Το Ινστιτούτο εφαρμοσμένης συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας και πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έναρξη του 4ου κύκλου του τριετούς προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας με τίτλο "Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία"

Τι είναι το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας;

Το «ΝΗΜΑ» είναι ένα Ινστιτούτο που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας (ατομικής, ομαδικής, οικογενειακής, ζεύγους), καθώς και υπηρεσίες ειδικών θεραπειών για παδιά και εφήβους. Παράλληλα είναι πιστοποιημένο κέντρο διά βίου μάθησης και το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο σπουδών στη Θεσσαλία & στη Στερεά Ελλάδα, που οργανώνει τριετές επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Συστημική-Οικογενειακή Συμβουλευτική), με πιστοποίηση από την «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής».

Ποιους αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας;

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις:

  • Η πρώτη αφορά κατόχους πτυχίων ψυχιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνικών επιστημών, άλλων ψυχοκοινωνικών σπουδών, ή υπό προϋποθέσεις ατόμων με εμπειρία στην άσκηση συμβουλευτικής, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στη συστημική/οικογενειακή συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία.
  • Η δεύτερη αφορά τελειόφοιτους Λυκείου (άνω των 23 ετών) και άλλων σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να εργαστούν ως πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής».

Συνοπτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος

Η εκπαίδευση προσανατολίζεται στη συστημική προσέγγιση και αναφέρεται κυρίως στην οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ατομική συμβουλευτική και θεραπεία, στη θεραπεία οικογένειας, ζευγαριού, ομάδας, καθώς και άλλων συστημάτων, όπως το σχολείο, οι επιχειρήσεις, κλπ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχειρεί να παρέχει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μια ολοκληρωμένη εξειδίκευση στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας με εργαλείο τη συστημική προσέγγιση. Μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν νέες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της συστημικής συμβουλευτικής στην κλινική πράξη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, αναλύσεις της μεθοδολογίας και πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών της Συμβουλευτικής, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, βιβλιογραφία, ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Η συστημική πρακτική προσεγγίζεται μέσω βιωματικών εργαστηρίων κατανόησης της κλινικής πράξης (προσομοιώσεις κλινικών περιστατικών, κ.α.), ενώ η εποπτευόμενη κλινική εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με εθελοντική εργασία σε φορείς ψυχικής υγείας, κέντρα, ιδιωτικά γραφεία, κλπ.

Η προσωπική Θεραπεία αποτελεί απαραίτητο μέρος της παρούσας εκπαίδευσης, με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η  εποπτεία αποτελεί επίσης μέρος της εκπαίδευσης και λαμβάνει χώρα από το 2ο έτος  με διαδικασίες ομαδικής, αλλά και ατομικής εποπτείας.

Υπάρχει η δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος;

Ναι το πρόγραμμα εκτός από τη δια ζώσης ομάδα εκπαιδευομένων είναι προσαρμοσμένο ούτος ώστε να μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του κέντρου είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) από όπου και είναι εγκεκριμένο, διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και  είναι κατανεμημένο ως εξής:

  • 100 ώρες εκπαίδευσης σε πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική
  • 300 έως 600 ώρες εκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική
  • 160 ώρες εποπτευόμενη άσκηση της Συμβουλευτικής
  • 50 ώρες εποπτείας
  • 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας με βάση την Συστημική θεωρία.

Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πότε ξεκινά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι εγγραφές;

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και το πρόγραμμα ξεκινά μέσα στο Φεβρουάριο του 2020

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά (2410533737 & 6973179326), είτε στην γραμματεία του Ινστιτούτου εφαρμοσμένης συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑτος και επιβεβαιώνεται με την πληρωμή της προκαταβολής (200 ευρώ). Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις (Φεβρουάριος, Απρίλιος).

Κόστος συμμετοχής 1200 ευρώ / έτος σπουδών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες προσωπικής θεραπείας & εποπτείας, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ειδικές τιμές από συνεργάτες του κέντρου).

  • Στις ομαδικές εγγραφές (3 άτομα και πάνω), σε φοιτητές και ανέργους ισχύει έκπτωση 10% / εκπαιδευόμενο 

Υπάρχουν άλλα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο;

Ναι το ινστιτούτο διοργανώνει κι άλλα μικρότερα σεμινάρια και εργαστήρια για τα οποία μπορεί κάποιος να ενημερώσετε στην ιστοσελίδα μας. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω το σεμινάριο στη συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων και στη συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας.

Ινστιτούτο εφαρμοσμένης συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας «ΝΗΜΑ»
Παπακυριαζή 66, Λάρισα
2410 533737 & 6973179326

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Ινστιτούτου στα τηλέφωνα 2410533737 & 6973179326

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Γιώργος Γιαννούσης - Ψυχοθεραπευτής

Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Ινστιτούτο εφαρμοσμένης συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας - ΝΗΜΑ.