Σύνδρομο Asperger

Το σύνδρομο Asperger είναι μια διαταραχή που επηρεάζει το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και αλληλεπιδρά με τα άλλα άτομα. Αποτελεί, όπως και ο κλασσικός αυτισμός, μια «διαταραχή φάσματος» επειδή επηρεάζει τα άτομα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικίλο βαθμό.

Άτομα από κάθε εθνικότητα, γεωγραφική περιοχή, κοινωνική τάξη και οικονομική κατάσταση επηρεάζονται από το σύνδρομο Asperger, με τους άντρες να είναι πιο επιρρεπείς από τις γυναίκες. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ακόμα άγνωστος. Τα ακριβή αίτια του συνδρόμου Asperger είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας. Κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ένας συνδυασμός παραγόντων, γενετικών όσο και περιβαλλοντικών, μπορεί να ευθύνεται για τις αλλαγές στη νευροβιολογική εξέλιξη του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εμφάνιση του συνδρόμου.

Δύο πρόσφατες μελέτες που ασχολήθηκαν ειδικά με άτομα με αυτό το σύνδρομο, μπορούν να δώσουν μια ιδέα για την ιδιαιτερότητα της περίστασης, παρόλο που και οι δύο έχουν χρησιμοποιήσει ενήλικες με το σύνδρομο και ίσως να μην αντιστοιχούν στη δραστηριότητα του παιδικού εγκεφάλου.

Οι Graigg και Bowler διεξήγαγαν μια μελέτη για τη δημιουργία φόβου σε ένα δείγμα 15 ενηλίκων με σύνδρομο Asperger σε σύγκριση με φυσιολογικούς συνομηλίκους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα σε σύνδρομο Asperger εμφάνιζαν μια αμβλυμμένη αντίδραση φόβου και, παρόλο που ήταν σε θέση να αποκτήσουν την αντίδραση αυτή, παρουσίαζαν περιορισμένη ικανότητα να διακρίνουν μεταξύ μη εξαρτημένου και εξαρτημένου ερεθίσματος (διάκριση φόβου). Η ερμηνεία που προτείνεται είναι ότι η ατυπική λειτουργία της αμυγδαλής, ιδιαίτερα η ελλιπής συνδεσιμότητά της με τις συναφείς φλοιώδεις περιοχές, μπορεί να εμπλέκεται στις ατυπικές αντιδράσεις των ατόμων με σύνδρομο Asperger σε συναισθηματικά ερεθίσματα.

Σε μια άλλη μελέτη βρέθηκε ότι οι υποδοχείς 5-ΗΤ2Α του φλοιού ήταν σημαντικά μειωμένοι σε ενήλικες με το σύνδρομο Asperger. Το σεροτονεργικό σύστημα (5-ΗΤ) είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση της κοινωνικής συμπεριφοράς, την αντίδραση της αμυγδαλής στο συναίσθημα του προσώπου και τις επαναληπτικές συμπεριφορές. Επιπλέον οι μειωμένοι υποδοχείς 5-ΗΤ2Α στο φλοιό του προσαγωγίου, τον μετωπιαίο και τον κροταφικό φλοιό, συνδέονταν με ποιοτικά προβλήματα στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση.

Τα άτομα με σύνδρομο Asperger παρουσιάζουν προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη γνωστική λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά καθώς επίσης εμφανίζουν περιορισμένες, επαναληπτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές ή ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα:

Κοινωνική Αλληλεπίδραση:

 • Προβλήματα στην κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας

 • Προβλήματα στην παραγωγή μη λεκτικών εκφράσεων

 • Προβλήματα στις φιλίες

 • Ανεπαρκής κοινωνική αμοιβαιότητα

 • Έλλειψη κοινωνικής αναφοράς (επιθυμία να μοιράζεται π.χ αντικείμενα)

Επικοινωνία:

 • Παράξενη μελωδία φωνής

 • Προβλήματα στην κατανόηση της γλώσσας

 • Προβλήματα στην εύρεση της σωστής λέξης

 • Δυσκολίες στον πραγματολογικό τομέα

 • Δυσκολίες στην κατανόηση του μεταφορικού λόγου

 

Γνωστική λειτουργικότητα:

 • Διάσπαση προσοχής

 • Προβλήματα στις ακολουθίες ενεργειών

 • Προβλήματα στο συλλογισμό

 • Προβλήματα στη γενίκευση

 • Προβλήματα κινητικότητας

 • Στείρα απομνημόνευση

 • Προβλήματα χωρο-χρονικού προσανατολισμού

Συμπεριφορά:

 • Δυσκολία προσαρμογής όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες

 • Περιορισμένα ενδιαφέροντα

 • Άγχος

 • Ανυπακοή

 • Ιδεοψυχαναγκασμοί

 • Συμπεριφέρεται σαν να είναι μεγαλύτερο από την ηλικία του

 • Κατάθλιψη

Περιορισμένες, επαναληπτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές ή ενδιαφέροντα:

 • Έμμονη ενασχόληση με πράγματα

 • Άκαμπτη προσκόλληση σε μη λειτουργικές ρουτίνες

 • Στερεοτυπικές και επαναληπτικές κινήσεις

 • Έμμονη ενασχόληση με μέρη αντικειμένων

 

Συγγραφή Άρθρου

Αικατερίνη-Μαρία Ποπρέλκα
Φοιτήτρια Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status

Περισσότερα άρθρα του ειδικού συνεργάτη

Αλεξιθυμία και Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Αλεξιθυμία

Τον όρο αλεξιθυμία χρησιμοποίησε πρώτη φορά ο ψυχίατρος Πέτρος Σιφναίος (Peter Sifneos, 1972) στην προσπάθεια του να περιγράψει τη συμπτωματολογία ασθενών με ψυχοσωματικές διαταραχές. Η αλεξιθυμία προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και αποτελείται από το στερητικό «α», τη «λέξη» και τον «θύμο» και ουσιαστικά σημαίνει η απουσία λέξεων για τα συναισθήματα.

Η απάθεια μετά το φόνο, ως μηχανισμός αυτοπροστασίας
απάθεια

Σύμφωνα με την κλασική ψυχιατρική, τα ψυχικά υγιή άτομα, τα οποία διαπράττουν φόνο έρχονται σε τραγική θέση μετά το έγκλημα αφού νιώθουν έναν αποτροπιασμό για την πράξη τους. Ωστόσο συμβαίνει το ίδιο με τα άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια; Η απάθεια είναι μια χαρακτηριστική στάση που υιοθετούν τα άτομα με σχιζοφρένεια μετά το φόνο.

Πολιτισμικά προσδιοριζόμενα σύνδρομα
ψευδαισθήσεις

Ghost sickness: μία επίμονη ενασχόληση με το θάνατο και όσους έχουν πεθάνει, που συχνά παρατηρείται σε μέλη πολλών Αμερικάνικων φυλών Ινδιάνων. Διάφορα συμπτώματα μπορούν να αποδοθούν σε αυτή την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των εφιαλτών, της αδυναμίας, του αισθήματος κινδύνου, της απώλειας της όρεξης, της λιποθυμίας, της ζάλης, του φόβου, του άγχους, των ψευδαισθήσεων και της απώλειας της συνείδησης.

Σχιζοφρένεια, Ο ρόλος του εγκλεισμού
Σχιζοφρένεια Ο ρόλος του εγκλεισμού

Η σχιζοφρένεια είναι μια ψυχωτική (ψυχική) διαταραχή αγνώστου αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη σκέψη, στη διάθεση και στη συμπεριφορά. Οι διαταραχές στη σκέψη εκδηλώνονται μέσω διαστρέβλωσης της πραγματικότητας με παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις, συνοδευόμενες από κατακερματισμό των συνειρμών, γεγονός που οδηγεί σε αποδιοργανωμένο λόγο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :
0
Shares