Ακρόαση άρθρου......

Το Coaching αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης, η οποία παίρνει σταδιακά τη θέση που της αξίζει στον ευρύτερο χώρο της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας. Αρχικά, εμφανίστηκε ως Life Coaching στις αρχές του 1990 και μέχρι σήμερα εξελίχθηκε στο αυτόνομο πεδίο του Coaching Psychology. 

Τι είναι και πώς προέκυψε το Coaching Psychology.

Το Coaching αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτογνωσίας, στη διαμόρφωση προσωπικού οράματος για τη ζωή και την επίτευξη στόχων. Παράλληλα, βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν δεξιότητες και σταθερές συμπεριφορές επιτυχίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Στην καρδιά της μεθόδου αυτής, βρίσκονται οι αρχές της Ανθρωπιστικής και κυρίως, της Θετικής Ψυχολογίας η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της επιστημονικής τεκμηρίωσής της.

To Coaching είναι μια συστηματική διαδικασία, επικεντρωμένη στη λύση και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα κατά την οποία ο Coach ενθαρρύνει την βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων, της απόδοσης, της αυτόνομης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης του υποστηριζόμενου coachee. (Anthony Grant, University of Sydney, 2000. Association for Coaching). Με άλλα λόγια, βοηθά τους ανθρώπους να αυξήσουν τα ψυχικά τους αποθέματα που διαθέτουν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Σε αυτή τη βάση, το Coaching Psychology αποτελεί το ακαδημαϊκό πεδίο που παράγει την απαραίτητη γνώση, τα εργαλεία και τις τεχνικές για την εφαρμογή του Coaching.

Σε τι διαφέρει το Coaching από την Ψυχοθεραπεία;

Η απάντηση είναι σχετικά απλή και σαφής. Με την Ψυχοθεραπεία αποκαθιστούμε δυσλειτουργίες και βοηθάμε τους ανθρώπους να πάνε από το -6 στο 0, ενώ με το Coaching βοηθάμε τους ανθρώπους να πάνε από το -1 στο 5 και να φθάσουν στο 10 των επιδόσεών τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, ενώ στην Θεραπεία η αυτογνωσία είναι ο τελικός προορισμός, στο Coaching η αυτογνωσία είναι η αφετηρία, είναι προαπαιτούμενο για τον ορισμό και την επίτευξη στόχων, καθώς και για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης και επιτυχίας. 

Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από το Coaching; 

To μαγικό στοιχείο του Coaching είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί και να συμβάλλει καθοριστικά στην θετική ανάπτυξη όλων των ανθρώπων. Τα πιο συχνά αιτήματα αφορούν ζητήματα προσωπικής και επαγγελματικής αλλαγής, λήψη αποφάσεων, επίτευξη στόχων, ευρύτερη ανάγκη για αυτογνωσία και ενδυνάμωση, διαχείριση κρίσεων. Ιδιαίτερα οφέλη αποκομίζουν στελέχη και επιχειρήσεις καθώς το Coaching είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο ενδυνάμωσης, υποστήριξης και ανάπτυξης αποτελεσματικών στελεχών, ηγετών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων, ως Executive, Leadership & Business Coaching. 

Τι συμβαίνει σε μια Coaching σχέση;

Το εσωτερικό παιδί, στα υπόγεια της Σκιάς μας, χωρίς προκαταλήψεις: Online σεμινάριο του PSYCHOLOGY.GR | Το σεμινάριο συντονίζει ο ψυχοθεραπευτής Gestalt και συγγραφέας, Πέτρος Θεοδώρου, σε ένα περιβάλλον απόλυτου σεβασμού στα όρια και την προσωπική πραγματικότητα του κάθε συμμετέχοντα.| Ημερ. διεξαγωγής: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 18.00 - 21.00

Η επικοινωνία με έναν Coach λειτουργεί ως το ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και εμπιστοσύνης. Η σχέση ανάμεσα στον Coach και τον Coachee, είναι μια σχέση συμμαχική και ισότιμη, χωρίς αυθεντίες ή κάποιου είδους καθοδήγηση. Ο Coach διαμορφώνει το πλαίσιο και ο πελάτης αποφασίζει για το περιεχόμενο. O Coach αρχικά θα βοηθήσει τον Coachee να αποκτήσει μια θετική σχέση με τον εαυτό του και να ενισχύσει τα ψυχικά του αποθέματα που θα αξιοποιήσει στην αλλαγή και εξέλιξή του. Αμέσως μετά, θα εφαρμόσουν μαζί Coaching μοντέλα ανάπτυξης και στοχοθεσίας με τα οποία ο Coachee θα σχεδιάζει ο ίδιος όλα όσα θέλει να επιτύχει. Ο Coach θα παραμείνει ως εμψυχωτής δίπλα στον πελάτη του έως ότου ολοκληρωθεί το πλάνο, επιτευχθούν οι στόχοι και εγκατασταθεί η αλλαγή στην καθημερινότητα του Coachee. 

Πώς μπορεί να γίνει κάποιος Coach; 

Τα βήματα είναι απλά και ουσιαστικά: Εκπαίδευση, Εποπτεία, Πιστοποίηση. Η εκπαίδευση στο Coaching αποτελεί ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης και αλλαγής για τον ίδιο τον  Coach που εξελίσσεται μέσα από ορισμένα στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης. Για να μπορέσει να αποκτήσει κανείς όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, η εκπαίδευση ενός νέου Coach οφείλει να είναι βιωματική, να έχει διάρκεια και να υλοποιείται από ειδικούς επιστήμονες, Coaching Ψυχολόγους, όπου είναι και οι μόνοι εγκεκριμένοι να επικοινωνήσουν αυτή τη γνώση σε νέους επαγγελματίες.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χαράλαμπος Πετράς

petras charalamposΨυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής
Coaching Psychologist MAC, MISCP
Ιστοσελίδα: AthensCoaching.gr