Το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR σας παρουσιάζει και προτείνει 5 βιβλία ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας του καθηγητή ψυχολογίας Γρηγόρη Ποταμιάνου, τα οποία απευθύνονται σε ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους και γενικότερα επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Ψυχολογίας της προσωπικότητας

Οι Randy Larsen και David Buss μέσα από το βιβλίο Ψυχολογία της Προσωπικότητας: Πεδία Γνώσης Σχετικά με την Ανθρώπινη Φύση επιδιώκουν να δείξουν πώς οι επιστήμονες προσεγγίζουν τη μελέτη της προσωπικότητας.

Σημαντικά ευρήματα, τόσο κλασικά όσο και σύγχρονα, παρουσιάζονται στο πλαίσιο έξι σημαντικών πεδίων –το πεδίο της Προδιάθεσης, το Βιολογικό, το Ενδοψυχικό, το Γνωστικό-Εμπειρικό, το Κοινωνικό και Πολιτισμικό, και πεδίο της Προσαρμογής– προσφέροντας τα θεμέλια για την ανάλυση και την κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Σημαντικά σημεία έκτης έκδοσης:

Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει μια νέα συζήτηση για τις μεθόδους εμπειρικής δειγματοληψίας στην προσωπικότητα, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων σε Facebook, Instagram και Twitter, καθώς και μια νέα συζήτηση για την κοινωνική επιθυμητότητα ως σύνολο απαντήσεων.

Στο Κεφάλαιο 4 προστίθεται επιπλέον υλικό σχετικά με την αλληλεπίδραση ατόμου – κατάστασης και τη συνοχή της προσωπικότητας, καθώς και νέο υλικό για τα γνωρίσματα της προσωπικότητας ως κατανομές πυκνότητας συγκεκριμένων διαχρονικών συμπεριφορών και για τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας στον χώρο εργασίας.

Το Κεφάλαιο 17 περιλαμβάνει νέο υλικό στο πεδίο της εξάρτησης/αλληλεξάρτησης σε σχέση με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογικές εξελίξεις, επίσης νέο υλικό σχετικά με το σημείο ελέγχου σε καταστάσεις στις οποίες η τεχνολογία ίσως ασκεί έλεγχο σε ένα μέρος της ζωής μας, καθώς και νέο υλικό ως προς την εφαρμογή του επεξηγηματικού στιλ σε ομάδες.

Αποκτήστε το βιβλίο Ψυχολογία της Προσωπικότητας από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο Ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR

Οι Ασκήσεις, οι Πιο Κοντινές Ματιές και οι Εφαρμογές, που εμπλουτίζουν τα διάφορα κεφάλαια, ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών.

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία ή η «διά-λόγου» (διαλογική) θεραπεία είναι μια επιστημονικά αποδεκτή θεραπευτική προσέγγιση η οποία χρησιμοποιείται είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με φάρμακα για την αντιμετώπιση των περισσότερων ψυχιατρικών διαταραχών (π.χ. νευρώσεις) αλλά και προβλημάτων της καθημερινότητας (π.χ. εργασιακό στρες, προβλήματα με διαπροσωπικές σχέσεις κλπ).

Αν και τα «μοντέλα ψυχοθεραπείας» συνεχώς τροποποιούνται/αυξάνονται, η κλασική ψυχανάλυση (συμπεριλαμβανομένων και των ψυχοδυναμικών προσεγγίσεων), ο συμπεριφορισμός, η προσωποκεντρική προσέγγιση, η συστημική προσέγγιση και η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι οι επικρατέστερες προσεγγίσεις ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.

Το παρόν πόνημα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτον, στην έννοια της ψυχοθεραπείας και τις ιδιαιτερότητές της ως θεραπευτικό εργαλείο, δεύτερον σε θέματα μεθοδολογίας, με στόχο να δείξουν τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των πιο κοινών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων και τρίτον να αναδείξουν βασικά στοιχεία της έννοιας της τεκμηριωμένης ψυχοθεραπείας.

Αποκτήστε το βιβλίο Ψυχοθεραπεία από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR

Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

H παρούσα εργασία αποτελεί το τρίτο κατά σειρά εγχείρημα σχετικά με τη δια-λόγου θεραπεία η οποία διακρίνει τόσο τη Συμβουλευτική ψυχολογία όσο και την ψυχοθεραπεία. Στο πρώτο μας έργο "Συμβουλευτική Ψυχολογία: Προβληματισμοί και κλινικές Πρακτικές" σχολιάσαμε τη συμβουλευτική ψυχολογία σε κοινωνικό - πολιτικό - πολιτισμικό πλαίσιο και τις παρεμβάσεις σε χώρους όπως η εργασία, η απώλεια και το πένθος, η συμβουλευτική γονέων κ.α.

Στη δεύτερη προσπάθειά μας «Ψυχοθεραπεία: Μεθοδολογία και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας βασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων» εστιάσαμε στα προαναφερθέντα.

Το παρόν πόνημα αποτελείται από τρεις ενότητες:

(1) Αναδρομή στην Ιστορία της Ψυχοθεραπείας,

(2) Διαδικασίες, Εκπαίδευση και Νομικά Θέματα σχετικά με την Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση,

(3) Μελλοντικές Προεκτάσεις στην Κλινική Έρευνα και Ψυχολογική Θεραπεία.

Η παραπάνω θεματολογία, κατά την άποψή μας, συμπληρώνει -χωρίς να εξαντλεί- σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με την έννοια της ψυχοθεραπείας τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στην έρευνα.

Αποκτήστε το βιβλίο Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR

Συμβουλευτική ψυχολογία

Το παρόν πόνημα είναι απόρροια συλλογικής δουλειάς και ευθύνης. Οι συγγραφείς είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας που τίμησαν με την παρουσία τους το «Ανώτερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής» που προσφέρει δωρεάν το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στην προσπάθειά μας να μεταφέρουμε την έννοια της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας επικεντρωθήκαμε σε θεματικές οι οποίες ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και σύγχρονου προβληματισμού.

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι από τα πλέον σημαντικά «εργαλεία» της σύγχρονης εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Η ψυχολογική στήριξη ατόμων και κοινωνικών ομάδων είναι από τους βασικούς στόχους του κλάδου.

Εξίσου σημαντική είναι και η βοήθεια που προσφέρει ο επαγγελματίας σύμβουλος ώστε ο συμβουλευόμενος να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και υπευθυνότητα με στόχο την αυτοπραγμάτωση.

Αποκτήστε το βιβλίο Συμβουλευτική Ψυχολογία από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR

Κλινική ψυχολογία στην πράξη

Η Κλινική Ψυχολογία είναι από τους πλέον ενδιαφέροντες τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας. Οι εφαρμογές της, οι οποίες ποικίλουν από την αξιολόγηση των αιτούντων βοήθεια, τη διάγνωση, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, την καθιστούν απαραίτητη σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας ιδιαίτερα δε στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειονότητα των συγγραμμάτων που περιγράφουν το γίγνεσθαι της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ευρώπη και ΗΠΑ, το παρόν πόνημα καλύπτει ένα σοβαρό κενό. Την παντελή απουσία συγγράμματος στην ελληνική βιβλιογραφία που να περιγράφει ορισμένες από τις εφαρμογές του αντικειμένου στην Ελλάδα.

Το ανά χείρας βιβλίο επιδιώκει να περιγράψει το έργο του Κλινικού Ψυχολόγου σε ποικιλία πλαισίων, στη χώρα μας, με τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που παρουσιάζει το κάθε πλαίσιο αλλά και με τον τρόπο που ασκείται το κλινικό έργο από τους συμμετέχοντες στην παρούσα εργασία.

Στα εισαγωγικά κεφάλαια περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση που ισχύει στην Ελλάδα ως προς τις πανεπιστημιακές σπουδές ψυχολογίας και τις δυνατότητες εξειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, σε σύγκριση ειδικά με την Μ. Βρετανία. Στη συνέχεια κατατίθενται οι εμπειρίες των συμμετεχόντων από την άσκηση του επαγγέλματος στους διάφορους χώρους όπου υπηρετούν.

Ο αναγνώστης πληροφορείται μεταξύ άλλων, για το ρόλο και το έργο του Κλινικού Ψυχολόγου στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχιατρικών ασθενών, σε φορείς απεξάρτησης από ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ), σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε γενικά νοσοκομεία και σε καταστήματα κράτησης.

Η προσωπική κατάθεση εμπειριών και η γενικότερη καταγραφή των εφαρμογών της Κλινικής Ψυχολογίας στην ελληνική πραγματικότητα κεντρίζει το ενδιαφέρον και ενημερώνει τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές επιστήμες αλλά και τις επιστήμες υγείας.

Αποκτήστε το βιβλίο Κλινική ψυχολογία στην πράξη από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας του PSYCHOLOGY.GR

Λίγα λόγια για τον Καθηγητή Ψυχολογίας Γρηγόρη Ποταμιάνο

Ο Γρηγόρης Ποταμιάνος είναι Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έλαβε το πτυχίο Ψυχολογίας από το North East London University (BSc) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νευροψυχολογία (MSc) από το Brunel University.

Την ειδικότητα στην Κλινική Ψυχολογία πραγματοποίησε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας (NHS). Το διδακτορικό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία (PhD) το έλαβε από το τμήμα Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή St. George, University of London. Είναι ανώτερο μέλος (Associate Fellow) της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και πιστοποιημένος «Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής» από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία.

Το 1987 δίδαξε στο πρώτο τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Από το 1994 είναι Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.