παιδί και τεχνολογία

Η μάθηση δεν  μπορεί να είναι το ίδιο εύκολη για όλους τους μαθητές αφού, ο καθένας μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικό χρόνο και ορισμένοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
Δυσκολίες μπορούν να προκύψουν από το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η μάθηση καθώς και από τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές , συναισθηματικές ή κοινωνικές αδυναμίες.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας φωτίζει στερεότυπα, ακυρώνει προκαταλήψεις και καθιστά νέους τρόπους διαχείρισης μαθησιακών δυσκολιών, όπως είναι η αυτιστική διαταραχή, το σύνδρομο Asperger και η ΔΕΠ-Υ και χαμηλών επιδόσεων των μαθητών (Ράπτης 2001).

Τεχνολογίες Πληροφοριών και επικοινωνίας στην εκπαίδευση

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσφέρουν τόσο στα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά όσο και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα αυτορρύθμισης και παροχής κινήτρων για μάθηση μέσω της πολυαισθητηριακής διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, το οπτικοακουστικό υλικό, η διάδραση, η οπτικοποίηση πληροφοριών βοηθά τους μαθητές να πετύχουν θεαματικά αποτελέσματα και τα τελευταία χρόνια έχουμε παραδείγματα μαθητών που διαπρέπουν στον αυτοματισμό και τη ρομποτική.

Μαθητές με δυσλεξία και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής μέσα από ειδικά λογισμικά μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία γεγονός που μειώνει το στιγματισμό αυτών των ατόμων και προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία.

Σε καμία περίπτωση οι ΤΠΕ δεν συνεπάγεται ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό, αντιθέτως τον ισχυροποιούν καθώς ο ρόλος του γίνεται υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Βοηθούν ακόμη τους παιδαγωγούς να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή τους ετοιμότητα των παιδιών, το προφίλ αλλά και τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους ώστε να προσαρμόσουν το περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας. Γι’ αυτό το λόγο μία αξιολόγηση στην αρχή του μαθήματος για ανατροφοδότηση αποτελεί πυλώνα του καθολικού σχεδιασμού μίας διδακτικής διαδικασίας.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω των νέων τεχνολογιών, τα σενάρια διδασκαλίας και οι κατάλληλες δραστηριότητες αποτελούν βασική προϋπόθεση για μία τάξη «ίση για όλους».

Στόχος είναι μέσω των ΤΠΕ να μάθουμε στους μαθητές μας πώς να σκέφτονται και να δίνουμε το «τι να σκέφτονται»  διαφοροποιημένο. Η επεξεργασία της πληροφορίας είναι σημαντικό να γίνεται και με τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου από την εικόνα στον κανόνα (δεξί ημισφαίριο) και από τις λέξεις στον κανόνα (αριστερό ημισφαίριο)( Pritchard 2009).

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται:

  • η αύξηση των ενδιαφερόντων στη διδακτική διαδικασία
  • Η αύξηση συγκέντρωσης προσοχής
  • Συμμετοχή στο μάθημα
  • Εκμάθηση αφηρημένων εννοιών
  • Κοινωνική αλληλεπίδραση
  • Ανάπτυξη κατανόησης κοινωνικών συνθηκών
  • Ενίσχυση του αίσθημα του «μπορώ»
  • Καλλιέργεια πολλαπλής νοημοσύνης

Φυσικά όλα τα παραπάνω απαιτούν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή κι επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών καθώς παρατηρούμε μία αντίσταση για διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους, προβάλλοντας ενδοιασμούς για τη μείωση βοήθειας στους μαθητές που δεν παρουσιάζουν μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

Έρευνες όμως έχουν δείξει πως εκπαιδευτικοί που προσάρμοσαν τη διδασκαλία τους θέλησαν να κάνουν το ίδιο και στα επόμενα μαθήματα αλλά και στις ξένες γλώσσες διότι είδαν γρήγορα αποτελέσματα.

Οι δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν αφορούν πρωτίστως την καλή γνώση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, την επαρκή γνώση της τεχνολογίας και την ικανότητα σχεδιασμού δραστηριοτήτων (Παντελιάδου 2013).

Οι ΤΠΕ στα χέρια των εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικό εργαλείο μέσω των οποίων μπορούν να αυξήσουν τη σχολική  επίδοση των εκπαιδευομένων, ν’ αναπτύξουν νέες δεξιότητες αλλά και να οδηγήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν την ανεξάρτητη πλευρά του εαυτού τους.

Συγγραφή Άρθρου

Ευαγγελία Κουτράκου

koutrakou evaggeliaΕιδική Παιδαγωγός στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

google news iconΗ Πύλη Ψυχολογίας είναι εγκεκριμένος εκδότης (Publisher) στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση σε όλη την αρθρογραφία καθώς και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα που αφορούν την επικαιρότητα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας: Πύλη Ψυχολογίας - Google News

Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status

Περισσότερα άρθρα του ειδικού συνεργάτη

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως νέα ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
μαθησιακές δυσκολίες

Στις μέρες μας παρατηρούμε στις τάξεις μεικτών ικανοτήτων την ένταξη των μαθητών με δυσκολίες στο γραπτό και προφορικό λόγο, την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, την ανάκληση πληροφοριών από ένα κείμενο. Μαθητές με διασπαστική συμπεριφορά, παρορμητικότητα ή υπερκινητικότητα αδυνατούν ν'ανταποκριθούν στον κυκαιώνα των πληροφοριών που τους επιβάλλει το εκπαιδευτικό σύστημα.

Αναγνωστική Ικανότητα στην ξένη γλώσσα. Η δυσκολία κατάκτησης της και η εκπαιδευτική παρέμβαση
Αναγνωστική Ικανότητα

Η δυσαναγνωσία είναι μία δυσκολία που σχετίζεται με την ελλειμματική αναγνωστική ικανότητα του παιδιού. Τη συναντάμε πολλές φορές να συνυπάρχει ή να είναι σύμπτωμα της δυσλεξίας ή της ΔΕΠ-Υ. Δυσκολίες που σχετίζονται με τη δυσαναγνωσία είναι η η δυσλαλία, η δυσαρθρία, ο αναγραμματισμός ή δυσγραμματισμός, η καθυστέρηση  λόγου και ομιλίας.

Δυσλεξία: Οι διαστάσεις της στην καθημερινή ζωή και η εκμάθηση ξένων γλωσσών
Δυσλεξία

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί διάφορες θεωρίες για τη δυσλεξία η οποία αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή των μαθησιακών δυσκολιών. Γονείς και εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με νέες προκλήσεις,  καλούνται ν’ ανταποκριθούν σε διαφορετικές ανάγκες, αναζητούν κάθε  γνώση και πληροφορία σχετικά με τη δυσλεξία.

Ο αναδυόμενος γραμματισμός των παιδιών και ο ρόλος των γονέων.
αναδυόμενος γραμματισμός

Ο αναδυόμενος γραμματισμός των παιδιών και ο ρόλος των γονέων. Καλλιεργείται η αγάπη για την ανάγνωση και την παραγωγή γραπτού λόγου; 
Η μάθηση και η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους στόχους της εκπαίδευσης. Η ικανότητα ανάγνωσης είναι σημαντική αφού ο άνθρωπος από τη γέννησή του προσπαθεί να επικοινωνήσει, να διαβάσει κώδικες, να συνδέσει αυτό που ονομάζουμε στη γλωσσολογία το σημαινον και το σημαινόμενον.

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

0
Shares