Είσαι φοιτητής; Σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις ανώνυμα στη διαδικτυακή έρευνα που μελετά την ευζωία των φοιτητών και τη σχέση της με τα ατομικά χαρακτηριστικά.

Η κατανόηση του επιπέδου ευζωίας και ικανοποίησης των φοιτητών στην Ελλάδα

Η συμμετοχή σου θα συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση του επιπέδου ευζωίας και ικανοποίησης των φοιτητών στην Ελλάδα.

Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔΕ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ/ΕΗΔΕ/56124/474/1-7-2020).

Επιστημονικά Υπεύθυνος της έρευνας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΔΠΘ και βοηθός ερευνήτρια η κ. Μαρία Γιαννάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Το ερευνητικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, διάρκειας 25 λεπτών και μπορείς να το συμπληρώσεις μονάχα μία φορά.

Δεν θα υπάρξει άμεσο προσωπικό όφελος για εσάς, αλλά η συμμετοχή σας θα συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση του επιπέδου ευζωίας και ικανοποίησης των φοιτητών στην Ελλάδα.

Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη.

Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνετε στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες.

Εάν χρησιμοποιήσατε έναν κλειδάριθμο ταυτοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την έρευνα, παρακαλώ μείνετε ήσυχοι γιατί ο κλειδάριθμος αυτός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνον για να δείξει εάν συμπληρώσατε ή όχι αυτή την έρευνα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αντιστοίχισης κλειδάριθμων ταυτοποίησης και απαντήσεων σε μια έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση ερωτηματολογίου στον σύνδεσμο: Η μελέτη της ευζωίας των φοιτητών και η σχέση της με ατομικούς παράγοντες 

Πες μας και εσύ ανώνυμα τη γνώμη σου και τις εμπειρίες σου. Μας αφορά όλους μας!

Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας και προσωπικά δεδομένα

Η έρευνα διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LimeSurvey, όπου οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών προστασίας δεδομένων του διακομιστή ακολουθούν τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απαντήσεις σας είναι απολύτως ανώνυμες, εμπιστευτικές, θα είναι προσβάσιμες μόνο από τον επιστημονικά υπεύθυνο, και δεν θα συλλεχθούν ούτε θα αποθηκευτούν δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό σας, όπως ενδεικτικά είναι το όνομά, η διεύθυνση e-mail ή η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) του μέσου που θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωσή του.

Τα δεδομένα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της ερευνητικής μελέτης. Σε καμία αναφορά ή δημοσίευση, εφόσον προκύψει, δεν θα είναι δυνατό να ταυτοποιηθείτε. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα δεδομένα θα καταστραφούν.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr