Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας προσφέρει ένα μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Υπνοθεραπεία. Όλα τα προγράμματα του κέντρου έχουν σημαντικές πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους, διεθνείς φορείς.

Υπεύθυνος του κέντρου είναι ο Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, μέλος του Βρετανικού και του Αμερικανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (BPS, APA), της Αμερικανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ACA) και της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοθεραπευτών (NCP/ICP) είναι κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος με άριστα στη Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική, την Κλινική & Κοινοτική Ψυχολογία, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπευτής, Κλινικός Υπνοθεραπευτής, Γνωσιακός – Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής, Master NLP Practitioner, Master Life Coach, EFT/TFT Master Practitioner και διατηρεί ιδιωτικό γραφείο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, ψυχοθεραπείας και Life Coaching στο Μαρούσι.

Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού επαγγελματικού διπλώματος εξειδίκευσης στην Κλινική Ύπνωση και τη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία (Clinical Hypnotherapy – Bioaffective Psychotherapy, Κλινικός Υπνοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής, Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής), πιστοποιημένο από το GHSC (General Hypnotherapy Standards Council).

Κλινική Ύπνωση ή Κλινική Υπνοθεραπεία

Η Κλινική Ύπνωση ή Κλινική Υπνοθεραπεία (Clinical Hypnotherapy) έχει σημειώσει ραγδαία και εντυπωσιακή ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες αποτελώντας σήμερα μια από τις πλέον δημοφιλείς, αναγνωρισμένες και ολοκληρωμένες μορφές ψυχοθεραπείας. Η ύπνωση ορίζεται ως μια κατάσταση επιλεκτικής επικέντρωσης της προσοχής κατά την οποία ο νους απομακρύνεται από καθημερινές έγνοιες και ενασχολήσεις μειώνοντας την προσοχή του σε ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η Ύπνωση είναι μια φυσική κατάσταση που μπορεί να προκύψει ακόμα και χωρίς την τυπική υποβολή από τον θεραπευτή και στοχεύει στο να φέρει το άτομο σε επαφή με το υποσυνείδητο υλικό στο οποίο υπάρχουν όλες εκείνες οι απαραίτητες δυνάμεις και πηγές για αλλαγές που οδηγούν τον θεραπευόμενο στην αυτοεξέλιξη και στην αυτοσυνειδησία.

Βασική αρχή της θεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι οι δυνάμεις και οι πηγές στήριξης του ατόμου βρίσκονται μέσα του και όχι έξω από αυτό και ο θεραπευτής παρέχει το πλαίσιο εκείνο που θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με της πηγές αυτές με απώτερο σκοπό την αυτοϋποστήριξή του.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της Ύπνωσης ο άνθρωπος αφήνει τα πράγματα να συμβούν μέσω του υποσυνείδητου νου αντί να τα κάνει να συμβούν με το συνειδητό. Στόχος της σύγχρονης υπνοθεραπείας είναι η κινητοποίηση των εσωτερικών δυνατοτήτων του θεραπευόμενου και η ανάδειξη των πηγών γνώσης και δύναμης που διαθέτει. Η θεραπεία εστιάζει στις εσωτερικές εμπειρίες και τα βιώματα του θεραπευόμενου έχοντας ως κύριο μέλημα τον εντοπισμό των κωδικοποιημένων συναισθημάτων που δημιουργήθηκαν σε πολύ πρώιμη ηλικία και είναι υπεύθυνα για τα προκαλούμενα στο άτομο συμπτώματα.

Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αποτελώντας την πιο σύγχρονη εξέλιξη των θεραπειών του Υποσυνειδήτου αναφέρεται σε μια βραχεία θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα των νευροβιολογικών, συγκινησιακών, συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου. Έτσι, απώτερος σκοπός της θεραπείας είναι μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης του ανθρώπου η αναπλαισίωση και επανακωδικοποίηση των συγκινησιακών προδιαθέσεων του ατόμου σε προλεκτικό επίπεδο.

Τομείς αποτελεσματικότητας της Κλινικής Ύπνωσης

Η Κλινική Ύπνωση χρησιμοποιούμενη ως αυτόνομη ψυχοθεραπευτική μέθοδος ή σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ψυχοθεραπείας εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις ψυχοσυναισθηματικές και ψυχοφυσιολογικές διαταραχές (εξαιρούνται οι ψυχώσεις και οι διαταραχές προσωπικότητας) έχοντας ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις:

 • άγχους
 • κατάθλιψης
 • κρίσεων πανικού
 • κοινωνικού άγχους – κοινωνικής φοβίας
 • ψυχαναγκασμών - καταναγκασμών
 • φοβιών

Επίσης, η Κλινική Ύπνωση - Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία έχει σημαντικές εφαρμογές στα ακόλουθα θέματα ψυχικής υγείας:

 • διακοπή καπνίσματος
 • παρέμβαση στη παχυσαρκία
 • διαχείριση πόνου
 • αντιμετώπιση σωματικών προβλημάτων
 • τεχνικές χαλάρωσης και αλλαγής εστίασης της προσοχής
 • προοδευτική μυϊκή χαλάρωση
 • συστηματική απευαισθητοποίηση (φοβίες)
 • προγραμματισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων
 • ενίσχυση αυτοεικόνας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης & Εξειδίκευσης στη Θεραπευτική Κλινική Υπνοθεραπεία & στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Κλινική Υπνοθεραπεία που διοργανώνει το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας με ημερομηνία έναρξης 30/01/2021.