Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Ελληνικό Κέντρο Focusing ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα προσφέρει το γενικότερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν όλες τις θεωρητικές, πρακτικές και προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως ανεξάρτητοι και αυτόνομοι Προσωποκεντρικοί και Focusing-Βιωματικοί Σύμβουλοι και Ψυχοθεραπευτές.

Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία

Η Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία σηματοδοτεί την δημιουργική σύνθεση δύο παραλλήλων προσεγγίσεων, αυτής της Προσωποκεντρικής και της Focusing-βιωματικής. Αν και οι δύο αυτές προσεγγίσεις μοιράζονται ένα κοινό παρελθόν, και εν μέρει ένα κοινό παρόν, από ένα σημείο και μετά ακολούθησαν παράλληλες πορείες, άλλοτε συμπληρωματικές, και άλλοτε πάλι ανταγωνιστικές, ή ακόμη και αντίθετες.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος Προσωποκεντρικής & Focusing - βιωματικής Συμβουλευτικής Ψυχοθεραπείας

Στόχος συνεπώς αυτής της ιδιαίτερης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης δεν είναι η τεχνοκρατική, μονοσήμαντα επιστημονική εξήγηση της ανθρώπινης κατάστασης, αλλά η κατανόησή της μαζί με τις δυνατότητες, αλλά και περιορισμούς της. Ο απεριόριστος σεβασμός προς αυτήν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι που εμπνέει αυτήν την στάση, αντί οποιασδήποτε άλλης.

Συνεπώς, η Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική/ Ψυχοθεραπεία δεν ενδιαφέρεται να ορίσει και να αναπτύξει διαγνωστικά εργαλεία και θεραπευτικές τεχνικές, πού άμεσα θα καθιστούσαν τον άνθρωπο αντικείμενο έρευνας, ερμηνείας και ανάλυσης.

Αντίθετα, το κύριο μέλημά της είναι η καλλιέργεια στάσεων, θέσεων, ποιοτήτων που θα βοηθήσουν τον σύμβουλο/ψυχοθεραπευτή να συναντήσει τον πελάτη του, ως ένα άλλο υποκείμενο στην ετερότητά του. Μέσα από αυτή τη συνάντηση θα μπορέσει ο πελάτης, με την σειρά του, να έλθει σε επαφή με τον ίδιο του τον εαυτό, ν’ αποδεχτεί την ιδιαιτερότητά του, να σχετιστεί με τον εαυτό του και να απελευθερωθεί ενδεχομένως από ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή/και δυσάρεστα βασανιστικά συμπτώματα.

Με τον ίδιο τρόπο βέβαια, η Προσωποκεντρική και η Focusing-βιωματική προσέγγιση αντιλαμβάνεται και κατανοεί την θέση της ανάμεσα στις άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Δεν θεωρεί ότι αυτή κατέχει την απόλυτη αλήθεια για τον άνθρωπο, αλλά ότι προσφέρει μία ιδιαίτερη, μοναδική, ξεχωριστή θεωρία για αυτόν με δυνατότητες βέβαια, αλλά και περιορισμούς.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην επαγγελματική εξειδίκευση της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η επαρκής και πλήρης εκπαίδευση μελλοντικών Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών, ικανών να ασκήσουν με αυτογνωσία, υπευθυνότητα και επιστημονική κατάρτιση τ’ αντίστοιχα επαγγέλματα.

Γι’αυτό και το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, η οποία μπορεί και οφείλει να συμβαδίζει παράλληλα με την καλλιέργεια των συμβουλευτικών/ψυχοθεραπευτικών τους δεξιοτήτων, την θεωρητική τους κατάρτιση και την σύνθεση όλων αυτών στην εποπτευόμενη πρακτική εφαρμογή τους.

Συνεπώς το πρόγραμμα βασίζεται στους παρακάτω κεντρικούς άξονες:

  • την προσωπική ανάπτυξη
  • την ομαδική εκπαίδευση
  • την κλινική άσκηση/πρακτική
  • την εποπτεία

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 3ετούς / 4ετούς διάρκειας (για την απόκτηση τίτλου του συμβούλου ψυχικής υγείας / για την απόκτηση τίτλου ψυχοθεραπευτή, αντίστοιχα -μη πτυχιούχοι ή πτυχιούχοι εκτός ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, η φοίτηση είναι τετραετής για την απόκτηση τίτλου συμβούλου ψυχικής υγείας)

Πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τους ακόλουθους φορείς:

  • από το Κεντρικό Institute Focusing της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α
  • από την Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
  • από την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής
  • από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Εταιριών Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (NEAPCECP)

Συνεπώς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι μπορούν, εφόσον διαθέτουν τα επιπρόσθετα απαραίτητα κριτήρια:

  • να αναγνωριστούν ως σύμβουλοι, ή/και ψυχοθεραπευτές από τις αντίστοιχες επαγγελματικές εταιρίες, την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και την Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος που εκπροσωπούν στην Ελλάδα τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς.
  • εφόσον έχουν εγγραφεί στο Κεντρικό Institute Focusing της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., να τους χορηγηθεί από αυτό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στην Focusing-Βιωματική Θεραπεία [Focusing Oriented Therapy (F.O.T.)]

To Eλληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF)

είναι ένα Ευρωπαϊκά Διαπιστευμένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία (European Accredited Psychotherapy Training Institute) στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Προσέγγιση, αναγνωρισμένο από την EAP (European Association for Psychotherapy).

Ιδρύθηκε και διευθύνεται από τους Παύλο Ζαρογιάννη και Άννα Καραλή, ψυχοθεραπευτές-συμβούλους, εκπαιδευτές, επόπτες στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση και στη Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και εντεταλμένους συμβούλους (Certifying Coordinators) του Κεντρικού Ινστιτούτου Focusing της Νέας Υόρκης, Ν.Υ.

Το ΕΚF ξεκίνησε τις δραστηριότητες του στην Αθήνα το 2001 με αρχικό στόχο την εδραίωση της βιωματικής μεθόδου του Focusing.

Το 2003 με την νομική μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας πλέον διεύρυνε τους σκοπούς και τους στόχους του καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο και πιο ολοκληρωμένο φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο της ψυχικής υγείας με κύριο πάντα μέλημα του την ανάπτυξη, προώθηση και εδραίωση στην Ελλάδα της Προσωποκεντρικής και της Focusing-Βιωματικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος