Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο προκηρύσσει την έναρξη εγγραφών για το Α' έτος του 4 ετούς προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Έναρξη: 16-17 Οκτωβρίου 2021

Δια ζώσης ή παράλληλη διαδικτυακή παρακολούθηση

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν και στη συνέχεια να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη Θεωρία Συστημάτων και τις προεκτάσεις της στον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετούς φοίτησης να έχουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις, όσο και τις αναδυόμενες (από την μέχρι στιγμής υπάρχουσα βιβλιογραφία) απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορούν να δουλέψουν με παιδιά, ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εκπαιδευτική ομάδα είναι καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υποστηρικτικά στο πλευρό των εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους όχι απλώς να απομνημονεύσουν, αλλά να αρχίσουν να παρατηρούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή τις αρχές που προκύπτουν από τη Θεωρία Συστημάτων.

Διάρκεια Προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται σε ένα σύνολο τεσσάρων εκπαιδευτικών ετών, καταλαμβάνοντας ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από Οκτώβριο μέχρι και Ιούλιο για την διεξαγωγή των συναντήσεων των συμμετεχόντων με τους εκπαιδευτές και περιλαμβάνει:

1) Θεωρητική Κατάρτιση – Διδασκαλία θεωρίας
2) Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευόμενων
3) Εποπτεία εκπαιδευόμενων.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να πληρεί τα κριτήρια εκπαίδευσης των Συστημικών Θεραπευτών που προτείνονται από την Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Οικογενειακών Θεραπευτών (European Family Therapy Assosciation – E.F.T.A.).

Ώρες εκπαίδευσης:

Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης στα τέσσερα έτη είναι 1300 ώρες εκπαίδευσης οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

 • 450 ώρες προέρχονται από τις συναντήσεις των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές
 • 250 από την μελέτη και τις εργασίες που θα ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους
 • 300 ώρες εποπτείας
 • 300 ώρες πρακτικής άσκησης

Το πρώτο έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούλιο και περιλαμβάνει συναντήσεις ένα Σαββατοκύριακο το μήνα (για να μπορούν να το παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι και εκτός Αθηνών) και συγκεκριμένα Σάββατο και Κυριακή τις ώρες 10:00-17:00, ενώ τα επόμενα έτη ακολουθούν παρόμοια δομή αλλά ξεκινούν τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς και τελειώνουν τον Ιούνιο και από το τρίτο έτος προστίθενται ώρες εποπτείας και πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα παρέχει πλέον και δυνατότητα παράλληλης διαδικτυακής παρακολούθησης για ενδιαφερόμενους εκτός Αθηνών ή κατοίκους εξωτερικού που θα ενδιαφέρονταν για την συμμετοχή τους.

Σύμφωνα με την πρόταση της European Family Therapy Association οι τομείς στους οποίους χρειάζεται οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν για να μπορούν να έχουν μία βαθύτερη κατανόηση της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής μπορούν να κατανεμηθούν σε τέσσερις άξονες:

1) Θεωρία
2) Έρευνα
3) Ηθικά Ζητήματα
4) Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Στο παρόν πρόγραμμα οι συμμετέχοντες σε βάθος τετραετίας θα εκπαιδευτούν:

1) Σε θέματα θεωρίας τα οποία καλύπτουν τη Θεωρία Συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Οι αρχές της θεωρίας συστημάτων. Προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σε βάθος γνώση της θεωρίας συστημάτων, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφιερωθεί ολόκληρο το πρώτο έτος στην εκμάθηση της εν λόγω θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών της σε ένα πλήθος πεδίων και όχι μόνο στη θεραπεία
 • Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας και κριτικής ψυχοπαθολογίας- Ψυχολογικά μοντέλα και ψυχολογικές θεραπείες
 • Μοντέλα αλλαγής
 • Τα σημαντικότερα μοντέλα Συστημικής Θεραπείας από την ανάδυσή της, μέχρι σήμερα

2) Σε θέματα έρευνας: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν πέρα από την βιβλιογραφία τόσο την έντυπη όσο και τα διάφορα ηλεκτρονικά Journals, να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες σε ομαδικό επίπεδο.

3) Σε Ηθικά Ζητήματα/θέματα δεοντολογίας/κριτικής πάνω στα διαδεδομένα μοντέλα γύρω από την ψυχική ασθένεια και την ψυχοπαθολογία.

4) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα έρθει από τον συνδυασμό των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών οι οποίες θα διδαχθούν και από τα βιωματικά κομμάτια της διδασκαλίας.

Αναλυτικά για την δομή του προγράμματος μπορείτε να κατευθυνθείτε στο site του Ροδάκινου ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται: 

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να εργαστούν ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι.

 • Σε Ψυχολόγους, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικούς Λειτουργούς και φοιτητές κοινωνικής εργασίας, Ψυχιάτρους και ειδικευόμενους Ψυχιάτρους

 • Σε επαγγελματίες αποφοίτους και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, Κοινωνιολόγους, κλπ). Άλλοι ενδιαφερόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες αξιολογούνται επίσης κατά περίπτωση.

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται σε 1.500 Ευρώ ανά εκπαιδευτικό έτος τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

300 Ευρώ Προκαταβολή – Εγγραφή και στη συνέχεια 10 δόσεις των 120 Ευρώ (Οκτώβριος-Ιούλιος)

Με την κατάθεση της προκαταβολής ανοίγει ο Φάκελος εκπαιδευόμενου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και κατοχυρώνεται η θέση του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα.

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με την κάλυψη των θέσεων για το έτος 2021-2022 μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2021.

Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται επίσης:

 • Η εποπτεία σε μικρές ομάδες 2 φορές κάθε μήνα. Όσοι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε δομές ή διατηρούν γραφείο μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδα εποπτείας απο το Α’ έτος εκπαίδευσης.
 • δωρεάν συμμετοχή σε επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια που προκηρύσσονται όλη την χρονιά από το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο
 • προαιρετική θεραπεία

Το πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2022 περιλαμβάνει ένα μέγιστο 20 θέσεων ανά έτος (10 άτομα δια ζώσης και 10 άτομα διαδικτυακής παρακολούθησης)

Οι ενδιαφερόμενοι για την σεζόν 2021-2022 καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο του προγράμματος.

Στη συνέχεια πραγματοποιούν με τον υπεύθυνο του προγράμματος μια συνέντευξη γνωριμίας. Για επιπλέον πληροφορίες μπορούν επίσης να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους στην ίδια διεύθυνση.

Χώρος: Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο: Σπύρου Δοντά 12. 11743, Μακρυγιάννη, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη)
Τ. 6971736667 (υπεύθυνος επικοινωνίας Γ. Παραδείσης, επιστημονικά υπεύθυνος/ψυχολόγος-συστημικός ψυχοθεραπευτής)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος