Όλοι επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε από την ώρα που γεννιόμαστε. Επικοινωνούμε με τον τρόπο που κινούμαστε, τον τρόπο που στεκόμαστε, τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που ντυνόμαστε. Επικοινωνούμε ακόμα και με τον τρόπο που αναπνέουμε.

Αποτελεσματική Επικοινωνία 

Το ζήτημα είναι αν επικοινωνούμε αποτελεσματικά και αν λαμβάνουμε την απόκριση που προσδοκούμε στις αλληλεπιδράσεις μας στο εκάστοτε περιβάλλον, το επαγγελματικό, το κοινωνικό, το συντροφικό.

Ο Bach, ο γάτος είναι πολύτιμος σύντροφος και οδηγός στο ταξίδι της τέχνης της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Μας υπενθυμίζει το πολυδιάστατο της ανθρώπινης ύπαρξης. «Νιαουρίζει» στις βαθύτερες στιβάδες της ψυχής μας, εκεί όπου εδρεύουν πρωτόγονα ένστικτα και συναισθήματα, αξίες, εμπειρίες, πεποιθήσεις, εκεί όπου η λογική σαστίζει.

Μας παρουσιάζει νέες οπτικές και πολλαπλές επιλογές. Μας οδηγεί σε μια πραγματικότητα που στόχο έχει την προσωπική ανάπτυξη, την επιτυχία και την ευημερία σε όλα τα πλαίσια του επικοινωνιακού φάσματος, σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

Αποκτήστε το βιβλίο Bach, ο γάτος από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του Psychology.gr

Ο Bach ο γάτος, ένα ιδιαίτερο βιβλίο επικοινωνίας

Ο «Bach, ο γάτος» είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο επικοινωνίας που στόχο έχει να εισάγει τον αναγνώστη ευχάριστα και ξεκάθαρα στις ιδιαιτερότητες της επικοινωνιακής κουλτούρας και νοοτροπίας. Απώτερος σκοπός του είναι να τον εφοδιάσει με επιπλέον οπτικές, πολλαπλές επιλογές και να τον οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα που στόχο έχει την προσωπική αλλαγή, ευτυχία και την επιτυχία.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν οδηγό αποτελεσματικής διαχείρισης σχέσεων, επίτευξης στόχων και προσωπικής ανάπτυξης.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον που αποτελεί ένα μεγάλο και δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητας.

Το πρώτο μέρος του εισάγει τον αναγνώστη στα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις. Αναλύει και αποσαφηνίζει έννοιες όπως είναι το συνειδητό και το υποσυνείδητο, οι πεποιθήσεις και οι αξίες, τα αντιληπτικά φίλτρα και τα αισθητηριακά συστήματα.

Κάνει ενδελεχή αναφορά στη διαδικασία της μάθησης, τις διαφορετικές κουλτούρες, τις αρχές της νευροπλαστικότητας, τη βιολογία και την ψυχολογία των συναισθημάτων, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την προσωπική ανάπτυξη.

Το δεύτερο μέρος αποτελεί το «τεχνικό» κομμάτι της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Αναλύει σε βάθος τη δομή της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας μέσα από την καθαρή ομιλία, την ενεργητική ακρόαση, τη δύναμη των ερωτήσεων, τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής και προβάλλει πλήθος τεχνικών επικοινωνιακών σχημάτων στο εργασιακό, το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον.

Επίσης, συστήνει τις αρχές των βασικών αλληλεπιδράσεων, της ευελιξίας και της εναρμόνισής της στο επικοινωνιακό κομμάτι.

Το κλείσμο του βιβλίου αποτελεί αναφορά στη θετική ψυχολογία, τη διαχείριση των τοξικών σχέσεων, τις κοινωνικές και συντροφικές σχέσεις καθώς και τις σχέσεις γονιού-παιδιού.

Στις ενότητες περιλαμβάνονται ανάλυση τεχνικές και πλάνο δράσης για την εισαγωγή του αναγνώστη στην άμεση εφαρμογή της επικοινωνιακής τέχνης.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.