• Οι στενές θετικές σχέσεις αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της προσωπικής ευτυχίας του ανθρώπου. Σε όλες σχεδόν τις έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια με σκοπό να βρεθούν οι παράγοντες που πυροδοτούν και ενισχύουν την ευτυχία, οι σχέσεις έρχονται πρώτες (Saphire-Bernstein & Taylor, 2013).

  • Κάθε άνθρωπος έχει την δική του κοσμοθεωρία, το δικό του σύστημα αξιών και προσδοκιών για τον εαυτό του, τις σχέσεις του, το μέλλον κλπ. Ενα σύστημα αξιών εμπεριέχει βαθιές πεποιθήσεις και αξίες ζωής που παράγουν τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς με τέτοιον τρόπο που κάνει τα άτομα να αισθάνονται μοναδικά.

  • Ως  εκφοβισμός ορίζονται οι επαναλαμβανόμενες επιθετικές συμπεριφορές οι οποίες ενέχουν την πρόθεση πρόκλησης ψυχικού και σωματικού πόνου, την πρόκληση αδυναμίας απέναντι σε ένα άτομο που δεν δύναται να προστατεύσει τον εαυτό του. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του φαινομένου του εκφοβισμού είναι η ανισορροπία δύναμης καθώς και η συστηματική κατάχρηση εξουσίας.

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ