιμο στα γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά) προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των επαγγελματιών (επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών) όσον αφορά τη δικτύωση.

Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη και όποιος/α επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο on line (έως 28 Ιουνίου 2018)

Για να έχουμε αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις από διάφορους επαγγελματίες (π.χ. γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών) που εργάζονται με ηλικιωμένους ή / και ενήλικες με πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr