Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF) είναι ένα πολυδύναμο κέντρο, το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας, προσφέροντας πρωτευόντως υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψυχολογίας, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, με βάση την προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική προσέγγιση, την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα από το 2001.

Εισήγαγε και καθιέρωσε στην Ελλάδα την βιωματική τέχνη του Focusing, καθώς και το πρώτο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών στην Focusing-βιωματική Θεραπεία (FOT).

To EKF διευθύνεται από τους Παύλο Ζαρογιάννη & Άννα Καραλή, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες στη Προσωποκεντρική & Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και εντεταλμένους συμβούλους του Διεθνούς Ινστιτούτου Focusing.

Περιγραφή & Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τα προγράμματα οδηγούν στην επαγγελματική εξειδίκευση στη Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, με βάση την Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική προσέγγιση.

Μέσα από:

(α) ομαδική εκπαίδευση, που περιέχει ομάδες συνάντησης, θεωρία, εργαστήρια, προσωπική ανάπτυξη, ασκήσεις και εποπτεία,
(β) μελέτη & συγγραφή εργασιών,
(γ) ατομική θεραπεία,
(δ) πρακτική άσκηση σε κλινικό χώρο & με πελάτες και
(ε) εποπτεία, οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις θεωρητικές, πρακτικές και προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως αυτόνομοι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας (παρακολούθηση 3ετούς προγράμματος) ή ως Ψυχοθεραπευτές ενηλίκων (παρακολούθηση 4ετούς προγράμματος).

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί από το Ελληνικό Κέντρο Focusing ως ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε απόφοιτους ανθρωπιστικών επιστημών, σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας, σε εκπαιδευτικούς, σε υπεύθυνους προσωπικού ή συμβούλους επιχειρήσεων, σε καλλιτέχνες καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές/επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Δομή & Χρονική διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε 2 (δύο) κύκλους με διαφορετικό κέντρο βάρους σε κάθε κύκλο:

Ο πρώτος κύκλος έχει ως κύριο στόχο την εκπαίδευση στην προσωποκεντρική προσέγγιση και διαρκεί 2 (δύο) χρόνια

Ο δεύτερος κύκλος επικεντρώνεται κυρίως στην Focusing-βιωματική προσέγγιση και διαρκεί για την μεν Συμβουλευτική 1 (έναν) χρόνο, για την δε Ψυχοθεραπεία 2 (δύο) χρόνια

Συνεπώς η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική ολοκληρώνεται σε 3 (τρία) συνολικά χρόνια, ήτοι 2+1, η δε εκαπίδευση στην Ψυχοθεραπεία ολοκληρώνεται σε 4 (τέσσερα) συνολικά χρόνια, ήτοι 2+2

Η εκπαιδευτική ομάδα είναι κοινή για όλες τις κατευθύνσεις.

Εδώ να σημειωθεί, πως ο διαχωρισμός σε δύο κύκλους, αλλά και οι χρονικές διαφοροποιήσεις γίνονται για εκπαιδευτικούς λόγους, είναι δε περισσότερο καταχρηστικές και όχι απόλυτες, μια που οι δύο κατευθύνσεις (Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία), σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής Προσέγγισης, ουσιαστικά δεν διαφοροποιούνται.

Κριτήρια & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την υποβολή ενός βιογραφικού σημειώματος, ενημέρωση/συνέντευξη από έναν υπεύθυνο του ΕΚF, συνέντευξη με τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια της ομάδας, στην οποία, τελικά, θα συμμετάσχει ο/η εκπαιδευόμενος/η, μια συστατική επιστολή, καθώς και συμμετοχή στα δύο πρώτα εκπαιδευτικά Σαββατοκύριακα της ομάδας.

Οι προϋποθέσεις, για την επιλογή των υποψηφίων, αφορούν στην προσωπικότητα και τα κίνητρά τους, την ικανότητα να παρακολουθήσουν ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ήτοι: ένταξη στην ομάδα, συναισθηματική αντοχή, θεωρητική κατάρτιση), τις εμπειρίες ζωής, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, και την ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθ' όσον ο κύριος κορμός της προτεινόμενης βιβλιογραφίας είναι στα Αγγλικά.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα εισπράττονται σε μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις, για διαμένοντες εκτός της πόλης διεξαγωγής των συναντήσεων, καθώς και ειδική έκπτωση προεξόφλησης ετήσιων διδάκτρων.

Χρειάζεται να σημειωθεί ωστόσο ότι, λόγω της τρέχουσας οικονομικής δυσπραγίας και όχι μόνο, είμεθα ανοικτοί να συζητήσουμε κάθε ιδιαίτερη προσωπική περίπτωση των σπουδαστών μας.

Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOCUSING
Αιτωλίας 5 & Τσιτούρη, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ./Φαξ: +302106459459
Λ. Βασ. Όλγας 99, 54643 Θεσσαλονίκη, Τηλ./Φαξ: +302310889706

Εκδήλωση ενδιαφέροντος