Η σύγχρονη έρευνα όλο και περισσότερο ασχολείται με την αναγνώριση ,ταξινόμηση και επίδραση των διαπροσωπικών σχέσεων στην ποιότητα ζωής και Υγεία του ατόμου.

  • Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την δημιουργία και διατήρηση ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων και με ποιο τρόπο οι σχέσεις συντηρούνται ή διαλύονται;
  • Ποια γονεϊκά σχήματα καθορίζουν την έλξη ή την επιλογή συντρόφου;
  • Τι σημαίνουν οι όροι εξαρτητικές ανασφαλείς ή αποφευκτικές σχέσεις;
  • Πώς αυτα τα ξεχωριστά ατομικά δεδομένα επηρεάζουν το στρες και τη Υγεία;

Αγαπητοί συμμετέχοντες,
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στην έρευνα της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ του τύπου δεσμού, της ενσυνειδητότητας, του στρες και της υγείας. Δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.

Έρευνα αλληλεπίδρασης τύπου δεσμού, ενσυνειδητότητας, στρες και υγείας

Αυτή η ανώνυμη έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του τύπου δεσμού με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος συνδέεται με τους άλλους, του αντιλαμβανόμενου στρες, της ενσυνειδητότητας και της γενικότερης υγείας του ατόμου.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 σύντομα ερωτηματολόγια που αφορούν τις προσωπικές σας αντιλήψεις-εμπειρίες όσον αφορά τα παραπάνω. Επιπρόσθετα, θα χρειαστεί να απαντήσετε σε γενικές ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά σας στοιχεία και πιθανά προβλήματα υγείας.

Το δικαίωμα σας να μην ολοκληρώστε το ερωτηματολόγιο: Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συμμετοχή σας οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε χωρίς καμία επίπτωση. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σας κάνει να αισθανθείτε άβολα.

Οφέλη: Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα δεν σας εγγυάται κάποια προσωπικό όφελος. Ωστόσο, πιθανά οφέλη συμπεριλαμβάνουν το γεγονός ότι ενδεχομένως μάθετε περισσότερα για το πως διεξάγεται μία έρευνα και περισσότερες πληροφορίες για την σχέση μεταξύ του τύπου δεσμού, της ενσυνειδητότητας, της υγείας και του στρες.

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή για οποιοδήποτε επιπρόσθετη ερώτηση για την μελέτη έχετε.
Ο χρόνος της έρευνας: Αν συμφωνείτε να συμμετέχετε ,θα χρειαστεί να αφιερώσετε περίπου 10 λεπτά

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να συμμετέχετε στην έρευνα: Aλληλεπίδραση μεταξύ του τύπου δεσμού, της ενσυνειδητότητας, του στρες και της υγείας

Δέσμευση εμπιστευτικότητας: Η έρευνα είναι ανώνυμη. Όλα τα στοιχεία από αυτή την έρευνα θα κρατηθούν μακριά από ακατάλληλη επίδειξη σε τρίτα άτομα και θα είναι προσβάσιμα μόνο από τους ερευνητές και τον υπεύθυνο καθηγητή. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μετά από διαπροσωπική επαφή θα κρατηθούν σε κλειδωμένο χαρτοφύλακα, ξεχωριστά από τα αρχεία συγκατάθεσης, και όλο το υλικό θα καταστραφεί σε 3 χρόνια.

Ρίσκα: Ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας είναι τέτοιος ώστε η πιθανότητα αρνητικών εμπειριών κατά την συμμετοχή σας να είναι η μικρότερη.

Δικαίωμα συμμετοχής: Σε αυτή την έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με ηλικίες από 18 μέχρι 65 ετών, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Στοιχεία επικοινωνίας ερευνητή: Αυτή η έρευνα διεξάγεται από την κυρία Δέσποινα Μπετεινάκη

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr