Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπες σε κάποιον Όχι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό ή έχω διαφορετική γνώμη;