Το κέντρο βιωματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής Εμψύχωσις παρουσιάζει το τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβουλευτική και Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση.

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος συμβουλευτικής και εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους και τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών: συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Πρόκειται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.

Σκοπός και Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων (εκπαίδευση, προσωπική και ομαδική θεραπεία, μελέτη βιβλιογραφίας, πρακτική άσκηση και εποπτεία, ενθάρρυνση καταγραφής εκπαιδευτικού ημερολογίου, καλλιέργεια συνθετικής σκέψης), όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή που χρειάζεται ένας Σύμβουλος στην πορεία της εξέλιξής του.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς εκπαίδευσης:

  • Βιωματική εκπαίδευση
  • Θεωρητική εκπαίδευση
  • Εποπτεία
  • Προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία (ατομική / ομαδική)
  • Πρακτική άσκηση
  • Διπλωματική εργασία

Χρήσιμες πληροφορίες

Χρονική διάρκεια: 740 – 1.150 ώρες (1 ΣΚ / το μήνα στη διάρκεια 3 ετών).

Έναρξη προγράμματος: 5/10/19

Έναρξη εγγραφών: 1/6/19

Προθεσμία δήλωσης Συμμετοχής: 27/9/19

Κόστος Συμμετοχής: 1.000€ ανά εκπαιδευτικό έτος.

Για την εγγραφή απαιτείται κόστος εγγραφής 50€ και προκαταβολή 250€.

Τα υπόλοιπα 750€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 75€ / μήνα.

Για προεξοφλήσεις έως τις 15/9, θα γίνεται έκπτωση 10%.

Πριν την ένταξή σας στο πρόγραμμα, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα δωρέαν Open day γνωριμίας με τη μέθοδο στις 14 και 15/9.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Συμβουλευτική και Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση