Η παρούσα έρευνα διεξάγεται από τον Ιωάννη Φρατζέσκο στο πλαίσιο πραγματοποίησης της προπτυχιακού επιπέδου διπλωματικής του εργασίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν τα ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία στη συμπεριφορά σε σχέση με το στρες, τα συναισθήματα και τις σχέσεις με τους άλλους.

Ειδικότερα, η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να εντοπίσει τη σχέση χαρακτηριστικών όπως ο τύπος δεσμού, η δυνατότητα αναστοχαστικής λειτουργικότητας, η αλεξιθυμία και το άγχος σε σχέση με την ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία.

Συγκεκριμένα, η αναστοχαστική λειτουργικότητα αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα έννοια και δεν έχει μελετηθεί σε σχέση με την OCD. Σκοπός, λοιπόν, είναι να εντοπίσουμε τη σχέση της με τις άλλες έννοιες ώστε να τονίσουμε συγκεκριμένες πτυχές της, οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί μέχρι τώρα και μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της αλλά και στην κατεύθυνση της θεραπείας.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα

Την συγκεκριμένη μελέτη καλούνται να συμπληρώσουν άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα OCD (Ψυχαναγκασμούς και Καταναγκασμούς).

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ψυχαναγκασμοί είναι ανεπιθύμητες και ενοχλητικές ιδέες, σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις οι οποίες εισβάλλουν επανειλημμένως στο μυαλό, ανεξαρτήτως της επιθυμίας του ατόμου να τις αποφύγει και της συνάφειας τους με το αξιακό του σύστημα ή τον χαρακτήρα του.

Καταναγκασμοί ονομάζονται οι συμπεριφορές ή οι νοητικές ενέργειες, σε συνέχεια των ψυχαναγκασμών, που νιώθει το άτομο ότι οδηγείται να εκτελέσει επανειλημμένα παρόλο που μπορεί να αναγνωρίζει ότι είναι ανούσιες ή υπερβολικές.

Η μη πραγματοποίηση τους προκαλεί άγχος και η αντίσταση σε αυτές τις ενέργειες παρουσιάζεται δύσκολη.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Δεν θα σας ζητηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο (mail, όνομα, διεύθυνση ip).

Τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κ.α) που καλείστε να συμπληρώσετε αποτελούν μέρος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις της εργασίας και μόνο.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Είναι σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να σημειώσετε αυθόρμητα και ειλικρινά τη δήλωση που σας εκφράζει καλύτερα. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορείτε να αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία συνέπεια. Συνολικά, ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15-20 λεπτά.

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15-20 λεπτά.

Σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην έρευνα: Η σχέση της ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας με τον τύπο δεσμού, το στρες και τα συναισθήματα

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Επιμέλεια & μετάφραση άρθρων, Τμήμα Σύνταξης Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr