Η ήβη είναι ένα αναπόφευκτο βιολογικό φαινόμενο, ενώ η εφηβεία ταυτίζεται με ψυχολογικές διεργασίες που επιτρέπουν στο νέο άτομο να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του ενηλίκου. Ταυτίζεται με την ηλικία των 12- 25 περίπου, αλλά τα όρια είναι σχετικά καθώς πολλά άτομα εξακολουθούν και στην ενήλικη ζωή να παρουσιάζουν ανάλογη συμπεριφορά, ενώ υπάρχουν άτομα που ποτέ δεν έχουν παρουσιάσει ανάλογα δείγματα.

Η γρήγορη φυσιολογική ανάπτυξη και η περίσσεια ορμονών στο ανθρώπινο σώμα βάζουν τον έφηβο σε μια ανησυχία για αυτό που του συμβαίνει και μάλιστα καθώς και η συναισθηματική και πνευματική του ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα και αστάθεια.

Από την υπερβολή στην έλλειψη, έτσι όπως εύστοχα έγραψε ο Αριστοτέλης.

Ο ίδιος ο έφηβος βρίσκεται στη φάση επανενεργοποίησης του οιδιπόδειου, σε μια περίοδο θύελλας και ορμής και μπορεί να ταυτίζεται ή και να συγκρούεται με τους γονείς του υπέρμετρα.

Ο πιο σημαντικός στόχος της εφηβείας είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας του εγώ. Στην εφηβεία παρατηρούμε τη διαμόρφωση: της πρόωρης ή δοτής ταυτότητας (ασπάζεται εύκολα τις ιδέες των άλλων ή υιοθετεί αρνητική στάση προς τη ζωή)  και είναι επικίνδυνες οι συναναστροφές και οι παρέες),τη σύγχυση ρόλων (ροπή προς την κατάθλιψη, την αυτοκτονία, τα ναρκωτικά, η αδιαφορία για όλους), το moratorium όπου αναβάλλει συνεχώς να πάρει αποφάσεις και  την υγιή, φυσιολογική ανάπτυξη όπου το άτομο έχει άποψη.

Ο επαγγελματικός εαυτός διαμορφώνεται σταδιακά και οι ψυχολογικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης έχουν περιγραφεί επαρκώς με έμφαση στη διαδικασία λήψης απόφασης ή με έμφαση στον τρόπο λήψης απόφασης ή με βάση τις Θεωρίες αυτοαντίληψης: Τυπολογική θεωρία Holland ,1985).

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία, η οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να  διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά το άτομο να διέλθει επαρκώς τα μεταβατικά στάδια της ζωής του αξιοποιώντας τα θετικά του χαρακτηριστικά σε μια διαδικασία αυτογνωσίας προκειμένου να λάβει τις καλύτερες αποφάσεις για τον ίδιο.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Ελευθερία Μπιλανάκη
Εκπαιδευτικός και Ψυχολόγος (αδ. άσκησης 2558/5/2/2001), MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, μέλος του ΣΕΨ και του ΠΨΣ. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.