Ακρόαση άρθρου......

Το συναίσθημα θεωρείται ως το συμπληρωματικό στοιχείο μίας καλά δομημένης σκέψης. Όλοι γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι τα χρώματα διεγείρουν τα συναισθήματα και προδιαθέτουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας.Αυτό σημαίνει ότι το άτομο χρειάζεται: Συναίσθημα και λογική ή λογική και συναίσθημα, για να πάρει μία απόφαση. 

Τί είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη

Θεωρείται μια ανώτερη ικανότητα του ατόμου να καταλαβαίνει, να εκφράζει, να ρυθμίζει και να παρακολουθεί τα συναισθήματά του, να τα προσαρμόζει στη σκέψη του, να κατανοεί την αιτία πρόκλησής τους και να ρυθμίζει τις επιπτώσεις τους τόσο στον εαυτό του όσο και στους γύρω του. Η ρήση του Σωκράτη «γνώθι σ’ αυτόν» εκφράζει ακριβώς αυτόν το θεμέλιο λίθο της συναισθηματικής νοημοσύνης: το να αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματά σου μόλις γεννηθούν μέσα σου. Σαν «ο Εγκέφαλος να σκέπτεται τον Εαυτό του».Είναι γεγονός ότι δε γεννιόμαστε με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη, αλλά την αποκτούμε μέσα από την ανεπίσημη εκπαίδευση κατά την παιδική και την ενήλικη ζωή μας. Είναι ένα είδος νοημοσύνης το οποίο χτίζεται στην πορεία της ανάπτυξης ενός ανθρώπου.

Η αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη (5η) δεκαετία της ζωής και επηρεάζεται θετικά από την εμπειρία και από την εκπαίδευση.

Μάλιστα, ο μεγαλύτερος ρυθμός της ανάπτυξής της παρατηρείται στα πρώτα χρόνια της νεότητας. Η συναισθηματική νοημοσύνη βάζει σε πρώτη γραμμή τη νοημοσύνη των συναισθημάτων επειδή είναι η «νοημοσύνη της καρδιάς».

Σύμφωνα με τον Daniel Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη, είναι συνυφασμένη με την επιτυχία του ανθρώπου στη ζωή.Ένας συναισθηματικά νοήμων άνθρωπος ισοδυναμεί με έναν επιτυχημένο άνθρωπο. Η λέξη κλειδί για τη «Συναισθηματική Νοημοσύνη» είναι η αυτεπίγνωση, με την έννοια της συνεχούς προσοχής του ατόμου στις εσωτερικές του καταστάσεις.

Τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)

Περιλαμβάνουν:

 • Την αναγνώριση των συναισθημάτων του
 • Τον έλεγχο των συναισθημάτων του
 • Την εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό του
 • Την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων
 • Τη διαχείριση των σχέσεών του

Τα άτομα με υψηλό EQ χαρακτηρίζονται από:

 • λιγότερο άγχος
 • έχουν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα
 • είναι λιγότερο επιρρεπείς σε καταχρήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, τσιγάρα),
 • είναι λιγότερο επιθετικά και
 • είναι λιγότερο πιθανό να εκφοβίζουν άλλα άτομα.

Σε επαγγελματικό επίπεδο συχνά λαμβάνουν θέσεις ηγεσίας καθότι είναι περισσότερο ικανοί στη διαχείριση των εσωτερικών συγκρούσεων, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα.

Πως μπορώ να αναπτύξω τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)

Μέχρι σήμερα, η έλλειψη ενημέρωσης με την προσκόλληση σε παλιές νοοτροπίες έχουν παρεμποδίσει την ουσιαστική κινητοποίηση για την οργανωμένη εκπαίδευση σε δεξιότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης διαιωνίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες.

Η ομάδα του εξειδικευμένου βιβλιοπωλείου ψυχολογίας προτείνει:
Θλιμμένοι νάρκισσοι
Πώς αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας και στους άλλους ναρκισσιστικές συμπεριφορές; Ποια τα χαρακτηριστικά των ατόμων και ποια αυτά εκείνων που γίνονται "υπήκοοί" τους; Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης και ποιοι είναι;

Η ενίσχυση της Συναισθηματική μας Νοημοσύνη σημαίνει να ενδυναμώσουμε όλες αυτές τις δεξιότητες που αναφέρθηκαν για το καλό της προσωπικής και επαγγελματικής μας ζωής.

Ενδεικτικοί τρόποι:

 • Καλλιέργεια της επίγνωσης των συναισθημάτων μας.
 • Αποφυγή να κρίνουμε ή να διακόπτουμε τα συναισθήματά μας, πριν τα μελετήσουμε.
 • Εκπαίδευση στον έλεγχο και τη διαχείριση του καθημερινού στρες.
 • Άκουσμα του σώματός μας.
 • Δοκιμή να βλέπουμε τις δυσκολίες της ζωής με χιούμορ!
 • Λύση των διαμαχών με θετικό τρόπο.
 • Το να κοιτάμε μέσα μας, είναι το πρώτο βήμα για να αναγνωρίσουμε και να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας.

Με λίγα λογία….

Η συναισθηματική νοημοσύνησυναισθηματική νοημοσύνη μας βοηθά:

 • Να πάρουμε αποφάσεις
 • Να προβλέψουμε αποτελέσματα της ζωής
 • Να καταλάβουμε τους ανθρώπους
 • Να χτίσουμε σχέσεις

"Ο καθένας μπορεί να θυμώσει…..Αυτό είναι πολύ εύκολο. Όμως να θυμώσει με το κατάλληλο άτομο, στον κατάλληλο τόπο, την κατάλληλη ώρα, για τον κατάλληλο λόγο και με τον κατάλληλο τρόπο, αυτό δεν είναι εύκολο." Αριστοτέλης

Στις Σκιές του έρωτα: τα μάτια που με κοίταξαν
Μια υπαρξιακή προσέγγιση για τις σχέσεις, τον έρωτα, την αγάπη, τον σεξουαλικό πόθο.
Συγγραφέας: Πέτρος Θεοδώρου, Εκδόσεις: PSYCHOLOGY.GR

Βιβλιογραφικές Πηγές:

1. Goleman, D. 1995. Goleman, 1998. Zeider et al., 2003 Emotional intelligence. NY: Bantam Books

2. Salovey, P. & Mayer, J. D. 1990. Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.

3. Bar-on, R. 2000. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. In R. Bar-on & J.D.A. Parker (Eds.) The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment and application at home, school and in the workplace (pp.363-388). San Francisco: Jossey-Bass

4. www.noizy.gr 

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Τσώλη Σοφία - Σύμβουλος Ψ.Υγείας

Τσώλη Σοφία: έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology”, σημαίνει ότι το Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
 • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
 • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ - M.Sc Εξειδίκευση στη Διαχείριση του Στρες και στη Γνωσιακή Επιστήμη - Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Υπ.Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού [ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.]