Το on-line ασύγχρονο σεμινάριο με τίτλο «Βασικές αρχές και θεωρητικές βάσεις της Σωματικής Ψυχοθεραπείας Μη Κατευθυντικής Προσέγγισης» είναι η εισαγωγή του ολοκληρωμένου προγράμματος στην Σωματική Ψυχοθεραπεία Μη Κατευθυντικής Προσέγγισης. Το εισαγωγικό αυτό σεμινάριο διάρκειας 70 λεπτών, παρέχεται δωρεάν στην Πλατφόρμα Psyversity.

Για να το παρακολουθήσετε, αρκεί να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα. Με την παρακολούθηση του 90% των εισηγήσεων, αποκτάτε πρόσβαση, online, στη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Τι σημαίνει ασύγχρονο Online Σεμινάριο

Ασύγχρονο είναι το βιντεοσκοπημένο σεμινάριο. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσα στην πλατφόρμα του PSYVERSITY, από τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας, στον χρόνο που εσείς επιλέγετε. Μπορείτε ακόμη, να το παρακολουθήσετε πολλαπλές φορές.

Η επικοινωνία με τον εισηγητή, πραγματοποιείται μέσω κλειστού φόρουμ το οποίο είναι προσβάσιμο αποκλειστικά στο εισηγητή και σε όσους έχουν αποκτήσει το σεμινάριο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, αποκτάτε πρόσβαση στη βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο Βασικές αρχές και θεωρητικές βάσεις της Σωματικής Ψυχοθεραπείας Μη Κατευθυντικής Προσέγγισης είναι η εισαγωγή του ολοκληρωμένου προγράμματος στην Σωματική Ψυχοθεραπεία Μη Κατευθυντικής Προσέγγισης που προσφέρεται από το Κέντρο Θεραπείας και Εκπαίδευσης “Χρυσαλλίδα”.

Στο σεμινάριο αυτό οι σπουδαστές θα διδαχθούν τους βασικούς άξονες της μεθόδου. Θα εισαχθούν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μέθοδος και θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την διαδρομή μέσα από την οποία πετυχαίνουμε τους θεραπευτικούς στόχους. Επίσης θα έχουν την απαραίτητη βιβλιογραφία ώστε να μπορούν, αν θελήσουν να εμβαθύνουν στην μέθοδο, να κατανοούν εύκολα βασικές έννοιες και λειτουργίες της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θεραπευτική μέθοδο, δείτε και το άρθρο: Σωματική ψυχοθεραπεία μη κατευθυντικής προσέγγισης – Σωματοσυναισθηματική απελευθέρωση

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή στην Μη Κατευθυντική -Παρεμβατική μέθοδο
2. Εισαγωγή στην Κρανίο ιερή θεραπεία με θεραπευτικό διάλογο.
3. Η γέννηση της σωματικής ψυχοθεραπείας μη κατευθυντικής προσέγγισης -Σωματο-Συναισθηματική Απελευθέρωση (N.D.S.P.-S.E.R.)
4. Η θεραπεία μέσα στην μέθοδο

Πως θα ωφεληθεί όποιος αποκτήσει το σεμινάριο

Το σεμινάριο αυτό παρέχει την πρώτη και βασική γνώση πάνω στην μέθοδο.
Παρουσιάζει με απλό τρόπο τις αρχές που διέπουν την συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση.
Δίνει, όσο αυτό είναι εφικτό σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ενός σεμιναρίου, την φιλοσοφία που διέπει τόσο την θεραπευτική όσο και την εκπαιδευτική πρακτική της μεθόδου.
Δίνει γνώση πάνω σε μια από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της σωματικής ψυχοθεραπείας.
Αποτελεί ένα θεωρητικό μάθημα πολύτιμο για όσους θα ήθελαν να γίνουν και αυτοί σωματικοί ψυχοθεραπευτές μη κατευθυντικής προσέγγισης.

Μεταβείτε στο PSYVERSITY, κάντε εγγραφή και παρακολούθηστε το σεμινάριο. Βασικές αρχές και θεωρητικές βάσεις της Σωματικής Ψυχοθεραπείας Μη Κατευθυντικής Προσέγγισης

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια και το κέντρο εκπαίδευσης

Η Κουτρουμπάνου Σεβαστιάνα σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο εκπαιδεύτηκε στην Μη Κατευθυντική – Παρεμβατική ψυχοθεραπεία και εμψύχωση ομάδων και αργότερα στην Σωματο-συναισθηματική απελευθέρωση και Κρανιοϊερή θεραπεία.

Το Κέντρο θεραπείας και εκπαίδευσης ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ψυχικής υγείας. Εκπονεί προγράμματα θεραπευτικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο λειτουργούν τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο, διαβάστε το παρακάτω άρθρο: Σωματική ψυχοθεραπεία μη κατευθυντικής προσέγγισης - Σωματοσυναισθηματική απελευθέρωση .