Το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης του Psychology.gr ξεχώρισε και προτείνει 4 βιβλία συνθετικής ψυχοθεραπείας για ειδικούς, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε σήμερα από το βιβλιοπωλείο μας!

Βραχεία Θεραπεία με ζευγάρια

Εκπαιδευόμενοι και επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές και σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα βρουν σε αυτό το βιβλίο μια νέα, προσιτή και δυναμική προσέγγιση στη βραχεία θεραπεία με ζευγάρια.

Πολλές προβληματικές συμπεριφορές στις σχέσεις μπορούν να θεωρηθούν προσπάθειες για εύρεση λύσης στον πόνο και τη θλίψη. Αυτός ο οδηγός θεραπείας βασίζεται στη σημαντική κλινική πείρα των συγγραφέων και στη συνθετική τους προσέγγιση που συνενώνει ιδέες από την ανθρωπιστική, αναλυτική και γνωστική-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.

Η προσέγγιση των συγγραφέων βασίζεται σε μια αναπτυξιακή προοπτική που σχετίζεται με το ιστορικό των συντρόφων μέχρι την παρούσα τους κατάσταση. Η μέθοδος βοηθάει τα ζευγάρια να βελτιστοποιήσουν τις καλύτερες πλευρές της σχέσης τους, αντί να παραμένουν "κολλημένα" σε επαναλαμβανόμενες, μη παραγωγικές διαδικασίες.

Αυτό το βιβλίο συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και περιέχει αρκετά επεξηγηματικά κλινικά παραδείγματα, καθώς και ένα πραγματικό ιστορικό ζευγαριού που περιγράφει συνοπτικά τη θεραπευτική διαδικασία από την αρχή ως το τέλος.

Αποκτήστε το βιβλίο Βραχεία Θεραπεία με ζευγάρια από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας.

Εισαγωγή στη συνθετική ψυχοθεραπεία

Η Εισαγωγή στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία παρέχει:

  • Μία πολύτιμη μελέτη περιστατικού, η οποία έχει σκοπό να επεξηγήσει τη θεωρία, τη φιλοσοφία και την πρακτική της συνθετικής ψυχοθεραπείας
  • Μία εστίαση σε σημαντικούς τομείς σύγκλισης μιας σειράς σύγχρονων σχεσιακών προσεγγίσεων της ψυχοθεραπείας
  • Έναν λεπτομερή κατάλογο των βασικών ιδιοτήτων του σχεσιακού-αναπτυξιακού προτύπου.

Οι συγγραφείς κρίνουν τις φιλοσοφικές βάσεις που υποστηρίζουν το θεωρητικό μοντέλο, εξετάζουν προσεκτικά τη φύση της αντίστασης στις διαφορετικές φάσεις της θεραπείας και παρουσιάζουν μια πολύτιμη κλινική μελέτη περιστατικού.

Το βιβλίο υπερβαίνει τα όρια του δωματίου θεραπείας και ερευνά τη σημασία των πολιτιστικών, οικολογικών και διαπροσωπικών διαστάσεων της θεραπείας. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα για όσους εκπαιδευόμενους χρειάζονται μια συνοπτική εισαγωγή στη συνθετική ψυχοθεραπεία και μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τους εξελισσόμενους θεραπευτές.

Αποκτήστε το βιβλίο Εισαγωγή στη συνθετική ψυχοθεραπεία από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας.

Θεωρία και Πρακτική του Σχεσιακού Coaching

Η «σχεσιακή στροφή» είναι ένα κίνημα που επηρεάζει μια σειρά επιστημονικών κλάδων συμπεριλαμβανομένων της νευροεπιστήμης, της ψυχανάλυσης, της ψυχοθεραπείας, της οργανωσιακής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και, πιο πρόσφατα, του coaching. Η κύρια εστίασή του είναι στην κεντρική σημασία των ανθρώπινων σχέσεων στον καθορισμό του πώς τα άτομα αναπτύσσονται, δημιουργούν νόημα και λειτουργούν ατομικά και συλλογικά.

Στο βιβλίο αυτό, ο Simon Cavicchia και η Maria Gilbert διευρύνουν την υπάρχουσα θεωρία και πρακτική του coaching εστιάζοντας στις συνέπειες της σχεσιακής στροφής στο πώς coaches και πελάτες σκέφτονται σχετικά με τη φύση της ταυτότητας, τον εαυτό, την αλλαγή, τη μάθηση και την οργανωσιακή ανάπτυξη.

Αντλώντας υλικό από ποικίλες σκοπιές, όπως της σχεσιακής νευροεπιστήμης, των σχεσιακών βάσεων της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της ψυχανάλυσης, της ψυχοθεραπείας, της ντροπής, της ευαλωτότητας, της πολυπλοκότητας και των συστημικών ιδεών, οι συγγραφείς ρίχνουν φως σε πολλά από τα παράδοξα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι coaches και οι πελάτες στα σημερινά ταχέως εξελισσόμενα, ασταθή και αβέβαια οργανωσιακά περιβάλλοντα.

Αυτές περιλαμβάνουν την εμπερίεξη εντάσεων όπως η μοναδικότητα των ατομικών αναγκών έναντι των απαιτήσεων των οργανωσιακών πλαισίων, η διαχείριση των πολλαπλών προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και των δικτύων, και η εξισορρόπηση των γραμμικών προσεγγίσεων με την προσαρμογή αναδυόμενων και απρόβλεπτων περιστατικών.

Δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης αστάθειας, της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι coaches και οι πελάτες τους, το βιβλίο αυτό καθοδηγεί τον αναγνώστη μέσα σε μια σειρά διαφωτιστικών αντιλήψεων, παραδειγμάτων και πρακτικών υποδείξεων. Αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα στους coaches να εντάξουν έναν πιο σχεσιακό προσανατολισμό στην εργασία τους και να επεκτείνουν το εύρος τους και εκείνο των πελατών τους ώστε να ανταποκρίνονται δημιουργικά στις προκλήσεις της σύγχρονης οργανωσιακής ζωής. Αυτό το βιβλίο θα είναι χρήσιμο σε coaching ψυχολόγους που ασκούν ήδη το επάγγελμα ή εκπαιδεύονται σ' αυτό, καθώς και σε συμβούλους ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτές που επανεκπαιδεύονται ως coaches. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Αποκτήστε το βιβλίο Θεωρία και Πρακτική του Σχεσιακού Coaching από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας.

Συνθετική ψυχοθεραπεία

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου αποτέλεσε καινοτόμο πόνημα και ορόσημο για την ελληνική κλινική βιβλιογραφία. Για πρώτη φορά εκδίδεται ελληνικό σύγγραμμα το οποίο υιοθετεί τον όρο -συνθετική ψυχοθεραπεία- και πραγματεύεται διεξοδικά και πρωτότυπα τις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, τη διαδικασία, τις στρατηγικές, τις τεχνικές και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μοντέλο της συνθετικής ψυχοθεραπείας.[...]

Ο Ιωάννης Νέστορος είναι καταξιωμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος, καινοτόμος ερευνητής, χαρισματικός θεραπευτής και εμπνευστής του ελληνικού μοντέλου συνθετικής ψυχοθεραπείας, ο οποίος έχει το προνόμιο να συνδυάζει αρμονικά τη θεωρητική γνώση που κατέχει με την πρακτική/επαγγελματική του εμπειρία. [...] Ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους ασκούμενους ψυχοθεραπευτές, όσο και για τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα και να υιοθετήσουν το συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας.

Νικήτας E. Πολεμικός, Ph.D. Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ψυχοθεραπευτής, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Board of Directors του European Institute of Integrative Psychotherapy

"Με ενδιαφέρουν όλες οι δημοσιεύσεις του και χαίρομαι επειδή η δουλειά του αντανακλά κατά κάποιον τρόπο τη δική μου".

Lester Luborsky, Ph.D. Professor of Psychology in Psychiatry, University of Pennsylvania Health System

Βρίσκω τις δημοσιεύσεις του πάρα πολύ εμπεριστατωμένες και πλήρεις, και νομίζω ότι κάνει μια εξαιρετική παρουσίαση της συνθετικής προσέγγισης. Η ακαδημαϊκή του δεινότητα είναι εντυπωσιακή και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικά καλά [...] Το παράρτημα για τα ορόσημα της συνθετικής προσέγγισης [...] είναι ιδιαίτερα ενημερωτικό.

Albert Ellis, Ph.D. President, The Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy

"Η φιλοσοφία του μετά βεβαιότητας είναι συμβατή με τη δική μου".

Nick Kanas, M.D., Professor of Psychiatry, University of California, San Francisco

"Οι δημοσιεύσεις του είναι καλογραμμένες, ενημερωμένες, υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες [...] Ελπίζω ότι το έργο του θα τύχει της αναγνώρισης που του αξίζει". Jeremy D. Safran, Ph.D. Professor of Psychology,Graduate Faculty, New School of Social Research, New York

"Θεωρώ ότι οι δημοσιεύσεις του είναι ενδιαφέρουσες και καλογραμμένες. Τα ορόσημα της συνθετικής προσέγγισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα [...] Εξίσου χρήσιμος είναι ο κατάλογος των ερευνητικών εργαλείων που παραθέτει [...] Ελπίζω ότι οι ερευνητές θα ακολουθήσουν τις προτάσεις του".
Michael J. Lambert, Ph.D. Professor of Psychology, Brigham Young University

Αποκτήστε το βιβλίο Συνθετική ψυχοθεραπεία από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr